Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menadżerskich - Etap szkolny

Opublikowane 10.02.2021
Autor Łukasz Najda
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Dnia 9 lutego 2021 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbył się I Etap Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo – Menedżerskich.

  Organizatorem Olimpiady jest Stowarzyszenie Dyrektorów i Nauczycieli Twórczych i Aktywnych Szkół Zawodowych w Bydgoszczy. Tematem przewodnim Olimpiady w tym roku był problem kryzysu jako zjawiska ekonomicznego w teorii i praktyce gospodarowania. Problematyka Olimpiady oparta jest o zagadnienia z podstaw programowych kształcenia zawodowego w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik rachunkowości, technik administracji oraz technik reklamy. Celem jej jest zaś podnoszenie wiedzy zawodowej uczniów oraz kształtowanie postaw i myślenia przedsiębiorczego.

  W etapie szkolnym udział wzięło 8 uczennic z klas drugich i trzecich Technikum Zawodowego. Do II Etapu Okręgowego zakwalifikowały się Klaudia Guz i Kinga Kiliańska z klasy drugiej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik handlowiec oraz Małgorzata Romańczuk i Karolina Szczęch z klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista. Etap okręgowy odbędzie się w Lublinie 11 marca 2021 r.

  Dziękujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom Olimpiady, a Klaudii, Kindze, Małgosi i Karolinie życzymy powodzenia w kolejnym etapie.

  Anna Krzych

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram