XLV Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody szkolne

Opublikowane 22.10.2018
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • Ruszyła XLV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

  Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

  Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników i liceów ogólnokształcących. Po raz pierwszy została rozegrana w 1974 roku.

  Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  - rozbudzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowania zagadnieniami technicznymi,

  - rozwijanie predyspozycji technicznych uczniów,

  - doskonalenie wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw uczniów zgodnie z Europejską i Polską Ramą Kwalifikacji,

  - rozwijanie nabytych w szkole umiejętności technicznych oraz samokształcenie potrzebne do zdobycia odpowiednich umiejętności i uzyskania kompetencji specjalistyczno-technicznych,

  - stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,

  - stwarzanie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem uczniów i wspierania ich w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,

  - umożliwienie podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących z uczniami szczególnie uzdolnionymi,

  - rozszerzenie współdziałania nauczycieli akademickich z renomowanych uczelni technicznych z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży.

  Olimpiada jest rozgrywana w 16 okręgach i składa się z trzech etapów. Pierwszy etap – szkolny odbył się 19 października 2018 roku w naszej szkole. Do eliminacji przystąpiło 19 uczniów z Technikum Zawodowego w zawodzie: technik elektronik, technik mechanik i technik budownictwa. Zawody polegały na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech spośród sześciu zadań otwartych. Czas przeznaczony na wykonanie tego zadania wynosił 90 minut. Każdy uczestnik określił grupę tematyczną w której będzie startował, jeżeli zakwalifikuje się do zawodów II stopni (okręgowych). Zawody okręgowe odbędą się 8 stycznia 2019 roku.

  J. Wojciechewicz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram