XXIV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK - etap rejonowy

Opublikowane 15.12.2015
Autor Ilona Puła
Galeria:
  • Rok szkolny 2023-2024

  •  

  •  

  • Kronika szkoły

  • W dniu 11 grudnia 2015 r. w Bursie Szkolnej odbył się etap rejonowy XXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz promowanie zdrowego stylu życia, m.in. przez pogłębianie wiedzy o zagrożeniach zdrowotnych oraz sposobach ochrony zdrowia, a także inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym.  Olimpiada przeprowadzana jest w kilku etapach: szkolnym, rejonowym, wojewódzkim (okręgowym) i centralnym. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ma on formułę otwartą. Na każdym z etapów odbywa się test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmuje zagadnienia pierwszej pomocy, ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii PCK. W etapie rejonowym szkół ponadgimnazjalnych wzięło udział 3 drużyny Bursa Szkolna, II LO im. Piotra Firleja w Lubartowie oraz drużyna naszej szkoły.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Angelika Baran i Bartłomiej Kot z klasy 1 TEH oraz Bartłomiej Woźniak z klasy 1 TM.

    Jacek Bednarski

    linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram