Przedstawiciele SU na konsultacjach społecznych

Opublikowane 13.04.2016
Autor Ilona Puła
 • Rok szkolny 2020-2021

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 • W dniu 12 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły uczestniczyli w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie. Konsultacje te odbywają się na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i mają na celu zebranie opinii na temat powstającej mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane mapy przedstawiające dane statystyczne dotyczące różnych zagrożeń występujących na terenie powiatu lubartowskiego. Mapy zawierają informacje m.in. o przestępstwach kryminalnych, gospodarczych, narkotykowych czy wypadkach drogowych w naszym powiecie w roku 2015. Podczas dyskusji uczniowie wypowiadali się na temat zagrożeń występujących w powiecie oraz zgłaszali swoje pomysły i uwagi dotyczące map przedstawionych w prezentacji.

  Powstająca ogólnopolska mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego ma za zadanie określić skalę i rodzaj zagrożeń, które występują na terenie naszego kraju, województwa, powiatu. Według założeń mapa ma być ogólnie dostępna dla wszystkich i aktualizowana co kwartał w kolejnych latach.

  Monika Lesisz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram