Podsumowanie akcji Góra Grosza 2013

Opublikowane 13.12.2013
Autor Ilona Puła
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Od 26 listopada do 6 grudnia Samorządy Uczniów i Słuchaczy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej przeprowadziły zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza.

  Jak co roku, uczniowie naszej szkoły chętnie zaangażowali się w akcję organizowaną przez Towarzystwo „Nasz Dom”. Jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Tegoroczna akcja przeprowadzana była po raz czternasty, pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  Dziękujemy wszystkim, którzy nie szczędzili GROSZA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Magdalena Guz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram