Młodzież RCEZ spotkała się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów

Opublikowane 15.05.2013
Autor Katarzyna Marciniak
Galeria:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Uczniowie klasy trzeciej technikum ekonomicznego oraz technikum budowlanego spotkali się z Panem Wojciechem Borycem - Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Spotkanie odbyło się 15 maja 2013 roku w Starostwie Powiatowym w Lubartowie. Uczestników powitał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, który omówił podstawowy zakres działań Powiatowego Rzecznika Konsumentów odnosząc się do konkretnych przykładów jego działalności. Starosta zwrócił też uwagę jak ważna jest znajomość prawa w życiu człowieka.

  Szczegółowe informacje przedstawił Powiatowy Rzecznik Konsumentów, który zapewnia konsumentom bezpłatne poradnictwo i informację prawną z zakresu ochrony ich interesów. Podkreślił On, że wszyscy jesteśmy konsumentami, codziennie zawieramy umowy i dokonujemy zakupów różnorodnych dóbr i usług. Pan Boryc omówił szczegółowo, gdzie możemy szukać pomocy w razie nietrafionych zakupów. Omówił problemy wynikające z zawierania umów na odległość i poza lokalem oraz interesujący młodzież temat zakupów przez internet.

  Dzięki współpracy szkoły ze Starostwem Powiatowym w Lubartowie młodzież RCEZ mogła dowiedzieć się nie tylko o swoich prawach, jako konsumenta, ale również o sposobie funkcjonowania i zadaniach samorządu powiatowego.

  Katarzyna Marciniak, Justyna Włosek

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram