Zakończenie pozalekcyjnych zajęć dodatkowych

Opublikowane 13.06.2015
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2023-2024

 •  

 •  

 • Kronika szkoły

 • Zakończyła się  realizacja zajęć dodatkowych, które odbywały się w ramach projektu „Nauka – Praktyka – Sukces”. Projekt realizowany jest przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

  Dzięki uczestnictwu w zajęciach dodatkowych, ukierunkowanych na rozwijanie kompetencji kluczowych z punku widzenia kierunku kształcenia 105 uczniów Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, otrzymało dyplomy ukończenia kursów:

  • · grafiki komputerowej z elementami reklamy 20 uczniów,
  • · kursu małej księgowość z obsługą kas fiskalnych 20 uczniów,
  • · kursu kosztorysowanie robót budowlanych oraz Excel 15 uczniów,
  • · kursu brukarz 20 uczniów.

  Ponadto 30 uczestników kursu obsługi wózków widłowych odebrało certyfikaty i zaświadczenia uprawniające do obsługi urządzeń transportu bliskiego.

  Udział w tych kursach pozwolił uczniom rozwijać swoje zainteresowania oraz poszerzyć wiedzę i doskonalić umiejętności. Niewątpliwie dzięki nowym uprawnieniom łatwiej będzie im odnaleźć się w przyszłości na rynku pracy.

  Galeria>>

  Koordynator projektu
  Magdalena Guz

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram