Klauzula informacyjna DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Z ZASTOSOWANIEM MONITORINGU WIZYJNEGO

Opublikowane 07.09.2018
Autor Ilona Puła
Kategorie:
 • Rok szkolny 2022-2023

 •  

 • Galerie

 •  

 • Kronika szkoły

 •  

  1. Administratorem systemu monitoringu jest Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej z siedzibą w Lubartowie przy ul. 1 Maja 82, tel: 81 855 22 14, mail: rcez@rcez.lubartow.pl.
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Regionalnym możliwy jest pod numerem tel. nr. 81 855 22 14 lub adresem email (adres email): iodo@rcez.lubartow.pl
  3. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
  4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora / przepis prawa.
  5. Zapisy z monitoringu  przechowywane będą w okresie 30 dni.
  6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
  7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   

  Pieczęć  Administratora

  Dyrektor

  Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

  w Lubartowie

  mgr Hanna Borzęcka

   

  linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram