Aktualności

Wyniki Powiaowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki - autorytety"

Email Drukuj PDF

Gala Finałowa Konkursu Powiatowego

"Wyjątkowe jednostki - autorytety" odbędzie się

w dniu 13 marca 2020 roku (piątek)

o godz. 11.00

w Sali Rycerskiej w Starostwie Powiatowym.


Wyniki Powiatowego Konkursu "Wyjątkowe jednostki - autorytety"
VI Edycja Autorytety młodego pokolenia >>


Spotkanie z panią dr Małgorzatą Kamieniecką Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie

Email Drukuj PDF

W dniu 25 lutego 2020r. w naszej Szkole odbyło się spotkanie z pracownikiem UMCS w Lublinie dotyczące możliwości rozwoju i kształcenia w dziedzinach nauk ekonomicznych oraz oferty kształcenia na Uniwersytecie. Pani doktor Małgorzata Kamieniecka przedstawiła kierunki realizowane obecnie na Wydziale Ekonomicznym. W zakresie studiów I i II stopnia są to finanse i rachunkowość, audyt finansowy, ekonomia, logistyka i zarządzanie. Studenci mają też wiele możliwości rozwoju swoich zainteresowań w kołach naukowych, innych przedsięwzięciach oraz spędzania wolnego czasu na wspólnych wyjazdach. Pani doktor, pełniąca również funkcję Wiceprezesa Oddziału Okręgowego w Lublinie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, przygotowała materiały informacyjne dotyczące doskonalenia i aktualizacji wiedzy z rachunkowości niezbędnych w pracy na stanowiskach księgowych.

Spotkanie było skierowane do uczniów klas najwyższych, którzy niebawem po maturze będą podejmowali decyzje co do dalszego kształcenia, czy podjęcia pracy zawodowej. Jak również do uczniów młodszych klas, dla których stanowiło ono inspirację do przemyśleń, jak wykorzystać lata nauki w szkole, aby lepiej przygotować się do dalszego etapu życia i wejścia na rynek pracy.

Nasza Szkoła od niemal stu lat przygotowuje kadry zawodowe na potrzeby rynku pracy. W latach przedwojennych kształciła w zawodach takich jak murarz, kowal, krawiec, szewc, kupiec i sklepowy. Po wojnie potrzebne były zawody budowlane, mechaniczne, z zakresu zdobnictwa szkła, czy elektroniczne na potrzeby największego zakładu na tym terenie – Zakładów UNITRA w Lubartowie. Po roku 1989 zaszły kolejne zmiany na rynku pracy i uruchomione zostały specjalności handlowa i ekonomiczna. Corocznie opuszczają mury naszej Szkoły kolejne roczniki absolwentów w tych zawodach, a nasi uczniowie znajdują się w ścisłej czołówce najlepszych w województwie z rachunkowości.

Nasi absolwenci podejmują studia stacjonarne na kierunkach ekonomicznych, bądź rozpoczynają pracę zawodową i kontynuują naukę na studiach zaocznych. Wielu z nich można spotkać na terenie miasta i okolicy w różnych instytucjach, biurach rachunkowych, zakładach, bankach, urzędach, sklepach. Wielu z nich pracuje w różnych miastach w działach księgowości firm krajowych i zagranicznych.

Anna Krzych

Galeria>>


OKAWANGO – Magdalena Podleśna w etapie finałowym

Email Drukuj PDF

Magdalena Podleśna, uczennica czwartej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik ekonomista, po raz drugi zakwalifikowała się do etapu finałowego II Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Geologicznej 2019/2020 - OKAWANGO.

Zadaniem konkursu jest popularyzowanie geologii jako nauki, jej kluczowego znaczenia dla gospodarki i człowieka oraz poszerzanie wiedzy o najbliższych, ciekawych, a mimo to, mało znanych zasobach Ziemi. Aby tego dokonać uczestnicy konkursu podejmowali się napisania pracy na wybrany przez siebie temat, który dotyczył m.in. okolicznych obiektów geologicznych lub wpływu warunków geologicznych na zagospodarowanie przestrzenne. Magda przygotowała autorski projekt pod tytułem ”Lodowe skarby Powiatu Lubartowskiego”. Opisała w nim ślady zlodowaceń plejstoceńskich i skutki ich występowania.

Prace konkursowe były sprawdzane przez wykwalifikowanych geologów. Aby awansować do drugiego etapu należało uzyskać minimum 50 pkt. Nasza uczennica uzyskała 90 pkt i obecnie z zaangażowaniem przygotowuje się do etapu finałowego. Odbędzie się on w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach pod Kielcami już 30 marca. Gratulujemy sukcesu Magdzie i życzymy powodzenia drugim etapie.

K. Malczewska


Programy profilaktyczne

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas pierwszych naszej szkoły wzięli udział w programie edukacyjnym: „Wybierz Życie – Pierwszy Krok”. Program opierał się na założeniu, że przynoszącą rezultaty formą edukacji prozdrowotnej są praktyczne działania, dotyczące promowania zdrowego stylu życia. Jego głównym zadaniem jest zachęcanie młodzieży do brania odpowiedzialności za zdrowie swoje i osób z najbliższego otoczenia. Podejmuje też ważny temat, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy i stanowi próbę rozwiązania tego istotnego problemu zdrowotnego. Tym samym wpisuje się w projekt MEN Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem.

Do współpracy w realizacji programu została zaproszona pani Mirosława Orlik z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie, która mówiła o zakażeniach wirusem brodawczaka ludzkiego HPV wywołującego raka szyjki macicy. Mamy nadzieję, że działania profilaktyczne prowadzone na terenie naszej szkoły wpłyną na wzrost świadomości i odpowiedzialności wśród młodych kobiet i mężczyzn, co w przyszłości pozwoli im na uniknięcie wielu groźnych chorób. Organizacja tego typu spotkań to nie tylko dodatkowa okazja edukacyjna, ale przede wszystkim uświadomienie jak wartościowe jest ludzkie życie i jak należy się o nie troszczyć.

W klasach pierwszych naszej szkoły pedagodzy przeprowadzili z uczniami zajęcia edukacyjno-informacyjne w ramach następujących programów:

"Podstępne WZW". Program ten, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest odpowiedzią na pojawiające się wciąż nowe przypadki zakażeń wirusem zapalenia wątroby typu B i C. W celu przeciwdziałania tej chorobie konieczne jest kształtowanie u młodzieży zachowań prozdrowotnych. Podczas prowadzonych aktywnymi metodami zajęć uczniowie nauczyli się: jak rozpoznać objawy zakażenia, jak unikać sytuacji narażenia na zakażenie oraz jakie są możliwości leczenia WZW. Z analizy ankiet wypełnionych podczas zajęć wynika, że uczestnicy programu uświadomili sobie jak dużym zagrożeniem jest wirusowe zapalenie wątroby.

„Znamię? Znam je!” program, który  ma zachęcać uczniów do regularnego badania skóry oraz przestrzegania podstawowych zasad ochrony przez czerniakiem. Oprócz tego uczniowie dowiadują się kto jest najbardziej narażony na ten rodzaj nowotworu oraz na co powinni zwracać uwagę podczas obserwacji własnych znamion (słynne cechy charakterystyczne „ABCDE” podejrzanych znamion). Zapraszamy również do odwiedzenia strony internetowej kampanii www.akademiaczerniaka.pl, na której można znaleźć ciekawy filmik i quiz interaktywny, dzięki któremu można sprawdzić zdobytą wiedzę na temat czerniaka.

ARS, czyli jak dbać o miłość”. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Zajęcia były także okazją do refleksji nad odpowiedzialnością w zakresie własnych zachowań zdrowotnych. Animatorami programu oraz organizatorami spotkania byli pedagodzy szkolni.

Elżbieta Rola

 


Remigiusz Michałek laureatem Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia”

Email Drukuj PDF

W dniach 4 – 7 luty 2020r. w Poznaniu odbył się Finał Centralny XLIX Edycji Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia‘’ na Międzynarodowych Targach Budowlanych BUDMA 2020. Naszą szkołę reprezentował uczeń kl. 3t Remigiusz Michałek, który w drodze eliminacji szkolnych i okręgowych zakwalifikował się do Finału Centralnego Turnieju. Eliminacje okręgowe odbyły się 11 stycznia 2020r. w sześciu okręgach. W eliminacjach szkolnych wzięło udział łącznie 2659 uczniów, w eliminacjach okręgowych 236 uczniów z 59 szkół w sześciu kategoriach:

- montaż systemów suchej zabudowy,

- wykonywanie robót malarsko – tapeciarskich,

- wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych,

- wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych,

- wykonywanie robót dekarskich,

- wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

Do finału centralnego awansowali uczniowie z najwyższymi wynikami z eliminacji okręgowych. Nasz uczeń brał udział w kwalifikacji - wykonywanie robót posadzkarsko – okładzinowych. Zadanie konkursowe składało się z dwóch części – testu wiedzy teoretycznej oraz  zadania praktycznego – fugowanie płytek klinkierowych metodą pół – suchą i ułożenie płytek klinkierowych na przygotowanym podłożu. Pracę należało wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót posadzkarskich. Część praktyczna turnieju odbywała się w hali Targów Budowlanych BUDMA 2020 i obserwowana była przez osoby licznie odwiedzające targi. Nasz uczeń zajął czwarte miejsce uzyskując 145 punktów z części teoretycznej i praktycznej. Remigiusz uzyskał zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Serdecznie gratulujemy.

Opiekunem naszego laureata był Roman Podleśny.

Galeria>>


Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję - styczeń 2020

Email Drukuj PDF
Klasa Łączna liczba punktów
1TEM a 492,20
1TEM b 0,00
1THEk a 518,85
1 THEk b 429,11
1TB a 347,43
1TB b 268,73
2 TB 385,00
2TE 282,37
2TEk 413,72
2TH 317,06
2TM 595,53
3TB 0,00
3TE 311,35
3TEk 159,57
3TM 293,60
4TB 270,51
4TE 230,35
4TEk 313,59
4TH 301,43
4TM 252,54
1a 454,66
1b 154,01
1m 226,01
1t 0,00
1w 188,37
1z 0,00
2t 227,78
2w 204,19
2z 341,80
3a 254,14
3t 0,00
3w 0,00
3z 153,33
Klasa Łączna liczba punktów
1TEM a 492,20
1TEM b 0,00
1THEk a 518,85
1 THEk b 429,11
1TB a 347,43
1TB b 268,73
2 TB 385,00
2TE 282,37
2TEk 413,72
2TH 317,06
2TM 595,53
3TB 0,00
3TE 311,35
3TEk 159,57
3TM 293,60
4TB 270,51
4TE 230,35
4TEk 313,59
4TH 301,43
4TM 252,54
1a 454,66
1b 154,01
1m 226,01
1t 0,00
1w 188,37
1z 0,00
2t 227,78
2w 204,19
2z 341,80
3a 254,14
3t 0,00
3w 0,00
3z 153,33

Wycieczka klasy 2TM do Treblinki, Warszawy i Otrębusów

Email Drukuj PDF

W dniach 6 - 7 lutego 2020 r. klasa 2TM – pod opieką p. Iwony Mocior i p. Joanny Wojciechewicz - uczestniczyła w wycieczce o charakterze dydaktyczno – rekreacyjnym.

Pierwszego dnia - podczas wizyty w Muzeum Treblinka - uczniowie mieli okazję pogłębić wiedzę z zakresu historii II wojny światowej. Pobyt rozpoczęto od spaceru po terenie dawnego obozu zagłady - Treblinka II. Grupa dowiedziała się od pani przewodnik, że obiekt  powstał w ramach „Akcji Reinhard”, mającej na celu fizyczną likwidację ludności żydowskiej, a pierwszy transport deportowanych tu ludzi przybył 23 lipca 1942 roku i przywiózł Żydów z getta warszawskiego. Następnie uczniowie udali się do budynku muzeum, gdzie obejrzeli ekspozycję uszczegółowiającą dane na temat funkcjonowania obozu.

Drugiego dnia klasa integrowała się, biorąc udział  zabawie w parku trampolin HANGAR 646. Na koniec grupa obejrzała eksponaty w Muzeum Techniki i Motoryzacji w Otrębusach. Jak się dało zaobserwować, najwięcej wrażeń dostarczyło wejście do czołgu „Rudy”.

Iwona Mocior

Galeria>>


Agnieszka Wójtowicz wyróżniona w konkursie informatycznym

Email Drukuj PDF

W dniu 7 lutego 2020 roku uczniowie: Agnieszka Wójtowicz z klasy 1THEka i Cezary Bujak z klasy 2 TM wzięli udział w drugim etapie XVI Regionalnego Konkursu Informatycznego "Dzień Bezpiecznego Komputera". Agnieszka Wójtowicz otrzymała wyróżnienie w kategorii technikum.

Konkurs odbył się w siedzibie organizatora w Zespole Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa lubelskiego. Uczestnicy rozwiązywali test z zakresu informatyki. Podczas konkursu przedstawiciele policji i straży miejskiej, Urzędu Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego oddział Lublin, firmy Microsoft Polska, Politechniki Lubelskiej i Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie wygłosili wykłady tematyczne z zakresu bezpieczeństwa sieciowego oraz bezpiecznego korzystania z aplikacji mobilnych.

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Światowego Dnia Bezpiecznego Internetu - Safer Internet Day przez Zespół Szkół Energetycznych w Lublinie przy współpracy z Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli pod honorowym patronatem Kuratora Oświaty w Lublinie, Prezydenta Miasta Lublin, Polskiego Towarzystwa Informatycznego i Microsoft Polska.

Gratulujemy naszym uczniom!

opiekun szkolny konkursu
Ilona Puła

Galeria>>


XXVII edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej przez Polski Czerwony Krzyż

Email Drukuj PDF

Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia to ogólnopolski konkurs dla tych, którzy wiedzą, jak zdrowo i aktywnie żyć. Uczestnicy Olimpiady muszą wykazać się wiedzą dotyczącą zdrowego odżywiania, ekologii, przeciwdziałania uzależnieniom oraz znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy. Celem olimpiady jest wykształcenie wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia.  Odbywa się to poprzez rozbudzanie zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną, prowadzenie edukacji dotyczącej czynników zagrażających zdrowiu oraz sposobów ochrony zdrowia jak również inspirowanie młodzieży do podejmowania na terenie szkoły lub poza nią różnych działań promujących zdrowy styl życia.

W naszej szkole w etapie szkolnym wzięło udział 72 uczniów. Zwyciężyła Alicja Komuń z klasy 4 TEk. W dniu 30.01.2020 r. Alicja reprezentowała naszą szkołę w etapie rejonowym, w którym zdobyła drugie miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Jacek Bednarski

Galeria>>


Studniówka 2020

Email Drukuj PDF

Bez wątpienia jednym z najbardziej uroczystych wieczorów w życiu każdego ucznia i słuchacza szkoły średniej jest bal studniówkowy. Tegoroczny bal maturzystów odbył się 18 stycznia 2020 roku w Zajeździe Sosnowe Uroczysko w Firleju. Galę poprowadzili Anna Dawidziuk i Mateusz Czeladka. Powitali przybyłych gości, którzy wraz z młodzieżą uczcili ten wyjątkowy i jedyny w swoim rodzaju wieczór.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem pani dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Hanny Borzęckiej, która skierowała serdeczne i ciepłe słowa do uczniów, słuchaczy oraz rodziców. Życzyła wszystkim wspaniałej zabawy i aby ten bal na zawsze pozostał w ich pamięci. Pan Tomasz Marzęda Przewodniczący Rady Powiatu życzył wszystkim maturzystom, aby radość tego dnia towarzyszyła im także w dniu egzaminu dojrzałości.

Przedstawiciele klas maturalnych wręczyli kwiaty osobom reprezentującym starostwo powiatowe, dyrekcji naszej szkoły i wychowawcom swoich klas pragnąc wyrazić wdzięczność za życzliwość, troskę i poświęcenie. Tradycyjnie młodzież rozpoczęła bal studniówkowy polonezem. Wicedyrektor Magdalena Guz zapraszała kolejno klasy, które reprezentowały układy taneczne przygotowane pod kierunkiem nauczycieli wychowania fizycznego Pani Elizy Gradzińskiej, Pani Marzeny Lech i Pana Tomasza Usowa.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa. Uczniowie i słuchacze poddali się urokowi tego wieczoru i cieszyli się chwilą odrzucając wszelkie troski i zmartwienia.

Wychowawcy klas maturalnych

Galeria>>


Strona 5 z 116