Aktualności

Uroczyste zakończenie roku klas maturalnych

Email Drukuj PDF

Dnia 28 kwietnia 2017 roku w naszej szkole odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas programowo najwyższych Technikum Zawodowego i I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.

Uroczystość rozpoczęła się tym razem nietypowo – od humorystycznej scenki przygotowanej i zaprezentowanej przez uczniów: Natalię Szubartowską i Dawida Skomorowskiego. Następnie głos zabrała Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która powitała gości, nauczycieli i uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wicestarosta Powiatu Lubartowskiego Pan Kazimierz Sysiak, Ksiądz Franciszek Kliza oraz Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Libera. Jako pierwszy skierował słowa do młodzieży Pan Wicestarosta, pogratulował ukończenia szkoły oraz życzył uczniom wytrwałości w realizacji zamierzonych celów i radości z ich wypełniania. Podkreślił, że Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej jest największą szkoła ponadgimnazjalną w powiecie lubartowskim, szkołą, z której wszyscy mogą być dumni. Pan Kazimierz Sysiak przekazał również na ręce Pani Dyrektor list od Starosty Lubartowskiego – Pana Fryderyka Puły. Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, nawiązując do tekstu Marka Grechuty, zwróciłą uwagę, że  Wolność - to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność – to wśród mądrych ludzi żyć, widzieć dobroć w oczach ich i szczęście. Właśnie mądrego rozumienia wolności, wykorzystywania szans i spełniania marzeń życzyła uczniom kończącym szkołę. Ciepłe słowa w imieniu wszystkich rodziców skierowała do młodzieży Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Libera. Następnie głos zabrał Ksiądz Franciszek Kliza, który gratulował uczniom sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły. W imieniu absolwentów za troskę, życzliwość i wsparcie w osiąganiu celów podziękowała Dyrekcji Szkoły, wychowawcom i nauczycielom Monika Lesisz. Z kolei w imieniu młodszych kolegów do uczniów kończących szkołę skierował słowa pożegnania Mateusz Powałka.

Kolejnym ważnym punktem uroczystości było wyróżnienie najlepszych uczniów. Wychowawcy wręczyli nagrody uczniom, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce oraz angażowali się w życie szkoły, natomiast nauczyciele wychowania fizycznego wręczyli dyplomy uczniom biorącym udział w różnorodnych zawodach sportowych. Ostatnim punktem uroczystości był występ Mateusza Ogrodowskiego, który po raz ostatni swym śpiewem uświetnił szkolną uroczystość. Mateusz wykonał dwie piosenki z repertuaru Marka Grechuty: Dni, których nie znamy oraz Wolność.

Następnie uczniowie udali się do sal lekcyjnych, gdzie z rąk wychowawców otrzymali świadectwa ukończenia szkoły.

Za kilka dni matura... Życzymy więc wszystkim naszym absolwentom uzyskania jak najlepszych wyników podczas egzaminów oraz realizacji wszelkich życiowych zamierzeń.

Agnieszka Sachar

Galeria>>


"Historia widziana przez pryzmat konkretnych osób" - podsumowanie konkursu historycznego

Email Drukuj PDF

Tymi słowami skierowanymi w liście przez Marszałka Województwa Lubelskiego pana Sławomira Sosnowskiego do zgromadzonych w Galerii Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku na Zamku Lubelskim, rozpoczęła się 26 kwietnia 2017r. uroczystość podsumowująca X Edycję historycznego konkursu pt: "Rodzinna historia". Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy z Muzeum Lubelskim, Instytutem Historii UMCS, pod patronatem honorowym Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie, Kuratorium Oświaty, Prezydenta Miasta Lublina, Marszałka Województwa Lubelskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie z 18 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego. Tegoroczna edycja konkursu poświęcona była wydarzeniom historycznym od wybuchu II wojny światowej w 1939r. aż do 1989r. Inspiracją do przygotowania prac konkursowych miały być stare zdjęcia, pamiątki rodzinne, wspomnienia ludzi, które łączyły się z konkretnymi wydarzeniami historycznymi. Z naszej szkoły udział w konkursie wzięła Oliwia Bocian z klasy 3TEk, która otrzymała za swoją pracę literacką dyplom i nagrody książkowe. Dziękujemy Oliwii za pracę i zaangażowanie!

Dorota Bułgajewska- Muzyka

Galeria>>


Próbny egzamin praktyczny z kwalifikacji - B06

Email Drukuj PDF

W dniu 28.04.2017 roku w Regionalnym  Centrum  Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbył się próbny praktyczny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ,,monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie”  w zakresie kwalifikacji B.06 - wykonywanie robót malarskich i tapeciarskich. Do egzaminu przystąpiło 28 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i 13 uczniów z  Zespołu Szkół w Kocku. Egzamin został przeprowadzony według procedur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie. Nad przebiegiem egzaminu czuwała komisja składająca się z nauczycieli (egzaminatorów). Egzamin cieszył się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Już w czerwcu czeka ich prawdziwy  egzamin z tejże kwalifikacji. Trzymamy kciuki i życzymy dużo sukcesów.

Danuta Zakaszewska

Galeria>>


„Rozrywkowa beletrystyka”

Email Drukuj PDF

Dnia 25 kwietnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Z literaturą na Ty”. Uczniowie klasy 1 TB z wychowawcą Barbarą Zalewską i klasy 3 TH spotkali się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie z Panią Ariadną Zalewską. Tym razem temat prezentacji brzmiał „Rozrywkowa beletrystyka”. Młodzież miała też możliwość zapoznać się z przykładowymi książkami tego gatunku. Było to już ostatnie spotkanie z cyklu „Z literaturą na Ty” w tym roku szkolnym. Cykl spotkań miał na celu popularyzować czytelnictwo wśród młodzieży naszej szkoły oraz ukazać uczniom jak różnorodna może być literatura.

Katarzyna Marciniak

Galeria>>


Joanna Pszczoła w etapie centralnym konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”

Email Drukuj PDF

25 kwietnia 2017 r. w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odbył się centralny etap ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Pracy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”, zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Konkurs ma na celu promowanie wśród młodych ludzi idei bezpieczeństwa pracy oraz poszerzanie ich wiedzy z zakresu prawnej ochrony pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza uczennica JOANNA PSZCZOŁA z klasy 4 TEk po eliminacjach wojewódzkich, w których zdobyła pierwsze miejsce była jedną z 48 finalistów etapu centralnego Konkursu. Podczas finału każdy z uczestników musiał się zmierzyć z testem składającym się z 50 pytań, w tym 20 pytań o podwyższonej trudności. Prace uczestników sprawdzała Centralna Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Haliny Tulwin.

Joasia pomimo tego, że nie zdobyła miejsca na podium znalazła się w gronie uczniów posiadających największą wiedzę w zakresie prawa pracy i bhp.

Warto podkreślić, iż Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie już po raz trzeci miało swojego uczestnika w finale konkursu.

Trójka laureatów etapu centralnego otrzymała bony pieniężne, natomiast wszyscy uczestnicy etapu centralnego konkursu zostali nagrodzeni dyplomami uczestnictwa. Podziękowania i dyplomy otrzymali także nauczyciele za przygotowanie uczniów do konkursu.

Justyna Włosek

Galeria>>


Dyrektor Lubelskiej Izby Rzemieślniczej w RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 25.04.2017 roku uczniowie klas wielozawodowych kończących 3 w i 3 z uczestniczyli w spotkaniu z Panem Marcinem Kusiakiem Dyrektorem Lubelskiej Izby Rzemieślniczej. Prezentacja dotyczyła egzaminów czeladniczych, które są prowadzone przez Izby Rzemieślnicze. Pan Dyrektor zapoznał uczniów z procedurami obowiązującymi w czasie trwania egzaminów, a także z dokumentami jakie należy złożyć, aby przystąpić do egzaminu w danym zawodzie. Podstawowym warunkiem uprawniającym do egzaminu czeladniczego jest ukończenie przygotowania zawodowego w wymiarze 36 miesięcy jako młodociany pracownik w danym zawodzie. Prezentacja spotkała się z zainteresowaniem naszych uczniów, którzy wysłuchali jej z uwagą i skupieniem, zadawali wiele pytań, na które uzyskali bardzo wyczerpujące odpowiedzi. Życzymy naszym tegorocznym absolwentom powodzenia w czasie egzaminu, a także znalezienia wymarzonej pracy.

Mirosław Domański

Galeria>>


Doradca zawodowy i pracodawcy w RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 20 kwietnia 2017 roku uczniowie klas maturalnych Technikum Zawodowego uczestniczyli w spotkaniu z panią Aleksandrą Prażmo – doradcą zawodowym Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, dotyczącym planowania dalszej kariery zawodowej. Pani Aleksandra Prażmo przedstawiła oferty Powiatowego Urzędu Pracy, z których skorzystać mogą nasi absolwenci. Obszernie wyjaśniła, czym jest staż, kto może z niego skorzystać oraz jakie są obowiązki pracodawcy wobec stażysty. Przedstawiła również zasady przyznawania środków z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zwróciła też uwagę na ofertę szkoleń – zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych – skierowaną do osób poszukujących pracy.

W drugiej części spotkania zaprezentowali się pracodawcy – pan Sebastian Warżała – kierownik Centrum Dystrybucyjnego Jeronimo Martins w Lubartowie oraz pan Piotr Nowak – prezes firmy Korab Garden z Samoklęsk.

Pan Sebastian Warżała przedstawił oferty zatrudnienia w Centrum Dystrybucyjnym oraz w ciekawy i obrazowy sposób omówił, jak wygląda praca w reprezentowanej przez niego firmie. Drugi z gości – pan Piotr Nowak zaprezentował lokalną firmę Korab Garden specjalizującą się w produkcji i przechowywaniu owoców miękkich oraz tłoczeniu soków.

Wszystkie prezentacje zaproszonych gości spotkały się z wielkim zainteresowaniem naszych uczniów, którzy wysłuchali ich z wielką uwagą i skupieniem. Życzymy więc naszym tegorocznym absolwentom znalezienia wymarzonej pracy i dynamicznego rozwoju ich karier zawodowych.

Galeria>>


Wycieczka klasy 3TM do Zwierzyńca

Email Drukuj PDF

Dnia 5 kwietnia uczniowie klasy 3TM uczestniczyli w wycieczce do Roztoczańskiego Parku Narodowego. W towarzystwie przewodnika uczniowie rozpoczęli zwiedzanie Roztocza w zabytkowej części Zwierzyńca, skąd udali się ścieżką dydaktyczną na Bukową Górę – obszar ochrony ścisłej. Podczas długiej wędrówki uczniowie obserwowali różnorodność przyrodniczą Roztocza – m.in. bór sosnowy, okazałe buki. Poznali także wiele elementów lokalnej historii: Pomnik Pamięci Poległych Leśników, cmentarz w miejscowości Sochy upamiętniający niemiecką pacyfikację wsi 1 czerwca 1943. Sprzyjająca wędrówce pogoda pozwoliła wszystkim uczestnikom wycieczki zachować doskonały nastrój. Po kilkukilometrowym spacerze szlakiem krawędziowym na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego odbyło się wspólne ognisko.

Emilia Dybała-Kozak
Katarzyna Malczewska

Galeria>>


Światowy Dzień Zdrowia 2017r.

Email Drukuj PDF

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017r.  jest depresja, której hasło brzmi: Depresja - porozmawiajmy o niej. Ogólnym celem tegorocznej kampanii, która rozpoczęła się 10 października 2016r. czyli w Światowym Dniu Zdrowia Psychicznego jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach osoby cierpiące na depresję szukały pomocy i ją otrzymały. Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.

W bieżącym tygodniu wychowawcy klas i pedagog zapoznali uczniów z zagadnieniami tej tematyki. Ponadto odbyły się spotkania z zainteresowanymi uczniami w ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z psycholog  panią Jolantą Bugała pt. „Profilaktyka zaburzeń lękowych w okresie dorastania”. Młodzież słuchała uważnie bardzo trudnych zagadnień, jak też aktywnie uczestniczyła w dyskusji.  Nauczyciele poszerzyli swoją wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniu pt. Diagnoza i pomoc psychologiczna osobom z depresją i obniżeniem nastroju prowadzonym przez psycholog Poradni Psychologiczno Pedagogicznej panią Wiolettę Florek.

Elżbieta Rola

Informacje - strona WHO

Publikacje - strona ORE

 

Galeria>>


Pola Nadziei 2017

Email Drukuj PDF

W dniu 9 kwietnia 2017 r. już po raz siódmy na terenie naszego miasta i powiatu odbyła się w ramach prowadzonej działalności charytatywnej na rzecz osób terminalnie chorych, akcja „Pola Nadziei„. Celem tej edukacyjnej inicjatywy, którą cyklicznie propagują placówki hospicyjne na terenie całej Polski – jest szerzenie idei hospicyjnej oraz pozyskiwanie funduszy przeznaczonych na pełnienie opieki nad osobami nieuleczalnie chorymi. Uczniowie naszej szkoły czynnie włączyli się w tą pomoc kwestując na ulicach naszego miasta. Udział  w tej akcji stał się okazją do uwrażliwiania społeczeństwa oraz wolontariuszy na potrzeby ludzi chorych będących u schyłku życia, które niejednokrotnie w swoim cierpieniu często są osamotnione. Elementem towarzyszącym kweście były żonkile – jako międzynarodowy symbol nadziei.

Zebrane fundusze przeznaczone zostaną na prowadzenie opieki nad nieuleczalnie chorymi znajdującymi się pod opieką lubartowskiego hospicjum stacjonarnego i domowego, dzięki nim zakupiony zostanie m.in. sprzęt rehabilitacyjny, który ciągle ulega zużyciu, odżywki do żywienia pozajelitowego, niezbędne leki oraz środki opatrunkowe i pielęgnacyjne.

Naszym wolontariuszom składamy podziękowania za włożony trud i wrażliwość.

Jacek Bednarski

Galeria>>


Strona 5 z 80