Aktualności

Spotkanie w ramach cyklu: „Zawodowy wizerunek młodego człowieka”

Email Drukuj PDF

14 marca 2018 roku uczniowie po raz kolejny spotkali się z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. Warsztaty poprowadziły Panie Anna Najda i Katarzyna Budzyńska z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. Wzięli w nich udział uczniowie klas 2 b, 2 w, 2 hs Branżowej Szkoły Zawodowej I stopnia nr 1.
Spotkanie dotyczyło zapoznania uczniów z ofertą Urzędu Pracy m.in.: staży zawodowych i dotacji na założenie własnej działalności gospodarczej.
Młodzież poznała prawa i obowiązki osoby rejestrującej się w Urzędzie Pracy oraz formy pomocy udzielanej osobom bezrobotnym w ramach aktywizacji zawodowej, dotyczącej w szczególności:
– zawodów deficytowych i nadwyżkowych na rynku pracy;
– szkoleń i kształcenia;
– przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą;
– rozpoznania indywidualnych trudności w znalezieniu pracy.
Informacje pozyskane na zajęciach mają ułatwić młodzieży odnalezienie się na rynku pracy, nie tylko jako osoba bezrobotna, ale także w roli przyszłego przedsiębiorcy. Nagrodami dla najbardziej zaangażowanych w zajęcia uczniów były materiały PUP promujące usługi i instrumenty rynku pracy.

Organizatorzy spotkania: Anna Pankowska-Słomka, Elżbieta Rola, Barbara Smerdel.

Galeria>>


XXII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej

Email Drukuj PDF

Dnia 13 marca 2018 roku odbył się w naszej szkole pierwszy etap XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. Adresatami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju, zaś organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie CIVITAS CHRISTIANA. Konkurs ten organizowany jest w RCEZ osiemnasty raz. W tegorocznym etapie szkolnym wzięło udział 19 uczniów z następujących klas technikum: 1TEK, 1TE, 1TM, 3TEK, 3TB, 2TH.

Uczestnicy konkursu rozwiązywali test wyboru połączony z pytaniami otwartymi przez 45 minut. Mogli oni z niego uzyskać maksymalnie 90 punktów, zdobycie minimum 50% punktów gwarantowało uczestnikom zakwalifikowanie się do etapu diecezjalnego. Tematyka XXII Konkursu Wiedzy Biblijnej obejmowała znajomość zagadnień Księgi Psalmów , Listu do Galatów i Listu do Efezjan.

Zwycięzcami szkolnego etapu XXII Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej zostali: uczennica z klasy 3 TEK Błażejczyk Klaudia – zajęła I miejsce, uczeń klasy 2 TH Szczepaniak Halina – zajęła II miejsce oraz uczeń klasy 1 TE Czelej Jakub – zajął III miejsce. Uczniowie ci zdobyli największą liczbę punktów wśród wszystkich uczestników konkursu.

Anna Pankowska – Słomka
Magdalena Guz

Galeria>>


Łamigłówki matematyczne 2018

Email Drukuj PDF

Po raz kolejny w naszej szkole został zorganizowany II etap konkursu „Łamigłówki matematyczne”. Skierowany jest on do uczniów z klas pierwszych technikum zawodowego oraz branżowej szkoły I stopnia. Dnia 13 marca 2018 pięć dwuosobowych drużyn, które uzyskały największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu, zmierzyło się z nowymi zadaniami matematycznymi. Drużyny przedstawiały prezentacje dotyczące zagadnień matematycznych,rozwiązywały krzyżówki i odpowiadały na pytania.

Zwyciężyła drużyna z klasy 1TEK w składzie Katarzyna Dudek i Alicja Gozdal. Na drugim miejscu uplasowali się Komor Dawid i Szczepaniak Mateusz z klasy 1TB, a trzecie miejsce wywalczyła Czeladka Weronika i Kulesza Izabela z klasy 1TEK.

Organizatorzy gratulują wszystkim uczniom, dziękują za udział w konkursie i zaangażowanie.

Agnieszka Włosek
Barbara Zalewska

Galera>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zapraszamy młodzież, nauczycieli i pracowników szkoły

do włączenia się w akcję

"Opatrunek na Ratunek"

Akcja trwa tylko do końca marca.

Zbieramy środki opatrunkowe, bandaże,

gazy, plastry, igły, strzykawki i rękawiczki jednorazowe.

Zbiórka prowadzona jest przez nauczycieli katechetów

oraz w szatni szkolnej.

Pomóż innym i przyłącz się do akcji!

 

szkolny koordynator akcji
Daniel Kisiewicz

 Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

 

Zbieramy nakrętki

dla Hospicjum św. Anny w Lubartowie.

Przyniesione nakrętki można

zostawiać w szatni szkoły.


Zapraszamy wszystkich do pomocy.

 

 

szkolny koordynator akcji
Daniel KisiewiczWycieczka 2 TEk na UMCS

Email Drukuj PDF

W dniu 9 marca uczniowie klasy 2 Tek uczestniczyli w Dniu Otwartym UMCS. W Zakładzie Lingwistyki Stosowanej wysłuchali wykładu prof. Jarosława Krajki „Student tłumaczem – o różnorodnych formach kształcenia praktycznego na lingwistyce stosowanej UMCS”, który był symultanicznie tłumaczony przez studentów. Kolejnym punktem programu były warsztaty tłumaczeń symultanicznych, które odbyły się w specjalnych kabinach. Uczniowie mogli samodzielnie spróbować tłumaczenia symultanicznego i dowiedzieli się, czym się ono różni od tłumaczenia konsekutywnego. Następnie braliśmy udział w stand-upie ekonomicznym „Podatki z przymrużeniem oka” Wycieczka zakończyła się zajęciami warsztatowymi „Stacje uczenia się”, gdzie w ciekawy i aktywizujący sposób uczniowie sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności z zakresu różnych języków obcych. Mamy nadzieję, że wyjazd zachęci uczniów do intensywnej nauki języków obcych i pogłębiania wiedzy z zakresu ekonomii.

Monika Gasiuk i Justyna Włosek

Galeria>>


Wyjazd na Drzwi Otwarte UMCS w Lublinie

Email Drukuj PDF

Dnia 9.03.2018 roku klasa 4 TE (i czworo uczniów z klasy 4TB i 4TH)  uczestniczyła w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i związana była z przygotowaniem do egzaminu maturalnego oraz poznaniem przebiegu procesu rekrutacji na studia wyższe. Pobyt rozpoczęto od obejrzenia wnętrza Akademickiego Centrum Kultury „CHATKA ŻAKA”. W holu głównym znajdowały się stanowiska prezentujące oferty edukacyjne dwunastu wydziałów Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej. Następnie młodzież miała okazję wysłuchać przemówienia Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego. W dalszej kolejności grupa wzięła udział w multimedialnej prezentacji oferty edukacyjnej, która odbyła się w Sali Widowiskowej Inkubatora Medialno – Artystycznego. Jak się dało zaobserwować, przebywanie w akademickim studiu dziennikarskim, robiło duże wrażenie. Kolejno, uczniowie mieli szansę spotkać się z przedstawicielami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Wówczas omawiano ważne zagadnienia związane z egzaminem maturalnym z matematyki i języka obcego nowożytnego. Niektórzy w tym czasie udali się do Kawiarenki naukowej, w której mieli okazję bezpośrednio porozmawiać z naukowcami UMCS. Następnie młodzież wzięła udział w wycieczce po kampusie. Podczas jej trwania pani przewodnik nie tylko pokazywała poszczególne obiekty, ale także przybliżała historię ich powstania i podkreślała wartość modernistycznych rozwiązań architektonicznych. Na koniec grupa udała się do PLAZY do kina Ciemna City, by obejrzeć nietuzinkowy film - Nieznajomi. Ofiarowanie.

W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że już trzymamy kciuki za pomyślny przebieg majowych egzaminów oraz za trafne wybory naszych uczniów.

Iwona Mocior, Elżbieta Rola

Galeria>>


Wyjazd na „Dni otwarte” WSEI w Lublinie

Email Drukuj PDF

6 marca 2018 roku uczniowie klasy 3 TM i 4 TB wzięli udział w „Dniach otwartych” Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Podczas spotkania z przedstawicielami uczelni uczniowie mieli możliwość zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni, trendami na rynku pracy oraz uczestniczyć w ciekawych prezentacjach przygotowanych przez wykładowców oraz studentów. Wszyscy z ogromnym zaangażowaniem wzięli udział w projektach:

1.„Prezentacja obrabiarek sterowanych numeryczni oraz drukarki 3D FM”

2.„Pokaz możliwości ultranowoczesnej kamery termowizyjnej”

3.„Pokaz ładowania pojazdu elektrycznego z carportu fotowoltaicznego”

4.Wykład z prezentacją multimedialną „Dlaczego windy nie spadają”

Podczas prezentacji uczniowie uczestniczyli w wykonywaniu elementów demonstracyjnych za pomocą tokarki CNC oraz przedstawiali własne pomysły do analizy termicznej wykonanej za pomocą ultranowoczesnej kamery termowizyjnej. Każdy z uczestników miał możliwość jazdy samochodem elektrycznym.

Na zakończenie wyjazdu cała grupa udała się na integracyjne wyjście do kina.  Mamy nadzieję, że ciekawa oferta kierunków kształcenia oraz bogata baza dydaktyczna będą zachętą dla naszych uczniów do podjęcia dalszego kształcenia i rozwoju wiedzy uzyskanej w naszej szkole.

Luiza Matyjaszczyk

Galeria>>


Zawodowy wizerunek młodego człowieka

Email Drukuj PDF

„Zawodowy wizerunek młodego człowieka” – pod takim hasłem realizowane są spotkania uczniów z doradcami zawodowymi i pośrednikiem pracy Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie. W dniu 5.03.2018 mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole panią Beatę Pankowską – zastępcę dyrektora PUP w Lubartowie oraz doradców zawodowych: panią Annę Najdę, Małgorzatę Matyjaszczyk, Huberta Rynga. W spotkaniach wzięły udział klasy Technikum Zawodowego: 1 Tek, 2 TH, 2 TB, 3 TEH. Celem spotkań jest określenie przez młodzież swoich predyspozycji osobowościowych i zawodowych. Uczniowie mieli możliwość porozmawiania na temat planowania  wybranej przez siebie ścieżki edukacyjno -  zawodowej. Młodzież dowiedziała się, jak ważne jest posiadanie planów na przyszłość. Uzyskała informacje, jak może wykorzystać swoje umiejętności i predyspozycje do odniesienia sukcesu zawodowego. Spotkania z doradcami zawodowymi i pośrednikiem pracy są bodźcem stymulującym młodzież do rozwoju, odkrywania własnych możliwości i pasji. Uczniowie zapoznali się z  prawami i obowiązkami osoby rejestrującej się w Urzędzie Pracy oraz formami pomocy udzielanej osobom bezrobotnym w ramach aktywizacji zawodowej, w szczególności o możliwościach kształcenia i szkolenia oraz przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą. Wiadomości, jakie uczniowie zdobyli w ramach zajęć mają ułatwić im odnalezienie się na rynku pracy. W czasie spotkania najbardziej aktywni uczniowie zostali nagrodzeni gadżetami, które reprezentują PUP.

Barbara Smerdel
Elżbieta Rola
Anna Pankowska-Słomka

Galeria>>


XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych

Email Drukuj PDF

W dniu 3 marca 2018 roku w budynku Państwowych Szkół Budownictwa i Geodezji w Lublinie odbyły się zawody okręgowe XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych której organizatorem jest Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W zawodach uczestniczyli uczniowie szkół budowlanych okręgu lubelskiego. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów  z klasy trzeciej i czwartej technikum, którzy pozytywnie przeszli etap szkolny i wykazali się największą znajomością wiedzy budowlanej. Organizatorzy Olimpiady postawili przed uczestnikami bardzo trudne zadania. Uczniowie musieli wykazać się  znajomością zagadnień z zakresu wiedzy budowlanej dotyczącą wielu obszarów, między innymi z zakresu projektowania konstrukcji budowlanych, wykonywania ich obliczeń, najnowszych trendów w zakresie stosowanych materiałów i technologii. Bardzo wysoko punktowana jest również umiejętność zastosowania wiadomości teoretycznych w rozwiązywaniu zadań z zakresu mechaniki budowli czy fizyki budowli. Jest to wiedza wykraczająca poza obowiązujący zakres materiału realizowany w szkole. Podczas zawodów uczniowie rozwiązywali zadania zgrupowane w dwóch częściach A i B przygotowanych przez Komitet Główny Olimpiady. Czas na opracowanie tematów każdej części wynosił 120 minut.

Uczestnicy Olimpiady rywalizowali o uzyskanie jak najlepszych wyników, które dają im prawo udziału w ostatnim etapie Olimpiady, czyli etapie centralnym. Wyniki zawodów okręgowych będą znane w późniejszym terminie – około dwa tygodnie od zakończenia zawodów.

Etap okręgowy Olimpiady jest również miejscem spotkań uczniów i nauczycieli z innych szkół okręgu lubelskiego kształcących w zawodzie technik budownictwa. Umożliwia to wymianę doświadczeń oraz nawiązywanie kontaktów.

Uczestnikom Olimpiady dziękujemy za udział i życzymy dalszych sukcesów.

Jadwiga Gębal

Galeria>>


Strona 5 z 91