Aktualności

Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Email Drukuj PDF

6 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” realizowanego w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli dwóch szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubartowski: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Jego głównym celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w tych placówkach i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej oraz wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności. Realizacja projektu ruszy w drugim kwartale 2018 r. i potrwa do końca października 2020 r. W ramach projektu wsparciem w postaci specjalistycznych zajęć i kursów oraz staży zawodowych objętych będzie 510 osób, w tym 20 nauczycieli oraz 490 uczniów.


Więcej…

WERONIKA MAŁYSKA STYPENDYSTKĄ PREZESA RADY MINISTRÓW

Email Drukuj PDF

W dniu 07 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie spotkali się stypendyści z całego województwa lubelskiego. Dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium odebrali z rąk wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk. Pan wojewoda podziękował młodzieży za ich dotychczasową pracę i życzył dalszych sukcesów, mówiąc – Uczcie się pilnie, rozwijajcie wasze talenty i zdobywajcie kolejne laury tu, na Lubelszczyźnie. Macie do wyboru wiele znakomitych uczelni. Lubelszczyzna na was liczy.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Nasza uczennica klasy czwartej technikum zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista Weronika Małyska otrzymała promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w szkole średnią ocen i wykazała się szczególnymi uzdolnieniami.

Weronice gratulujemy sukcesu. Jesteśmy dumni za godnie reprezentowanie naszej szkolnej społeczności. Życzymy Weronice powodzenia na egzaminie maturalnym i egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Galeria>>


Młodzież RCEZ w przedszkolu

Email Drukuj PDF

Dnia 3 listopada 2017 r. uczniowie klas 2TB, 1TB i 1TM zorganizowali wyjście do Miejskiego Przedszkola nr 4 w celu przeprowadzenia zajęć artystyczno- dydaktycznych o tematyce jesiennej. Do przedszkola uczniowie udali się z samodzielnie opracowanym programem, który pozwolił wyzwolić u przedszkolaków aktywność intelektualną i ruchową.  Autorsko wykonane kostiumy, dekoracje, ciekawe interpretacje ról, zachwyciły dzieciaki i wprowadziły atmosferę przyjaźni i sympatii.

Podczas wspólnej zabawy dzieci nauczyły się liczyć w języku polskim i angielskim od 1 do 6 oraz poznały dary i kolory jesieni. Oprócz  wspólnego śpiewu piosenek, maluchy razem ze swoimi starszymi opiekunami wykonały pracę plastyczną –„Pani Jesień”. W czasie całego spotkania dzieci brały udział w konkursach, za które otrzymały słodkie nagrody przygotowane przez uczniów naszej szkoły.

Spotkanie było ciekawym doświadczeniem dla dzieci, ale przede wszystkim niezwykle cennym doznaniem wychowawczym dla młodzieży. Przez chwilę nasza młodzież mogła sprawdzić się w niełatwej roli opiekuna i towarzysza zabaw maluchów.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Pracownikom i przede wszystkim przedszkolakom za ciepłe przyjęcie i cieszymy się na dalszą współpracę.

Jolanta Sowa
Magdalena Guz
Barbara Zalewska

Galeria>>


Europejski Dzień Języków 2017

Email Drukuj PDF

W piątek 03.11.2017 obchodziliśmy w naszej szkole Europejski Dzień Języków – tym razem pod hasłem „Dzień z Bobem Dylanem”. Amerykański piosenkarz, kompozytor, pisarz i poeta został laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w roku 2016. Podczas zorganizowanego spotkania uczniowie technikum zawodowego zaprezentowali utwory poetyckie Boba Dylana, wykonując je w języku angielskim i niemieckim. Oprawą muzyczną towarzyszącą prezentacji twórczości poety były piosenki w jego autorskim wykonaniu. Na tę okazję przygotowana została wystawa plakatów o tematyce językowej i prac uczniowskich „Przysłowia i powiedzenia w językach obcych”. Dodatkowo czas umilił słodki poczęstunek przygotowany przez młodzież naszej szkoły.


Więcej…

Zajęcia profilaktyczne

Email Drukuj PDF

Zainteresowani uczniowie wzięli dziś udział. w zajęciach informacyjno-edukacyjnych dotyczących profilaktyki HIV/AIDS z lekarzem anestezjologiem Bożeną Kasjaniuk i pielęgniarzem Piotrem Dudziakiem w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Agape z Lublina. Stowarzyszenie realizuje zadanie „Wspieranie działań profilaktycznych w zakresie problematyki HIV/AIDS poprzez edukację skierowaną do młodzieży szkolnej klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Treści przedstawione to: diagnostyka HIV, profilaktyka poekspozycyjna, zagadnienia dotyczące leczenia, dane epidemiologiczne, zagadnienia prawne odnośnie HIV/AIDS, postawy wobec obcowania z osobami zakażonymi wirusem HIV i chorymi na AIDS. Przedstawiono możliwości anonimowych badań na obecność wirusa HIV (gdzie, kiedy, jak to wygląda), a także fakty i mity na temat HIV/AIDS. Po warsztatach każdy z prowadzących specjalistów odpowiadał na indywidualne pytania zainteresowanych. Uczestnicy zajęć będą mogli zweryfikować swoją wiedzę podczas olimpiady szkolnej w listopadzie. Dziękujemy za udział w zajęciach.

Elżbieta Rola

Galeria>>


"Bezpieczeństwo krwi zaczyna się ode mnie"

Email Drukuj PDF

Krwiodawcą może być każdy z nas, warunek – trzeba być zdrowym. Tylko wówczas oddanie krwi nie będzie szkodliwe dla organizmu, a pobrana krew lub osocze nie będą stanowić zagrożenia dla chorych. Możesz zostać honorowym krwiodawcą, jeżeli:

- ukończyłeś 18 rok życia,

- nie chorowałeś na żółtaczkę zakaźną,

- w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie przechodziłeś żadnych zabiegów chirurgicznych,

- w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonywano u Ciebie akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,

- nie przyjmowałeś nigdy narkotyków,

- w ostatnim czasie nie przyjmowałeś szczepień ochronnych,

- nie przyjmujesz i ostatnio nie przyjmowałeś żadnych leków,

- nie przechodzisz aktualnie żadnej infekcji ( katar, kaszel, ból gardła ).

O tym wszystkim oraz o możliwościach pomocy innym jako wolontariusz opowiedział naszym uczniom z klas technikum zawodowego, nasz były uczeń obecnie Młodzieżowy Instruktor oraz wolontariusz PCK Kamil Kukier. Kamil razem z Panią Agnieszką Grzesiuk Kierownikiem Oddziału Rejonowego PCK w Lubartowie gościli w dniu 25 października 2017 r. w naszej szkole na zaproszenie Szkolnego Koła PCK. W czasie spotkania zachęcali młodzież również do zgłaszania się jako dawcy szpiku, gdzie procedura jest taka sama a potrzeby są ogromne.

Dar krwi darem serca
Nie wahaj się - podejmij decyzję. Zgłoś się
:
do pedagoga szkolnego lub Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie, ul. l Cicha 14 /Szpital/

Jacek Bednarski

Galeria>>


RCEZ w programie edukacyjnym „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA”

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła kolejny już raz bierze udział w programie edukacyjnym „KULTURA BEZPIECZEŃSTWA” organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy w Lublinie. Program ma za zadanie propagowanie zasad Bezpieczeństwa i Higieny Pracy wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy niedługo rozpoczną pracę zawodową.

W dniu 23.10.2017 r. pani dyrektor Hanna Borzęcka odebrała podziękowania dla szkoły za udział i współpracę w ramach programu. Ponadto nauczyciele RCEZ Jadwiga Gębal oraz Justyna Włosek otrzymały świadectwa potwierdzające uczestnictwo w programie edukacyjnym organizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Wtorkowe spotkanie połączone było ze szkoleniem dotyczącym tego programu prowadzonym przez starszego radcę Mirosława Wyrwisza z PIP Lublin.

Mariusz Borzęcki

Galeria>>


„Matematyka w technice dla technika”

Email Drukuj PDF

25 października 2017r. uczniowie klas maturalnych naszej szkoły wzięli udział w ósmej edycji konkursu matematycznego „ Matematyka w technice dla technika”.

Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie we współpracy i pod patronatem Politechniki Lubelskiej. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finału. Uczestnikami konkursu są wyłącznie uczniowie technicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego. Główną nagrodą jest indeks na Politechnikę Lubelską.

W naszej szkole udział wzięło ośmiu uczniów z klas 4TB, 4TE oraz 4TM. Do kolejnego etapu zakwalifikował się uczeń z klasy 4 TE Przemysław Góźdź, który uzyskał największą liczbę punktów.

Organizatorzy

Galeria>>


XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody szkolne

Email Drukuj PDF

Ruszyła XLIV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników i liceów ogólnokształcących.


Więcej…

Strona 5 z 85