Ubezpieczenie NNW uczniów

Rada Rodziców dokonała wyboru ubezpieczyciela z zakresu i warunków ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży na rok szkolny 2016/2017

Ulotka informacyjna dla rodziców>>

Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży>>