Samorząd Uczniowski

Przedstawiciele SU na konsultacjach społecznych

Email Drukuj PDF

W dniu 12 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły uczestniczyli w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie. Konsultacje te odbywają się na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i mają na celu zebranie opinii na temat powstającej mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane mapy przedstawiające dane statystyczne dotyczące różnych zagrożeń występujących na terenie powiatu lubartowskiego. Mapy zawierają informacje m.in. o przestępstwach kryminalnych, gospodarczych, narkotykowych czy wypadkach drogowych w naszym powiecie w roku 2015. Podczas dyskusji uczniowie wypowiadali się na temat zagrożeń występujących w powiecie oraz zgłaszali swoje pomysły i uwagi dotyczące map przedstawionych w prezentacji.

Powstająca ogólnopolska mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego ma za zadanie określić skalę i rodzaj zagrożeń, które występują na terenie naszego kraju, województwa, powiatu. Według założeń mapa ma być ogólnie dostępna dla wszystkich i aktualizowana co kwartał w kolejnych latach.

Monika Lesisz


AKCJA „MIŚ”

Email Drukuj PDF

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Uczniowski Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przeprowadził w dniach od 23 listopada do 4 grudnia zbiórkę zabawek w ramach akcji ”Miś”. Zebrano dużą ilość maskotek i zabawek. Pluszaki zostały przekazane na oddział dziecięcy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. W dniu  16 grudnia przedstawiciele społeczności uczniowskiej: Monika Lesisz, Monika Mazur, Marlena Nalewajek i Patryk Mucha wraz z Panią Wicedyrektor Elżbietą Rolą odwiedzili Szpital w Lubartowie. Zabawki zostały przekazane na ręce przełożonej oddziału.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.

Monika Lesisz


AKCJA „GÓRA GROSZA”

Email Drukuj PDF

Jak co roku, w dniach 23 listopada do 4 grudnia Samorząd Uczniowski Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej przeprowadził zbiórkę pieniędzy w ramach ogólnopolskiej akcji Góra Grosza. Jest ona organizowana przez Towarzystwo „Nasz Dom”, a jej celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, także na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy naszej szkoły oczywiście chętnie zaangażowali się w akcję i wrzucali do puszki nie tylko 1 groszowe monety. Dziękujemy wszystkim!

Monika Lesisz


Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej 2015

Email Drukuj PDF

Dnia 4 grudnia br. w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej, który został zorganizowany przez Samorząd Uczniowski we współpracy z nauczycielami wychowania fizycznego. Zawody rozpoczął pan wicedyrektor Zbigniew Zarzycki życząc uczestnikom dobrej zabawy. W turnieju wzięło udział 8 drużyn mieszanych. Mecze zostały rozegrane na dwóch boiskach dużej hali, systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów.

Najlepsza okazała się drużyna z klas 4Th i 4TB, w składzie: Gąszczyk Monika, Starownik Marta, Stępień Karolina, Szymczak Magdalena, Chudzik Dawid, Dawidziuk Paweł, Litwinek Cezary, Maleszyk Damian, Marzec Daniel.  Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów, a także nauczycieli.

Dziękujemy wszystkim klasom, które zechciały wziąć udział w turnieju. Jesteśmy pod wielkim wrażeniem waszego zaangażowania w sport.

Dziękujemy też nauczycielom i uczniom, którzy włączyli się w pomoc podczas organizacji turnieju.

Serdecznie zapraszamy w przyszłym roku.

Monika Lesisz –Przewodnicząca SU

Galeria>>


Przedstawiciele społeczności uczniowskiej naszej szkoły na konferencji o samorządności

Email Drukuj PDF

18 listopada 2015 roku uczestniczyliśmy w konferencji na temat „Samorządność uczniowska jako szkoła przyszłych liderów społecznych” w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie. W ramach konferencji zostały omówione ważne zagadnienia związane z rozwojem samorządności uczniowskiej. Przedstawione zostały założenia koncepcyjne, rodzaje, zasady i obszary funkcjonowania samorządów uczniowskich, a także wyniki badań (opinie uczniów, nauczycieli, rodziców) dotyczące działalności tych samorządów. Ponadto wybrane szkoły zaprezentowały swoje doświadczenia związane z funkcjonowaniem ich samorządów uczniowskich. Uczestniczyliśmy także w interesujących warsztatach „Jak sobie radzić z ograniczeniami dla działania samorządności w swojej szkole?”. Wykłady oraz zajęcia warsztatowe przebiegały w bardzo przyjemnej atmosferze i mamy nadzieję uczestniczyć w nich także w kolejnych latach.

Galeria>>

Monika Lesisz


Strona 4 z 11