Samorząd Uczniowski

Ogólnopolska Kampania na Rzecz Walki z Głodem 2016

Email Drukuj PDF

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jeden z głównych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa, które dotyka również społeczeństwo polskie. W związku z Ogólnopolską Kampanią na Rzecz Walki z Głodem PCK Samorząd Uczniowski we współpracy z Samorządem Słuchaczy zorganizował akcję sprzedaży pączków. Dzięki ofiarności właścicieli Piekarni "Szczygiełek" i Piekarni Bigoraj-Jeżowski, które przekazały nam pieczywo mogliśmy przyłączyć się do kampanii PCK.

 


Więcej…

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego

Email Drukuj PDF

W dniach 20-22 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu brali udział uczniowie Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, którzy mogli głosować na kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy. W wyborach wzięło udział  612 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza.

W dniu 23.09.2016r. (piątek) odbyło się zebranie Samorządu. Na spotkaniu odchodzący Samorząd symbolicznie przekazał władzę nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego.

W skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodniczący:

Kamil Grymuza kl. 3TE

Zastępcy przewodniczącego:

Aleksandra Szczygieł  kl. 3TB

Karolina Szczygieł kl. 3TB

Sekretarz:

Karol Kirylak kl. 2TM

Pozostali członkowie:

Angelika Baran kl. 2TEH

Krystian Bąk kl. 2t

Marcelina Cieślak kl. 2TEk

Krzysztof Czeladka kl. 2z

Anna Dawidziuk kl. 1TB

Bartosz Mazuś kl. 3TE

Galeria>>


Giełda Podręczników 2016

Email Drukuj PDF

Giełda Podręczników jest corocznie organizowana w naszej szkole. Tegoroczna odbyła się w dniach 7 i 8 września w czasie długich przerw na placu szkolnym. Podczas kiermaszu  można było kupić i sprzedać podręczniki szkolne.  Jak co roku giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i absolwentów naszej szkoły, a także rodziców. Kiermasz był też okazją do integracji środowiska szkolnego oraz spotkań z absolwentami szkoły. Uczniowie, którzy nie zdążyli sprzedać niepotrzebnych książek, mogą przekazać je w formie darowizny do biblioteki szkolnej.


Więcej…

Przedstawiciele SU na konsultacjach społecznych

Email Drukuj PDF

W dniu 12 kwietnia 2016 r. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły uczestniczyli w konsultacjach społecznych prowadzonych przez Komendanta Powiatowego Policji w Lubartowie. Konsultacje te odbywają się na prośbę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i mają na celu zebranie opinii na temat powstającej mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podczas spotkania zostały zaprezentowane mapy przedstawiające dane statystyczne dotyczące różnych zagrożeń występujących na terenie powiatu lubartowskiego. Mapy zawierają informacje m.in. o przestępstwach kryminalnych, gospodarczych, narkotykowych czy wypadkach drogowych w naszym powiecie w roku 2015. Podczas dyskusji uczniowie wypowiadali się na temat zagrożeń występujących w powiecie oraz zgłaszali swoje pomysły i uwagi dotyczące map przedstawionych w prezentacji.

Powstająca ogólnopolska mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego ma za zadanie określić skalę i rodzaj zagrożeń, które występują na terenie naszego kraju, województwa, powiatu. Według założeń mapa ma być ogólnie dostępna dla wszystkich i aktualizowana co kwartał w kolejnych latach.

Monika Lesisz


AKCJA „MIŚ”

Email Drukuj PDF

Wzorem lat ubiegłych Samorząd Uczniowski Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przeprowadził w dniach od 23 listopada do 4 grudnia zbiórkę zabawek w ramach akcji ”Miś”. Zebrano dużą ilość maskotek i zabawek. Pluszaki zostały przekazane na oddział dziecięcy do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubartowie. W dniu  16 grudnia przedstawiciele społeczności uczniowskiej: Monika Lesisz, Monika Mazur, Marlena Nalewajek i Patryk Mucha wraz z Panią Wicedyrektor Elżbietą Rolą odwiedzili Szpital w Lubartowie. Zabawki zostały przekazane na ręce przełożonej oddziału.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do naszej akcji.

Monika Lesisz


Strona 3 z 11