Samorząd Uczniowski

Góra Grosza 2016/2017

Email Drukuj PDF

Góra Grosza jest akcją ogólnopolską, której celem jest zbieranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, także na tworzenie i dofinansowanie domów dla dzieci, rodzinnych domów dziecka, pogotowi rodzinnych, kwalifikowanych rodzin zastępczych oraz dla najbardziej potrzebujących domów dziecka, które realizują prorodzinne programy wychowawcze. Uczniowie i słuchacze naszej szkoły, a także nauczyciele i pracownicy bardzo chętnie każdego roku angażują się w tą inicjatywę, wrzucając do puszki nie tylko 1 groszowe monety. Dzięki temu co roku zbieramy większą kwotę pieniędzy. W tym roku akcja odbyła się w dniach 28 listopada - 9 grudnia i w jej ramach Samorząd Uczniowski oraz Samorząd Słuchaczy przeprowadził w naszej szkole zbiórkę monet. Pieniądze zostały policzone i odpowiednio spakowane, a następnie przesłane do organizatora akcji, czyli Towarzystwa "Nasz Dom". Dziękujemy wszystkim za włączenie się do tej akcji!

Samorząd Uczniowski


Finał akcji „Miś” 2016

Email Drukuj PDF

Akcja „Miś” organizowana jest corocznie przez Samorząd Uczniowski RCEZ. W tym roku w jej przeprowadzeniu pomagali także przedstawiciele Samorządu Słuchaczy i Szkolnego Koła PCK. Zbiórka maskotek, gier planszowych oraz różnych zabawek została przeprowadzona w dniach 28 listopada – 9 grudnia 2016 roku. Natomiast w dniu 20 grudnia 2016 roku przedstawiciele społeczności uczniowskiej pod opieką opiekuna SU przekazali zebrane dary dzieciom ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Firleju. Dzieciom zabawki rozdawał Mikołaj, w którego wcielił się pedagog szkolny pan Jacek Bednarski. Natomiast uczniowie: Beata Markiewicz kl. 3W, Mateusz Ogrodowski kl. 4TM, Anna Dawidziuk kl. 1TB, Kamil Grymuza kl. 3TE, Marcelina Cieślak kl. 2TEk, przy akompaniamencie Arkadiusza Urbana z kl. 3TB, zaprezentowali krótki występ artystyczny. Wychowankowie Ośrodka chętnie włączyli się we wspólne śpiewanie.

Dziękujemy serdecznie uczniom, słuchaczom oraz nauczycielom i wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zapraszamy ponownie już za rok.

Samorząd Uczniowski

Galeria>>


Akcja „Znicz” 2016

Email Drukuj PDF

Samorząd Uczniowski RCEZ w dniach 26 października - 10 listopada 2016 roku przeprowadził zbiórkę zniczy w ramach akcji „Znicz”. W tym roku w organizację akcji włączyli się także uczniowie z klasy 1 TM. Dzięki dużemu zaangażowaniu młodzieży udało się zebrać dużą ilość zniczy. W dniu 15 listopada przedstawiciele społeczności uczniowskiej udali się na lubartowski cmentarz, aby zapalić znicze na grobach nauczycieli i pracowników szkoły. Pan wicedyrektor Zbigniew Zarzycki przypominał sylwetki zmarłych nauczycieli, podkreślając ich zaangażowanie w pracę z młodzieżą oraz wpływ na funkcjonowanie naszej szkoły. Wicedyrektor nawiązał również do rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę i zwrócił uwagę na konieczność pamięci o bohaterach walczących w obronie naszego kraju, których szczątki spoczywają także na cmentarzu w Lubartowie. Uczniowie zapalili znicze na pomnikach bohaterów poległych w obronie naszej Ojczyzny.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji.

Samorząd Uczniowski

Galeria>>


Ogólnopolska Kampania na Rzecz Walki z Głodem 2016

Email Drukuj PDF

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jeden z głównych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa, które dotyka również społeczeństwo polskie. W związku z Ogólnopolską Kampanią na Rzecz Walki z Głodem PCK Samorząd Uczniowski we współpracy z Samorządem Słuchaczy zorganizował akcję sprzedaży pączków. Dzięki ofiarności właścicieli Piekarni "Szczygiełek" i Piekarni Bigoraj-Jeżowski, które przekazały nam pieczywo mogliśmy przyłączyć się do kampanii PCK.

 


Więcej…

Nowa Rada Samorządu Uczniowskiego

Email Drukuj PDF

W dniach 20-22 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu brali udział uczniowie Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, którzy mogli głosować na kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy. W wyborach wzięło udział  612 uczniów. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała komisja wyborcza.

W dniu 23.09.2016r. (piątek) odbyło się zebranie Samorządu. Na spotkaniu odchodzący Samorząd symbolicznie przekazał władzę nowej Radzie Samorządu Uczniowskiego.

W skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodniczący:

Kamil Grymuza kl. 3TE

Zastępcy przewodniczącego:

Aleksandra Szczygieł  kl. 3TB

Karolina Szczygieł kl. 3TB

Sekretarz:

Karol Kirylak kl. 2TM

Pozostali członkowie:

Angelika Baran kl. 2TEH

Krystian Bąk kl. 2t

Marcelina Cieślak kl. 2TEk

Krzysztof Czeladka kl. 2z

Anna Dawidziuk kl. 1TB

Bartosz Mazuś kl. 3TE

Galeria>>


Strona 1 z 9