Rada Rodziców

Email Drukuj PDF

Skład Prezydium Rady Rodziców
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w roku szkolnym 2018/2019

1. Artur Słowik – przewodniczący

2. Zbigniew Jaworski – wiceprzewodniczący

3. Robert Tomala – skarbnik

4. Urszula Gruba – sekretarz

5. Jolanta Witek – członek

6. Gabriela Zgierska – członek

7. Emilia Kozak – członek

8. Grażyna Paśnik – członek

9. Teresa Michowska – członek

10. Beata Pawłowska – członek

11. Grażyna Kosik – członek

 


Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców
w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie
w roku szkolnym 2018/2019

1. Bożena Powroźnik - przewodnicząca

2. Ewelina Sygnowska - członek