Etap okręgowy I Olimpiady Handlowo-Menedżerskiej

Email Drukuj PDF

Dnia 9 marca 2016r. odbył się etap okręgowy I Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Handlowo-Menedżerskich w Zespole Szkół nr 1 w Lublinie. Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klasy trzeciej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik handlowiec: Anna Szczepaniak i Monika Mazur, które osiągnęły najlepsze wyniki na etapie szkolnym.

Temat wiodący I Olimpiady brzmi: „Rynek pracy w Polsce- wyzwania, szanse i zagrożenia”. Eliminacje okręgowe nie były łatwe, ponieważ składały się z trzech części. Uczestnicy sprawdzili swoją wiedzę i umiejętności wypełniając test z pytaniami otwartymi, rozwiązując zadania z treścią oraz test z pytaniami zamkniętymi. Udział w Olimpiadzie dał uczennicom możliwość wykorzystania wiedzy zawodowej i jej poszerzenia o zagadnienia zawarte w programie Olimpiady m.in. z zakresu podstaw ekonomii, prawa pracy czy statystyki.

Zgodnie z regulaminem 60 uczniów z całej Polski, którzy uzyskają największą ilość punktów
w eliminacjach okręgowych przechodzi do finału. Finał ogólnopolski I Olimpiady WiUHM zaplanowano na 14-15 kwietnia 2016r. Warto podkreślić, że laureaci i finaliści są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Uczennicom z klasy 3TH gratulujemy udziału w eliminacjach okręgowych i trzymamy kciuki za wyniki, które zostaną ogłoszone 29 marca 2016r.

Opiekun Marzena Foltyn