RCEZ pod patronatem wyższej uczelni!

Email Drukuj PDF

10 listopada br. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podpisało umowę partnerską z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu uczniów naszej szkoły z władzami i pracownikami WNoZiGP uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego: Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła, Członek Zarządu Pan Kazimierz Sysiak, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Pani Jolanta Skiba.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie reprezentowali: Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski profesor nadzwyczajny UMCS, Prodziekan dr Jolanta Rodzoś i dr Wojciech Janicki.

Pani Dyrektor Hanna Borzęcka przywitała przybyłych gości, młodzież i nauczycieli szkoły, a także przedstawiła możliwości, jakie stwarza umowa o współpracy z wyższą uczelnią. Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła podkreślił ważną rolę jaką pełnią nauki przyrodnicze w poznawaniu świata, życzył wszystkim owocnej współpracy oraz wręczył przedstawicielom WNoZiGP UMCS albumy promujące powiat lubartowski. Następnie Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski profesor nadzwyczajny UMCS przybliżył uczniom RCEZ działalność wydziału, a Prodziekan dr Jolanta Rodzoś przedstawiła ofertę edukacyjną WNoZiGP.

Wykład Wojciecha Janickiego – pracownika Zakładu Geografii Społeczno - Ekonomicznej "Czy grozi nam przeludnienie?" spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem przez młodzież naszej szkoły i został nagrodzony gromkimi brawami.

Zwieńczeniem spotkania było podpisanie umowy partnerskiej. Ze strony WNoZiGP UMCS umowę podpisał Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski profesor nadzwyczajny UMCS. Naszą szkołę reprezentowała Pani Dyrektor Hanna Borzęcka. Otrzymali oni pamiątkowe statuetki zaprojektowane i wykonane przez uczniów kl. IV TM.

Opieka naukowa ze strony WNoZiGP jest ważna z tego względu, że geografia w ostatnich latach jest najczęściej wybieranym przez maturzystów dodatkowym przedmiotem egzaminacyjnym. Uczniowie RCEZ będą mogli brać udział w wykładach, zajęciach warsztatowych i terenowych z zakresu geografii, geoinformatyki oraz turystyki i rekreacji, co pozwoli nie tylko na pogłębienie wiedzy, ale również na przybliżenie przyszłym studentom charakteru i specyfiki zajęć na wyższej uczelni. Mamy nadzieję, że wpłynie to na lepsze wyniki naszych uczniów i trafne wybory dalszych kierunków kształcenia po zdanej maturze.

Galeria>>

A. Zarzycka