Patronat

RCEZ pod patronatem wyższej uczelni!

Email Drukuj PDF

10 listopada br. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podpisało umowę partnerską z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu uczniów naszej szkoły z władzami i pracownikami WNoZiGP uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego: Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła, Członek Zarządu Pan Kazimierz Sysiak, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Pani Jolanta Skiba.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie reprezentowali: Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski profesor nadzwyczajny UMCS, Prodziekan dr Jolanta Rodzoś i dr Wojciech Janicki.


Więcej…