Rok ukończenia szkoły  -  2016

Technikum Zawodowe

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Rok ukończenia szkoły  -  2015

Technikum Zawodowe

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

Rok ukończenia szkoły  -  2014

Technikum Zawodowe

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1