Wymagania edukacyjne


przedmioty ogólnokształcące

język polski - technikum i liceum

język polski - branżowa szkoła I stopnia

matematyka - technikum i liceum

matematyka - branżowa szkoła I stopnia

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

język rosyjski - klasa 1

język rosyjski - klasa 2

język rosyjski - klasa 3

język rosyjski - klasa 4

geografia - klasa 1

geografia - zakres rozszerzony dla klas 2-4 TZ, kl. 2-3 LOD (stacjonarne i zaoczne)

biologia

historia

wiedza o społeczeństwie

historia i społeczeństwo

wiedza o kulturze - klasa 1

fizyka - zakres podstawowy

fizyka - zakres rozszerzony

chemia

edukacja dla bezpieczeństwa - klasa 1

informatyka

religia

wychowanie fizyczne

 

przedmioty zawodowe

Technikum Zawodowe

podstawy przedsiębiorczości

organizacja i techniki sprzedaży

sprzedaż towarów

towar jako przedmiot handlu

działalność przedsiębiorstwa

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

biuro rachunkowe

kadry i płace

marketing w działalności handlowej

obsługa klientów

przedsiębiorca w handlu

rachunkowość finansowa

statystyka i analiza ekonomiczna

symulacyjna firma handlowa

podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń

konstrukcje maszyn - klasa 1

techniki wytwarzania

technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

elektrotechnika i elektronika

urządzenia elektroniczne

pomiary elektryczne i elektroniczne

rysunek techniczny

podstawy budownictwa

podstawy konstrukcji budowlanych

organizacja robót budowlanych

dokumentacja techniczna

kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

kosztorysowanie w budownictwie

technologia robót konstrukcyjno - budowlanych

nadzór robót budowlanych

roboty murarskie i tynkarskie - zajęcia praktyczne

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1

organizacja i techniki sprzedaży

towar jako przedmiot handlu

obsługa klientów

przedsiębiorca w handlu

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

rysunek budowlany

materiałoznawstwo i technologia robót murarskich i tynkarskich - klasa 1

technologia robót malarsko - tapeciarskich

technologia robót posadzkarsko - okładzinowych

rysunek zawodowy

podstawy budownictwa - klasy 2b, 2t, 3t

podstawy budownictwa - klasa 1t

technologia montażu systemów suchej zabudowy

technologia robót murarskich i tynkarskich K1

roboty w systemach suchej zabudowy - zajęcia praktyczne

roboty posadzkarsko - okładzinowe - zajęcia praktyczne

roboty malarsko tapeciarskie - zajęcia praktyczne

roboty montażowe

rysunek techniczny

elektrotechnika i elektronika

maszyny elektryczne

urządzenia elektryczne