Wymagania edukacyjne


przedmioty ogólnokształcące

język polski - technikum i liceum

język polski - szkoła zawodowa

matematyka - technikum i liceum

matematyka - szkoła zawodowa

język angielski

język angielski zawodowy

język niemiecki

język rosyjski - klasa 1

język rosyjski - klasa 2

język rosyjski - klasa 3

język rosyjski - klasa 4

geografia - zakres podstawowy - klasa 1 TZ,ZSZ

geografia - zakres rozszerzony dla klas 2-4 TZ, kl. 2-3 LOD (stacjonarne i zaoczne)

biologia

historia

wiedza o społeczeństwie

historia i społeczeństwo

wiedza o kulturze - klasa 1

fizyka - zakres podstawowy

fizyka - zakres rozszerzony

chemia

edukacja dla bezpieczeństwa - klasa 1

religia - technikum zawodowe

religia - zasadnicza szkoła zawodowa

wychowanie fizyczne

 

przedmioty zawodowe

Technikum Zawodowe

podstawy przedsiębiorczości

organizacja i techniki sprzedaży

sprzedaż towarów

towar jako przedmiot handlu

działalność przedsiębiorstwa

przedsiębiorca w gospodarce rynkowej

biuro rachunkowe

kadry i płace

marketing w działalności handlowej

obsługa klientów

przedsiębiorca w handlu

rachunkowość finansowa

statystyka i analiza ekonomiczna

symulacyjna firma handlowa

podstawy konstrukcji maszyn i urządzeń

konstrukcje maszyn - klasa 1

techniki wytwarzania

technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

elektrotechnika i elektronika

urządzenia elektroniczne

pomiary elektryczne i elektroniczne

rysunek techniczny

organizacja robót budowlanych - klasa1

dokumentacja techniczna

kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa

 

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

organizacja i techniki sprzedaży

towar jako przedmiot handlu

obsługa klientów

przedsiębiorca w handlu

podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

rysunek budowlany

materiałoznawstwo i technologia robót murarskich i tynkarskich - klasa 1

technologia robót malarsko - tapeciarskich

technologia robót posadzkarsko - okładzinowych

rysunek zawodowy

podstawy budownictwa

technologia montażu systemów suchej zabudowy

rysunek techniczny

elektrotechnika i elektronika

maszyny elektryczne

urządzenia elektryczne