HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018

SEMESTR IV

Termin spotkania

Godzina

Sala

Przedmiot

Forma egzaminu

02.06.2018

8.00-8.45

8.50-9.35

od 10.00

od 10.00

15

15

15

37

język angielski

matematyka

matematyka

język angielski

pisemna

pisemna

ustna

ustna

03.06.2018

8.00-8.45

od 9.00

od 10.00

od 9.00

37

37

24

35

język  polski

język  polski

geografia

historia i społeczeństwo

pisemna

ustna

ustna

ustna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram zajęć (kwiecień-maj 2018) dla słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (forma zaoczna) >>


 

Skład Samorządu Słuchaczy

 

W dniach 24 – 28 marca 2018 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu Słuchaczy.  W głosowaniu udział wzięli słuchacze semestrów czwartego i szóstego formy zaocznej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych (24-25 marca 2018) oraz słuchacze semestru szóstego formy stacjonarnej I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych 28 marca 2018). W głosowaniu udział wzięło 26 spośród 39 słuchaczy. Wybory przeprowadzono, ponieważ  dotychczasowi członkowie Rady Samorządu zakończyli naukę.

 

Skład Rady Samorządu Słuchaczy:

Przewodniczący - Przemysław Bernat  2 LODs

Zastępca przewodniczącego – Barbara Zając 2 LODs

Sekretarz - Patryk Karczmarz  2 LODs