KOMUNIKAT - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

Email Drukuj PDF

Świadectwa dla uczniów będą wydawane w dniu 26.06.2020 roku przez wychowawców klas.

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły odbiór świadectw odbywać się będzie zgodnie z wyznaczonym harmonogramem. Prosimy uczniów o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny).

Harmonogram spotkań z wychowawcami klas w dniu 26 czerwca 2020 roku>>


Uczniowie RCEZ w projekcie „Świadomy obywatel Unii Europejskiej”

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły z klas 1THEka, 2TEK, 3TEK uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu „Świadomy obywatel – szkolenia z tematyki unijnej”. Zajęcia odbywały się w dwóch blokach tematycznych „Swobody rynku wewnętrznego w Unii Europejskiej” i „Przedsiębiorczość w Unii Europejskiej”. W dniu 9 marca 2020 roku uczniowie brali udział w zajęciach prowadzonych na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie. Natomiast druga część zajęć była przeprowadzona w formie zdalnej w dn. 21-22 maja za pomocą platformy internetowej UMCS przez wykładowców Wydziału Prawa i Administracji UMCS.

Projekt „Świadomy obywatel UE” realizowany jest dzięki współpracy pomiędzy Centrum Europejskim Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie a Urzędem Miasta Lublin w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem Projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych, społecznych i obywatelskich związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej u uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu województwa lubelskiego, poprzez udział w zajęciach poświęconych szeroko pojętej tematyce unijnej.

Dziękujemy uczniom za udział i zaangażowanie podczas zajęć projektowych. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pomogą Wam łatwiej zrozumieć mechanizmy działania Unii Europejskiej, a w przyszłości zaowocują lepszą i świadomą realizacją planów zawodowych i funkcjonowaniem na rynku pracy w UE.

Ilona Puła
Magdalena Guz

Galeria>>


Oliwia Karczmarz laureatką Wojewódzkiego Konkursu Katyńskiego!

Email Drukuj PDF

Oliwia Karczmarz z klasy 2 TEk zajęła I miejsce w Konkursie pt:"Dęby pamięci w mojej okolicy". Konkurs zorganizowany został przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Stowarzyszenie Rodzina Katyńska z okazji przypadającej w tym roku 80. rocznicy zbrodni katyńskiej

Celem konkursu było popularyzowanie i poznawanie życiorysów polskich oficerów- ofiar zbrodni katyńskiej znajdujących się na liście zgłoszonych w Programie "Katyń... Ocalić od zapomnienia". Zadaniem uczestnika konkursu było odnalezienie Bohatera, zebranie jak największej ilości informacji o nim oraz nagranie video.

Oliwia Karczmarz poświęciła swoją pracę ppor. Janowi Szalastowi, pochodzącemu z Rozkopaczewa, więźniowi obozu w Kozielsku, zamordowanemu w kwietniu 1940r. w Lesie Katyńskim. Bohater zbrodni katyńskiej upamiętniony został w Programie "Katyń...Ocalić od zapomnienia" przez mieszkańców Ostrowa Lubelskiego.

Dorota Bułgajewska- Muzyka


Lista osób zakwalifikowanym na staże w ramach projektu Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Email Drukuj PDF

 

Lista osób zakwalifikowanych na staże

w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Technikum Budowlane

 1. Dejnecki Dawid
 2. Gorzkowski Jakub
 3. Gorzyński Igor
 4. Kuchciak Bartosz
 5. Kuchciak Jakub
 6. Mucha Kacper
 7. Oleksiński Marcin
 8. Panek Rafał
 9. Pochopień Dawid
 10. Tomasiak Przemysław

Technikum Ekonomiczne

 1. Abramik Małgorzata
 2. Bartkowicz Karolina
 3. Grzeszczak Iwona
 4. Kowalska Patrycja
 5. Kulesza  Izabela
 6. Ligęza Dawid
 7. Szczęch Karolina
 8. Tołubińska Monika Magdalena
 9. Wlazły Milena
 10. Wójcik Wiktor

Technikum Mechaniczne

 1. Chojak Kacper
 2. Dobosz Krystian
 3. Koc Patryk
 4. Woliński Krystian

Technikum Elektroniczne

 1. Chabros Jakub
 2. Jakubczak Dominik
 3. Janczara Karol
 4. Skowroński Krystian

Technikum Handlowe

 1. Kiliańska Kinga
 2. Misiarz Kinga
 3. Pawelec Martyna
 4. Szymańska Milena
 5. Wysokińska Kaja

 

UWAGA!

W dniu 23 czerwca (wtorek) osoby zakwalifikowane na staż mają zgłosić się do pokoju nr 18 po odbiór skierowań na badania lekarskie. Badania lekarskie odbywają się 23 czerwca w godzinach od 8.00 do 12.00 W Centrum Medycyny Pracy (ul. Lubelska 52 - wejście z tyłu budynku). Badanie lekarskie jest niezbędne w celu wzięcia udziału w stażach.

Szkolenie BHP odbędzie się w dn. 24 czerwca o godz. 9.00 (mała sala gimnastyczna). Obecność obowiązkowa.

Poprawiony: poniedziałek, 22 czerwca 2020 08:49

Komunikat!

Email Drukuj PDF

Od dnia 22 czerwca 2020 roku rozpoczyna się sesja egzaminacyjna czerwiec/lipiec 2020 egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę przed planowaną godziną rozpoczęcia egzaminu. Organizacja egzaminu odbywa się zgodnie z poniższym harmonogramem.


Egzamin maturalny z języka angielskiego – komunikat dla absolwentów!

Email Drukuj PDF

W dniu 10 czerwca (środa) wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.00.

Organizacja egzaminu maturalnego z języka angielskiego zgodnie z przedstawionym harmonogramem (tablica ogłoszeń przed głównym wejściem do szkoły):

- Absolwenci zdający egzamin w budynku szkoły – korytarz górny – sale: 24, 25, 33, 34, 35, 36 i 37 wchodzą wejściem głównym szkoły od placu szkolnego

- Absolwenci zdający egzamin w budynku szkoły – korytarz dolny – sale: 12, 13, 14, 15 wchodzą od strony boiska

- Absolwenci zdający egzamin w salach: 8w, 11w i 26w wchodzą wejściem głównym warsztatów szkolnych (od placu szkolnego)

Wszyscy maturzyści proszeni są o zapoznanie się z informacją przedstawioną poniżej BARDZO WAŻNE! >>LINK>>


Informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Email Drukuj PDF

Przypominamy, że dni 8 - 10 czerwca 2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno - wychowawczych. W tych dniach w szkole odbywają się egzaminy maturalne z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego.

Dzień 12 czerwca 2020 roku jest również dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.


Komunikat dla maturzystów WAŻNE!

Email Drukuj PDF

W dniu 8 czerwca (poniedziałek) i 9 czerwca (wtorek) wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.00.

Organizacja egzaminu:

- Absolwenci TZ kody A i B zdają egzamin na hali sportowej (wejście od strony boiska)

- Absolwenci TZ kody C zdają w małej sali gimnastycznej (wejście od strony boiska)

- Absolwenci TZ kody D zdają w sali nr 4 (wejście od strony boiska)

- Absolwenci TZ kody E i LODz kody A oraz powtarzający zdają w głównym budynku szkoły (wejście główne)

 

W dniu 10 czerwca (środa) wszyscy zdający przychodzą do szkoły na godzinę 8.00. Organizacja egzaminu zgodnie z przedstawionym harmonogramem (tablica ogłoszeń przed głównym wejściem do szkoły)

 

Wszyscy maturzyści proszeni są o zapoznanie się z informacją przedstawioną poniżej BARDZO WAŻNE! >>LINK>>


Ruszyła rekrutacja na płatne staże 2019/2020

Email Drukuj PDF

Projekt pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ – rekrutacja uczestników

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻE

Ogłaszamy rekrutację na staże dla uczniów technikum w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty dostępne są w pokoju nr 18 i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych

do 16.06.2020 r.

W ramach projektu uczniowie i uczennice techników mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane są tak w okresie wakacyjnym. Wymiar stażu to 150 godzin. Z tytułu odbycia stażu uczeń/uczennica otrzyma stypendium stażowe wysokości 1805, 43 zł, pod warunkiem zaliczenia stażu zgodnie z Regulaminem.


Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia?


Do głównych korzyści szkoły z realizacji przez jej uczniów staży u pracodawców należą:

 

- wzrost prestiżu szkoły, a tym samym promocja na rynku edukacyjnym poprzez oferowanie dodatkowych staży, będących rozszerzeniem kształcenia zawodowego,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez możliwości uczestnictwa uczniów w płatnych stażach u pracodawców w ramach projektu,
- wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
- zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców,
- pogłębianie współpracy z pracodawcami, która dotychczas opierała się głównie na organizacji zgodnych z programem kształcenia praktyk i innych obowiązkowych działań realizowanych przez szkołę,
- możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami,
- możliwość przedstawienia uczniom lepszej oferty kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb pracodawców

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

- ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
- możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia zawodowego,

- sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
- pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
- nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia,
- wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
- udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.


Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

- pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
- kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
- niższe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
- refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
- podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
- budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji),
- odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.


Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa - po wypełnieniu karty zgłoszeniowej dostarczyć do pokoju nr 18 ( do p. Agnieszki Wetoszki).

 

Dokumenty z którymi proszę się zapoznać (do wypełnienia po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną na staż).

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

Zaświadczenie o nie posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

Umowa Trójstronna (szkoła, pracodawca, uczeń o odbywaniu stażu).

Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa

Załącznik 2 - Umowa o powierzeniu danych osobowych

Załącznik 3 - Lista obecności

Załącznik 4 - Dziennik stażu

Załącznik 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Poprawiony: wtorek, 02 czerwca 2020 07:32

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Egzaminy semestralne w formie zdalnej

dla słuchaczy I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych - semestr IV

odbędą się w dniach 6-7 czerwca 2020 roku.

W dniu 6 czerwca odbędą się egzaminy:

- język polski w godz. 9.00 – 10.00

- matematyka w godz. 11.00 – 12.00

 

W dniu 7 czerwca odbędą się egzaminy:

- język angielski w godz. 9.00 – 10.00

- historia i społeczeństwo w godz. 11.00 – 12.00

- geografia w godz. 13.00 – 14.00Strona 10 z 125