UWAGA UCZNIOWIE!

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie,

w naszej szkole od 1 października trwa

Konkurs na najlepszą frekwencję w roku szkolnym 2019/2020.

Wasi wychowawcy zapoznają Was z regulaminem konkursu,

a comiesięczny ranking będzie publikowany na stronie szkoły.

Dla klas z najwyższą frekwencją w technikum

i branżowej szkole I stopnia

przewidziana jest nagroda.

Zachęcamy wszystkich do rywalizacji!

Regulamin konkursu >>


Spotkanie uczniów technikum z przedstawicielami Powiatowego Urzędu Pracy

Email Drukuj PDF

W ramach działań doradczo-edukacyjnych dnia 23.10.2019r. odbyło się spotkanie  uczniów klas kończących z Panią Beatą Pankowską zastępcą Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie oraz doradcami zawodowymi Panią Anną Najda i  Panią Małgorzatą Matyjaszczyk.
W trakcie trwania spotkania przedstawiono organizację pracy Urzędu, oferty pracy PUP, preferowane zawody na rynku pracy formy wsparcia dla osób poszukujących pracy: szkolenia, dotacje, poradnictwo i doradztwo dla osób potrzebujących wsparcia. Ponadto uczniowie zostali zapoznani z prawami i obowiązkami osób poszukujących pracy mieli możliwość prawidłowego wypełniania dokumentacji. Wyjaśniono zasady zakładania własnej działalności gospodarczej oraz uzyskania dotacji na rozpoczęcie działalności.  Uczniowie pod okiem ekspertów wypełniali taki wniosek jak też brali udział w przykładowych scenkach rozmów kwalifikacyjnych odgrywając rolę pracownika i pracodawcy Zaproponowano różne formy zatrudnienia po ukończeniu szkoły np. staże zawodowe, prace interwencyjne oraz możliwość korzystania z różnych szkoleń. Spotkanie z doradcami zawodowymi było doskonałą okazją do uzyskania niezbędnych informacji i porad dla przyszłych absolwentów, którzy lada chwila będą musieli podjąć ważne dla siebie życiowe decyzje.

Elżbieta Rola

Galeria>>


Uczniowie RCEZ na dniach otwartych w NBP

Email Drukuj PDF

18 października 2019r. klasa 2TEK kształcąca się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyła w Dniach Otwartych lubelskiego oddziału Narodowego Banku Polskiego. Uczniowie skorzystali z interaktywnej lekcji ekonomii, podczas której poznali m.in. funkcje Banku Centralnego, zabezpieczenia polskich banknotów oraz ciekawostki z historii polskiego pieniądza. Wizyta zakończyła się multimedialnym quizem na smartfonach, sprawdzającym ich wiedzę ekonomiczną. Najlepsi i zarazem najsprytniejsi otrzymali pamiątkowe monety kolekcjonerskie. Tradycyjnie jedną z wielu atrakcji, były sztabki złota, które można było zobaczyć z bliska, dotknąć i zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Po aktywnym zwiedzaniu NBP uczniowie integrowali się grając w kręgle. Uczestnictwo w  dniach otwartych nie tylko poszerzyło wiedzę ekonomiczną naszych wychowanków, ale stało się okazją do rozwijania ich zainteresowań.

Marzena Foltyn
Barbara Smerdel

Galeria>>


Ekonomiści z klasy pierwszej Technikum Zawodowego na spotkaniu z pracownikami Inspektoratu ZUS w Lubartowie

Email Drukuj PDF

Dnia 18 października 2019r. uczniowie klasy pierwszej Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista, uczestniczyli w lekcji z ZUS w Inspektoracie ZUS w Lubartowie.

Uczniowie zaznajomili się z pracą w sali Obsługi Klientów. Poznali także zasady i sposoby obsługi interesantów przychodzących w różnych sprawach do Zakładu. Sala jest w pełni skomputeryzowana, dzięki temu klienci są sprawnie obsługiwani i zapobiega to tworzeniu się kolejek. Dzięki specjalnemu urządzeniu zainstalowanemu u wejścia do Zakładu, interesanci mają także możliwość przekazywania dokumentów przez całą dobę. Uczniowie dowiedzieli się też, jak obsługiwana jest rejestracja i rozliczenia ubezpieczonych i płatników składek ubezpieczeniowych oraz mieli możliwość obejrzenia archiwum zakładowego. Mogli również dowiedzieć się o istocie i historii ubezpieczeń na świecie.

W przyszłości nasi absolwenci będą podejmować pracę w swoim zawodzie, jak też mogą zdecydować się na prowadzenie własnej działalności gospodarczej, stąd również informacje dotyczące obsługi przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą wzbudziły ich zainteresowanie. Uczniowie mieli możliwość obserwowania pracowników Zakładu podczas ich pracy w trakcie obsługi klientów.

Anna Krzych

Galeria>>


Światowy Dzień Walki z Głodem 2019

Email Drukuj PDF

Wydawać by się mogło, że żyjąc w kraju, gdzie corocznie wyrzuca się do śmieci ponad 9 mln ton jedzenia, problem ubóstwa i niedożywienia nas nie dotyczy. Nic bardziej mylnego. Wiele polskich rodzin cierpi z powodu ograniczonego dostępu do artykułów żywnościowych, ze względu na brak środków finansowych na ich zakup. Największymi ofiarami głodu w Polsce i na świecie są dzieci.

Znalezione obrazy dla zapytania dzień wali z głodemŚwiatowy Dzień Walki z Głodem, obchodzony corocznie 16 października, to akcja Polskiego Czerwonego Krzyża, która ma na celu przeciwdziałanie marnowaniu żywności oraz przypomnienie społeczeństwom o problemie niedożywienia w skali  globalnej. Tradycyjnie do akcji włączyli się również uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.  Członkowie Samorządu Uczniowskiego pod opieką nauczycieli podczas przerw sprzedawali pączki, drożdżówki i ciastka, z których dochód przekazany został Stowarzyszeniu Alwernia na pomoc dla potrzebujących. Młodzież i nauczyciele naszej szkoły bardzo chętnie wsparli to szczytne przedsięwzięcie, za co serdecznie dziękujemy. Słodkości zostały ofiarowane przez Piekarnię Oskroba, Piekarnię Bigoraj oraz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,Best” Lubartów.

Każdy z nas ma wpływ na sytuację żywieniową na świecie. To, ile kupujemy, a przede wszystkim ile żywności wyrzucamy, przyczynia się do wzrostu konsumpcji, a tym samym cen, co powoduje ograniczenie możliwości zakupu produktów żywnościowych przez uboższe społeczności. Pamiętaj, Twój wybór ma znaczenie!!!

Joanna Lipska
Anna Pankowska-Słomka

Galeria>>


Wycieczka klasy 2 TEk i 4 TH

Email Drukuj PDF

Okazuje się, że nie trzeba jechać wcale daleko, żeby mieć możliwość obejrzenia pięknych terenów natury. Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowe uczestniczyli w wycieczce krajoznawczej po lasach parczewskich. Część trasy została przygotowana przez uczennicę Małgorzatę Abramik.

Wycieczka klasy 2 TEk i 4 TH, która odbyła się w połowie tego tygodnia, to część Programu Stypendialnego “Lider wiedzy i ochrony środowiska”. Organizatorem konkursu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, a jego współorganizatorem jest Kuratorium Oświaty w Lublinie.

Do konkursu zgłosiła jedna z uczennic RCEZ. Jednym z zadań programu jest przygotowanie projektu autorskiego ścieżki dydaktycznej. Małgorzata Abramik, zaprosiła swoje koleżanki i kolegów do zwiedzenia trasy między Czerniejowem a Sernikami. To ciekawe tereny w Gminie Serniki. Czerniejów to malownicza wieś położona nad rzeką Wieprz. Ciekawostką jest to, że w latach 50-tych XX wieku nie było połączenia z Lubartowem czy Lublinem – transport przez tę rzekę odbywał się przy pomocy łódki. Wprawdzie dziś jest już kładka, ale ruch pojazdów samochodowych i tak odbywa się okrężną drogą. Ponad 2,5 kilometrowa trasa to tylko część atrakcji, jakie czekały na młodzież tego dnia. Uczniowie odwiedzili też, otwartą przez Nadleśnictwo Parczew w 2013 ścieżkę przyrodniczą “Bobrówka”. To ponad 3 kilometrowa trasa biegnąca częściowo kładką drewnianą, a częściowo bezpośrednio traktami leśnymi. Podczas pokonywania tej trasy o szczegółach pracy leśnika oraz specyficznych predyspozycjach do pracy w lesie opowiadał, Karol Piasecki z Nadleśnictwa Parczew. Mówił też, że leśnicy dbają aby pozyskiwanie drewna nie szkodziło całego ekosystemowi, a samo wycinanie drzew jest tak zaplanowane, aby nie szkodzić przyrodzie. Karol Piasecki poinformował też młodzież o ilości stref ochrony bezpośredniej, w związku z gniazdami rzadko spotykanymi bocianami czarnymi oraz Orłem Bielikiem. Jak tłumaczył strefa taka oznacza, że w promieniu 500 metrów od gniazda musi być zachowana szczególna cisza.

Galeria>>


Ślubowanie klas pierwszych 2019

Email Drukuj PDF

Dnia 11 października 2019 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz  ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Prowadzący uroczystość uczniowie Anna Dawidziuk i Patryk Borówka powitali zgromadzonych gości, Dyrekcję Szkoły, wychowawców i nauczycieli, a w szczególności uczniów klas pierwszych.  Następnie głos zabrała  Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która powitała gości: Kierownika Wydziału Kultury i Sportu Pana Andrzeja Sekułę oraz przedstawicieli Rady Rodziców - Panią Katarzynę Jesionek, Panią Magdalenę Karpińską i Pana Stanisława Zieleńczuka. Pani Dyrektor w swoim przemówieniu podkreśliła, że tradycją naszej szkoły stało się, że w tym wyjątkowym dniu obchodzimy święto nauczycieli i pracowników szkoły oraz święto uczniów klas pierwszych. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach złożyli życzenia nauczycielom i  pracownikom szkoły oraz gratulowali uczniom klas pierwszych wstąpienia w szeregi społeczności szkolnej.

Ważnym momentem uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych. W ślubowaniu uczestniczyło dwanaście klas pierwszych - sześć klas Technikum i sześć klas Branżowej Szkoły I stopnia nr 1. Prowadzący uroczystość uczniowie podkreślili znaczenie złożenia ślubowania w życiu każdego ucznia, ponieważ daje ono przepustkę do kolejnego etapu w dorosłość.

Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna, którą przygotowali uczniowie naszej szkoły. Uczniowie klas pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności i ukryte talenty. Świetnie sprawdzili się jako recytatorzy różnorodnych wierszy, których treść stanowiła pochwały wybranych przez nich zawodów. Odkryte zostały również zdolności aktorskie. Dwie klasy przedstawiły scenki, które przekonały nas, że wybrane przez nich zawody są ich pasją. Ostatnia zabawa przyniosła miłe zaskoczenie. Uczniowie klas pierwszych udzielali odpowiedzi na pytania quizu, który sprawdzał czy dobrze poznali już naszą szkołę.  Okazało się, że są doskonałymi znawcami zarówno topografii jak i zasad funkcjonowania naszej placówki. Warto wspomnieć również o niezwykłym pokazie w wykonaniu ucznia pierwszej klasy Branżowej Szkoły I stopnia Macieja Sochala, który zaprezentował układ taneczny do utworu Michaela Jacksona - Smooth Criminal.

Uroczystość na długo zapadnie w naszej pamięci!

Organizatorzy

Galeria>>


VII Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – etap powiatowy

Email Drukuj PDF

10 października 2019r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Etap Powiatowy „VII Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym” dla  uczniów szkół ponadpodstawowych  z  powiatu  lubartowskiego. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy oraz wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród młodzieży, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Organizacja Olimpiady składa się z trzech etapów.  Piętnastu uczniów to ci, którzy interesują się psychologią i dziś zmierzyli się z trudnym i obszernym materiałem dotyczącym zdrowia psychicznego, co wymagało systematycznej pracy i nie lada wysiłku. Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby: Karolina Bartkowicz i Dominika Marzec z klasy 2TEk  oraz Mateusz Cienkusz z klasy 1THEka.

Członek Zarządu  Radosław Guz w swoim wystąpieniu odniósł się do tematyki z zakresu zdrowia psychicznego, wręczył wszystkim uczestnikom drobne upominki symbolizujące powiat lubartowski oraz podziękował za udział w olimpiadzie zarówno uczniom, jak i ich opiekunom i dyrektorom.

Za włożoną pracę i udział w olimpiadzie dziękuję

Elżbieta Rola

Galeria>>


Wycieczka klasy 1 THEk(H)a do Urzędu Skarbowego w Lubartowie

Email Drukuj PDF

W dniu 10 października 2019r. odbyła się wycieczka programowa klasy 1 THEk(H)a  do Urzędu Skarbowego w Lubartowie.

Spotkanie poprowadził Pan Marcin Urban – Naczelnik Urzędu Skarbowego wraz z dwiema pracownicami Urzędu. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się z zadaniami i zakresem działania Krajowej Administracji Skarbowej, a także działalnością tutejszej placówki, szczególnie w relacjach przedsiębiorców i firm oraz osób fizycznych  z urzędem.

Obecnie w większości informacje między podatnikami a urzędem przekazywane są drogą elektroniczną. Uczniowie dowiedzieli się o różnych formach kontaktu i rozliczania się w systemie elektronicznym. Zostali zaznajomieni z korzyściami, jakie mają podmioty posiadające profil zaufany w systemie ePUAP mogąc załatwić wiele spraw urzędowych bez odwiedzania urzędu, 24 godziny na dobę, z dowolnego miejsca. Również ma to miejsce w przypadku składania zeznań podatkowych za pomocą systemu e-deklaracji. Dzięki temu interesanci nie muszą stać w kolejkach, aby złożyć zeznanie podatkowe.

Uczniowie zwiedzili również salę obsługi interesantów Urzędu.

W dobrych humorach, przy pięknej jesiennej pogodzie, klasa powróciła do Szkoły.

Anna Krzych

Galeria>>


X Edycja Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie

Email Drukuj PDF

W dniu 09 października 2019r. odbyła się w naszej Szkole jubileuszowa X Edycja Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie. Konkurs , jak w każdym poprzednim roku, cieszył się dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział 28 uczniów z pierwszych klas Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I Stopnia.

Na początku zebranych uczniów powitał Wicedyrektor Szkoły Pan Zbigniew Zarzycki  przedstawiając cele Konkursu oraz życząc wszystkim jak najlepszych wyników. Następnie zebrani przystąpili do rozwiązywania testów składających się z 25 pytań. Uczniowie mogli zaprezentować swoją wiedzę na temat historii naszej szkoły, jak również dziejów Lubartowa i okolic oraz czasów współczesnych, znanych postaciach z historii i literatury w różny sposób związanych z naszym regionem. Mogli też wykazać się znajomością zabytkowych budowli Lubartowa i Ziemi Lubartowskiej, a także godnych zobaczenia obiektów przyrodniczych.

Poznawanie historii, kultury naszego regionu oraz kształtowanie więzi ze swoją „Małą Ojczyzną” to wartości, które Szkoła stara się przekazywać swoim wychowankom. Obecnie, kiedy tak wiele osób wyjeżdża  daleko, aby się kształcić, czy pracować, kształtowanie tych więzi nabiera szczególnego znaczenia. Bogata jest również prawie stuletnia historia naszej Szkoły, która przez lata działalności wykształciła całe pokolenia fachowców w różnych zawodach na potrzeby gospodarki. Dlatego cieszy również to, że i nasi uczniowie interesują się tą tematyką.

W tym roku najlepszymi  z nich okazali się:

uczniowie ze Szkoły Branżowej I Stopnia:

 1. Szczygieł Joanna  1 z
 2. Błaszczak Maciej  1 m
 3. Wójtowicz Kacper  1 t
 4. Baruch Iwona  1 b

oraz uczniowie z Technikum Zawodowego:

 1. Tołubińska Monika   1THEk(Ek)b
 2. Kołodziej Kacper 1TB a
 3. Urban Marcel  1TB a
 4. Guz Izabella   1THEk(Ek)a
 5. Kuśmirek Wiktoria   1THEk(H)a
 6. Bartnik Kinga  1THEk(Ek)a
 7. Jach Weronika  1THEk(H)a
 8. Łysko Klaudia  1THEk(H)a
 9. Miazga Martyna  1THEk(H)a
 10. Zieleńczuk Rozalia  1THEk(H)a,

którzy zakwalifikowali się do II Etapu Konkursu.

Wszystkim uczestnikom Konkursu bardzo dziękujemy, a zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w II Etapie Konkursu.

Anna Krzych

Galeria>>Strona 10 z 115