Wycieczka edukacyjna klasy 3TE

Email Drukuj PDF

W dniu 8 marca 2017 r. klasa 3 TE  uczestniczyła w wycieczce do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Mickiewicza w Lubartowie, gdzie  obejrzano wystawę John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973).Wyjście miało charakter dydaktyczny. Uczniowie zapoznali się z prezentowanymi publikacjami książkowymi, artykułami, opracowaniami biograficznymi oraz innymi materiałami przybliżającymi życie oraz twórczość Tolkiena. Młodzież szczególnie zainteresowała się biografią Tolkiena,  której autorem jest Humphrey Carpenter oraz niepublikowaną dotąd powieścią fantastyczną pisarza p.t. Opowieść o Kullervo. Warto w tym momencie wspomnieć o - adekwatnym do miejsca i sytuacji - zachowaniu młodzieży podczas wycieczki. Życzmy sobie większej ilości takich wyjść…

Iwona Mocior

Galeria>>


Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt 2017

Email Drukuj PDF

W dniu 07.03.2017 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w Piłce Ręcznej Dziewcząt Szkół Ponadgimnazjalnych. Organizatorem turnieju był Zespół Szkół nr 2 w Lubartowie. W zawodach uczestniczyły drużyny: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej, II Liceum Ogólnokształcące w Lubartowie i Zespól Szkół nr 2 w Lubartowie. Rozegrano mecze systemem „każdy z każdym”.

Naszą szkołę reprezentowały: Lesisz Monika 4TEK, Jedut Weronika 3TEk, Lewtak Paulina 3TEk, Wójtowicz Karolina 3TEk, Kamińska Magdalena 1TH, Powroźnik Aleksandra 1TEk, Siwek Justyna 1TEk, Marzęda Katarzyna 2W, Furtak Natalia 1HS, Kowalska Karolina 1HS i Kozak Ilona 1HS.

Reprezentacja naszej szkoły zajęła drugie miejsce.

Serdecznie dziękujemy zawodniczkom za ogromne zaangażowanie i godne reprezentowanie szkoły.

Tomasz Usow

Galeria>>


OGŁOSZENIE

Email Drukuj PDF

Zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

z terenu Powiatu Lubartowskiego do wzięcia udziału

w trzeciej edycji

Konkursu Powiatowego "Wyjątkowe jednostki - autorytety"

pod hasłem "Człowiek sukcesu".

Konkurs został objęty honorowym patronatem

Starosty Lubartowskiego.

Prace konkursowe można składać do dnia 17 marca 2017 roku.

Serdecznie zapraszamy do udziału.

Regulamin Konkursu Powiatowego „Wyjątkowe jednostki - autorytety”>>

Organizatorzy:
Dorota Bułgajewska – Muzyka
Edyta Konior


Szkolne forum samorządowe

Email Drukuj PDF

Polacy nie odnajdują się w roli obywateli – osób współdecydujących o sprawach publicznych. To właśnie szkoła może znacząco wpływać na zwiększenie kapitału społecznego poprzez promowanie zaangażowania obywatelskiego. Jest to bardzo ważna przestrzeń dla młodych ludzi, w której odbywa się ważny proces wychowawczy. Aby mogło się to spełnić, proces ten powinien uwzględniać programy edukacyjne rozwijające kompetencje obywatelskie i społeczne.

W Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie realizowany jest program „Szkolne forum samorządowe”. W ramach programu uczniowie naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami powiatu lubartowskiego. Młodzież miała możliwość uczestniczyć w uroczystości wręczenia Stypendiów Starosty Lubartowskiego dla najlepszych uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubartowski. Następnie odbyło się spotkanie z członkami zarządu powiatu. Starosta Fryderyk Puła wyjaśnił na jakiej podstawie wypłacane są stypendia i kto decyduje o ich wielkości. Uczniowie dowiedzieli się jakie są organy powiatu i ich najważniejsze zadania. Młodzież zaskoczyła wielkość budżetu powiatu i środków przeznaczanych na naszą szkołę. Wicestarosta Kazimierz Sysiak mówił o różnorodności zadań realizowanych przez powiat. Wymienił najważniejsze z nich min: oświatę, pomoc społeczną, zarządzanie infrastrukturą drogową. Uczniowie poznali jednostki organizacyjne powiatu. Członek Zarządu Radosław Guz przybliżył młodym ludziom relacje powiat – lubartowski szpital. Wspomniał o projektach unijnych związanych z pracami geodezyjnymi na terenie powiatu. Uczniowie otrzymali wybrane materiały dotyczące pracy zarządu i rady powiatu. Młodzież miała też możliwość odwiedzenia gabinetu Starosty.

Spotkanie wpłynęło na kształtowanie u uczniów postawy zaangażowania w życie społeczne i zachęci ich do „brania spraw w swoje ręce” oraz współdecydowania o sprawach, które ich bezpośrednio dotyczą.

Katarzyna Marciniak

Galeria>>


Najlepsi uczniowie ze Stypendium Starosty

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły otrzymali Stypendia Starosty Lubartowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w I semestrze roku szkolnego 2016/2017. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zarówno z Technikum Zawodowego, jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1.

Nagrodzeni uczniowie to:

  1. Weronika Małyska kl. 3TEk
  2. Paulina Kozieł kl. 3TEk
  3. Agata Misiarz kl. 4TEk
  4. Joanna Pszczoła kl. 4TEk
  5. Katarzyna Zawiałowa kl. 4TH
  6. Beata Markiewicz kl. 3w
  7. Krzysztof Czeladka kl. 2z

Uroczyste wręczenie stypendiów odbyło się w Sali Rycerskiej Starostwa Powiatowego w Lubartowie w dniu 2 marca 2017 r.  Stypendia są nagrodą dla uczniów uzdolnionych, którzy uzyskują wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki, kultury, sztuki i sportu. Mamy nadzieję, że zmotywują one uczniów do pogłębiania swojej wiedzy, osiągania coraz lepszych wyników w nauce i sukcesów w konkursach i olimpiadach, a także rozwijania własnych zainteresowań.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zostali docenieni za trud i zaangażowanie, jakie włożyli w naukę i działania na rzecz społeczności szkolnej. Życzymy także powodzenia w kolejnym semestrze.

Galeria>>


Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

Email Drukuj PDF

28 lutego 2017 roku, uczniowie klas II i III technikum zawodowego wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego FOX. Konkurs odbywa się pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Obecnie jest to jego XVII edycja.

Celem konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz znajomości literatury anglojęzycznej w tym roku uczniowie musieli przeczytać angielską wersję sztuki Williama Szekspira „Burza”. Test składał się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru. Z niecierpliwością czekamy na wyniki.

Opiekun szkolny konkursu
Magdalena Kukla-Krzyżanowska


II etap konkursy „Łamigłówki matematyczne” już za nami …

Email Drukuj PDF

Dnia 27 lutego 2017 roku w naszej szkole został zorganizowany II etap konkursu „Łamigłówki matematyczne”. Konkurs odbywa się co roku i skierowany jest do uczniów z klas pierwszych technikum zawodowego oraz zasadniczej szkoły zawodowej. Pięć dwuosobowych drużyn z pierwszych klas, które uzyskały największą liczbę punktów w pierwszym etapie konkursu spotkało się, aby ponownie zmierzyć się z nowymi zadaniami matematycznymi. Drużyny przedstawiały prezentacje na wybrany temat spośród wymienionych w regulaminie konkursu oraz rozwiązywały krzyżówki matematyczne i odpowiadały na pytania. Poziom konkursu był bardzo wysoki. Drużyny zacięcie rywalizowały między sobą do ostatniego pytania.

Ostatecznie wyniki były następujące:

1. Aleksandra Powroźnik i Mateusz Czeladka z klasy 1 TEk
2. Paulina Partyka i Monika Mitura z klasy 1 TH oraz Jakub Wyrwisz i Damian Polit z klasy 1 TM
3. Barbara Abramik i Magdalena Podleśna z klasy 1 TEk
4. Dariusz Błażejowski i Dawid Zdunek z klasy 1 B

Organizatorzy gratulują wszystkim uczniom, dziękują za udział w konkursie i zaangażowanie.

Galeria>>

Luiza Matyjaszczyk
Katarzyna Marciniak


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Harmonogram zajęć

w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) semestr IV i VI

Harmonogram zajęć (kliknij tutaj) >>


XXXX edycja Turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Email Drukuj PDF

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) jest konkursem popularyzującym przepisy i kształtującym umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.

Organizatorem OTWP jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyły się eliminacje miejskie do XXXX edycji Turnieju, których gospodarzem było Gimnazjum nr 1 w Lubartowie.

Konkurs został przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Eliminacje miejskie miały za zadanie wyłonić po dwie osoby z każdej grupy, które będą reprezentować miasto Lubartów na eliminacjach powiatowych. Uczestnicy rozwiązywali testy wyboru składające się z 30 pytań.


Więcej…

Chrześcijaństwo a inne religie

Email Drukuj PDF

Młodzież naszej szkoły została zaproszona do sali rycerskiej Pałacu Sanguszków na wykład prof. Roberta Ptaszka pt. „Czym islam różni się od chrześcijaństwa?” Uczestników spotkania powitał Starosta Lubartowski Fryderyk Puła, który zwrócił uwagę, że współpraca naukowo-popularyzatorska pomiędzy Powiatem Lubartowskim a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim trwa już trzy lata. Pracownicy KUL zachęcali młodzież do podjęcia studiów na ich uczelni przedstawiając korzyści takiego rozwiązania. Uczniowie klasy 1 TM i 2 TEH mogli też obejrzeć wystawę „Wieloświaty” przygotowaną przez wychowanków Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie.

Katarzyna Marciniak, Magdalena Guz

Galeria>>Strona 10 z 73