Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

Email Drukuj PDF

Dnia 17 czerwca 2014r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa.

Jego celem było jak najszersze propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się podczas stałych lub sezonowych prac w rolnictwie.

W trakcie spotkania Tomasz Abramczyk specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zwrócił uczniom uwagę na ważną tematykę bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznej pracy na wsi oraz przedstawiono prezentację na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie indywidualnym. W spotkaniach uczestniczyli pełnoletni uczniowie Techników Zawodowego. Szkolenie przeprowadzone przez Tomasza Abramczyka dotyczyło występujących w gospodarstwach rolnych zagrożeń dla zdrowia i życia oraz przyczyn wypadków, do jakich najczęściej dochodzi na wsi. Omawiane zagadnienia ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

Oprócz prelekcji i projekcji filmowych uczestniczącej w spotkaniu młodzieży rozdano materiały wydawnicze inspekcji pracy– broszury i smycze o tematyce BHP


4x4 w RCEZ

Email Drukuj PDF


Wycieczka klasy 1 TH do ZUS

Email Drukuj PDF

Dnia 16 czerwca 2014r. uczniowie klasy pierwszej technikum handlowego uczestniczyli w wycieczce programowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Terenowy w Lubartowie.

Uczniowie zapoznali się z pracą w Sali Obsługi Klientów.  Poznali także zasady i sposoby obsługi interesantów przychodzących w różnych sprawach do Zakładu. Sala jest w pełni skomputeryzowana, dzięki temu klienci są sprawnie obsługiwani i zapobiega to tworzeniu się kolejek. Klienci mają też możliwość wcześniejszego zarezerwowania terminu przyjęcia w Zakładzie. Uczniowie dowiedzieli się też, jak obsługiwana jest rejestracja i rozliczenia  ubezpieczeniowe przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Tematyka ubezpieczeń realizowana jest na przedmiotach zawodowych  w tej specjalności, ale dla uczniów spotkanie z pracownikami Zakładu pozwoliło na przypatrzenie się z bliska ich pracy w trakcie obsługi klientów.

Opiekunami wycieczki byli nauczyciele przedmiotów zawodowych

mgr Anna Krzych  i mgr Marzena Nowak.


Zakończenie roku szkolnego najstarszych klas ZSZ nr 1

Email Drukuj PDF

Dnia 13.06.2013 r. - w promieniach czerwcowego słońca - w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego najstarszych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Dla absolwentów to zawsze podniosły moment, oto stają przed Dyrekcją, swoimi wychowawcami i nauczycielami jako młodzi, ale już pewni siebie i przygotowani do dorosłego życia ludzie. Powagi zawsze dodają zebrani, szanowni goście.


Więcej…

Uczniowie klasy 1 Tb w Starostwie Powiatowym w Lubartowie

Email Drukuj PDF

W dniu 11 czerwca 2014 roku uczniowie klasy pierwszej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa uczestniczyli w wycieczce programowej do Starostwa Powiatowego w Lubartowie. W ramach wycieczki uczniowie spotkali się ze Starostą Powiatu Lubartowskiego, panem  Fryderykiem Pułą oraz kierownikiem Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości, panem Albertem Wójcikiem.


Więcej…

Patriotyzm w burzliwym stuleciu 1914-2014

Email Drukuj PDF

Fundacja Wiedza i Praktyka  zorganizowała IX edycję konkursu historycznego, w której wzięli udział uczniowie z naszej szkoły. Temat tegorocznego konkursu „Patriotyzm w burzliwym stuleciu 1914-2014”miał zachęcić młodzież do przeanalizowania swego stosunku do rodzinnego kraju i jego tradycji oraz uświadomić uczestnikom, że wiedza historyczna sprzyja rozumieniu współczesności, że poznając przeszłość budujemy podstawy naszej tożsamości i zacieśniamy więzy międzypokoleniowe. Nasi uczniowie uzyskali certyfikaty, za prace literackie, które zostały zakwalifikowane do ostatniego etapu konkursu. Wyróżnienia otrzymali: Cybul Michał absolwent technikum mechanicznego, Gryzek Agnieszka  i Włoch Anna z klasy 1 TH, Stępień Karolina  i Kazubek  Patrycja z klasy 2 TH oraz Szymczak Grażyna absolwentka technikum ekonomicznego. Gratuluję i dziękuję wszystkim serdecznie za udział.

 

Dorota Bułgajewska- Muzyka

 

 


„ Nie liczby widzę, a twarze…”

Email Drukuj PDF

- wyjątkowe wyróżnienie  dla uczennicy RCEZ

 

Emilia Kozieł uczennica 3 klasy Technikum Ekonomicznego brała udział w konkursie historycznym     „Nie liczby widzę, a twarze… Literacki obraz totalitaryzmów” zorganizowanym przez Instytut Pamięci  Narodowej w Warszawie- Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Celem konkursu było przywracanie pamięci o ofiarach zbrodniczych systemów- nazizmu i komunizmu oraz pokazanie, poprzez losy jednostki, uniwersalnych zagrożeń, jakie niosą ze sobą systemy totalitarne.


Więcej…

Światowy Dzień bez Tytoniu

Email Drukuj PDF

31 maja jest Światowym Dniem bez Tytoniu. Z tej okazji Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zorganizował konkurs profilaktyczny na plakat o tematyce związanej z uzależnieniem od nikotyny i negatywnymi skutkami palenia papierosów.

 

Poprawiony: piątek, 05 września 2014 09:14

Więcej…

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Sport i Rekreacja w RCEZ-cie!

Email Drukuj PDF

4 czerwca 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wystartowała Olimpiada 4X4 – zdrowie, bezpieczeństwo, sport, rekreacja – czyli integracyjny turniej szkół ponadgimnazjalnych, który swoim charakterem nawiązywał do cyklicznych konkursów międzyszkolnych, gdzie główną przesłanką jest nauka poprzez zabawę.

Celem imprezy była integracja młodzieży z różnych środowisk szkolnych, rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów, kształcenie pożądanych cech osobowości i charakteru młodych ludzi, ukształtowanie postaw aktywnego działania w różnych sytuacjach, wyposażenie uczniów w niezbędne narzędzia oraz wiedzę i umiejętności potrzebne przy organizacji tego typu imprez.

Uroczystego otwarcia Olimpiady 4X4 dokonała Pani dyrektor szkoły Hanna Borzęcka, która powitała zaproszonych gości i uczestników. Następnie zabrał głos przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubartowie, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Krzysztof Krupa, który w swoim wystąpieniu życzył młodzieży przede wszystkim dobrej zabawy.

Galeria>>

 

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 18:05

Więcej…

Tak wyglądała sesja fotograficzna dla RCEZ w Lubartowie

Email Drukuj PDF

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 18:07


Strona 78 z 92