Europejski Dzień Języków

Email Drukuj PDF

26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków, którego zadaniem jest podkreślenie znaczenia uczenia się języków obcych w szkole i przez całe życie, a także przypomnienie o wielojęzyczności naszego kontynentu. Wielojęzyczność i dążenie do sprawnej komunikacji poprzez rozpowszechnione uczenie się różnych języków pomaga wzajemnemu zrozumieniu ludzi i ich kultur. Mówienie językiem drugiego człowieka oznacza bowiem zniesienie barier, lęków, stereotypów oraz zrozumienie różnic kulturowych, które uniemożliwiają porozumienie.

Dlaczego powinniśmy promować idee Europejskiego Dnia Języków Obcych? Powodów jest bardzo wiele. Większość mieszkańców Europy uważa, że wszyscy powinni znać jakiś język obcy w stopniu umożliwiającym komunikację. Ponadto nigdy wcześniej nie istniało tak wiele możliwości pracy i nauki w obcych krajach, a nieznajomość języków uniemożliwia korzystanie z doświadczeń, które nie tylko poszerzają horyzonty naszego myślenia, ale zmieniają także nasze całe życie. Otwarte granice i technologie komunikacyjne sprawiają, że młody Europejczyk musi znać języki obce, aby odnaleźć się na rynku pracy - także we własnym kraju.


Więcej…

Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu "Nauka-Praktyka-Sukces"

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przystąpiło do realizacji projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego."

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych.

Zajęcia dla technikum zawodowego w roku szkolnym 2013/2014:

1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i geografii,

2)      zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i geografii,

3)      pozalekcyjne zajęcia dodatkowe - kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy, mała księgowość z obsługą kas fiskalnych, kurs brukarza, kurs obsługi wózka widłowego, kurs prawa jazdy kat.B.

Zajęcia dla zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2013/2014:

1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego,

2)      pozalekcyjne zajęcia dodatkowe - kosztorysowanie robót budowlanych oraz Excel, kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy, mała księgowość z obsługą kas fiskalnych, kurs brukarza, kurs prawa jazdy kat.B.

Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do koordynatora szkolnego. Koordynator szkolny : Katarzyna Marciniak


Lubelski Salon Maturzystów 2013

Email Drukuj PDF

W dniach 16 i 17 września 2013 roku uczniowie klas maturalnych z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczyli w „Lubelskim Salonie Maturzystów” organizowanym przez wydawnictwo „Perspektywy”. Podobnie jak w latach ubiegłych odbywał się on w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Była to dla naszych maturzystów znakomita okazja, żeby w jednym miejscu zdobyć wiele informacji zarówno na temat egzaminu maturalnego, jak też zapoznać się z ofertą edukacyjną  i zasadami rekrutacji uczelni wyższych z całej Polski, wśród których znalazły się m.in. Politechnika Lubelska, Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, UMCS czy Uniwersytet Jagielloński.

Uczniowie chętnie wysłuchali prezentacji pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na temat egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Uczestnicy dowiedzieli się nie tylko jak przebiega każdy z egzaminów, ale również na co zwrócić szczególną uwagę w czasie rozwiązywania arkuszy, aby osiągnąć sukces na maturze.


Więcej…

II Konferencja Profilaktyka a Ty pt: "Pokonać Smoka"

Email Drukuj PDF

W dniu 13 września przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego RCEZ: Iwona Michalak, Karol Moryc i Dariusz Rębisz wzięli udział w II Konferencji "Profilaktyka a Ty" pt: Pokonać Smoka. Organizatorami spotkania było Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz młodzież z młodzieżowych domów kultury oraz burs szkolnych z terenu województwa lubelskiego. Głównym celem konferencji było propagowanie mody na życie bez uzależnień, odpowiedzialności za siebie i innych oraz inspirowanie do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom. Program spotkania obejmował spektakle teatralne, wystawy, happening, a także prezentację bardzo poruszającego filmu „Antidotum” przygotowanego przez młodzież. Gościem specjalnym był inspektor Grzegorz Jach pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego oraz autor programu „Profilaktyka a Ty”, który podjął się omówienia nurtujących młodzież problemów.

Galeria>>

Magdalena Guz


Giełda Podręczników 2013

Email Drukuj PDF

Zgodnie z tradycją Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej  Samorząd Uczniowski zorganizował Giełdę Podręczników. Tegoroczna odbyła się w czasie długich przerw w dniach 6 i 10 września na placu szkolnym.

Giełda, jak co roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów i absolwentów RCEZ. Uczniowie mogli  sprzedać lub kupić potrzebne podręczniki po okazyjnych cenach. Kiermasz był również okazją do integracji społeczności szkolnej, wymiany doświadczeń i zainteresowań, a także spotkań z absolwentami naszej szkoły. Wychowawcy i opiekunowie absolwentów mieli możliwość poznania dalszych losów swoich uczniów.

Magdalena Guz

Galeria>>


„Pierwszy dzwonek…” czyli uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Email Drukuj PDF

Inauguracja nowego roku szkolnego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęła się o godz. 9.00 od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i wysłuchania hymnu narodowego.

Pani Dyrektor Hanna Borzęcka powitała wszystkich zebranych – młodzież, grono pedagogiczne i pracowników administracji. Serdecznie powitani zostali również zaproszeni goście: Ksiądz Dziekan Dekanatu Lubartowskiego i Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Józef Huzar, Starosta Powiatu Lubartowskiego Fryderyk Puła i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Czubacka. Następnie społeczność szkolna uczciła chwilą ciszy pamięć naszej zmarłej Koleżanki nauczycielki religii Pani Marii Zbiciak oraz tragicznie zmarłego ucznia klasy 3 T Michała Brzyskiego.


Więcej…

Spotkanie uczniów odbywających staż w ramach projektu NAUKA-PRAKTYKA-SUKCES

Email Drukuj PDF

Uczniowie, którzy będą odbywać staż w ramach projektu NAUKA-PRAKTYKA-SUKCES w sierpniu przychodzą na spotkanie do RCEZ w Lubartowie 31.07.2013 na godzinę 10.00 do sali numer 4.

Uczniowie, którzy odbywali staż w ramach projektu NAUKA-PRAKTYKA-SUKCES w lipcu przychodzą na spotkanie do RCEZ w Lubartowie 31.07.2013 do sali numer 4 w dwóch turach – pierwsza tura na 12.00, druga tura na 13.30. Uczniowie zostaną poinformowani telefonicznie do której tury zostali przypisani.

Katarzyna Marciniak


Staże wakacyjne uczniów RCEZ

Email Drukuj PDF

Dbając o prawidłowe kształcenie oraz rozwój zainteresowań uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces”. Projekt realizowany jest przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Więcej…

Najlepsi uczniowie RCEZ w roku szkolnym 2012/2013

Email Drukuj PDF

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań związanych z całoroczna nauką i sukcesów osiągniętych przez uczniów. Wysoka średnia ocen i 100% frekwencja to wyniki trudne do uzyskania, dlatego najlepszym uczniom należą się gratulacje za sumienną pracę i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w późniejszym życiu. Poniżej przedstawiamy listę najlepszych uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

Najlepsi uczniowie 2012/2013Strona 78 z 80