Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

Email Drukuj PDF

Pierwszy dzień września to moment, w którym - z niejednej szkoły – słychać donośnie rozlegający się dźwięk dzwonka. Tak było też w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Na uroczystości inauguracyjne przybyła Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele i uczniowie. Warto podkreślić, że dzisiejsze obchody były wyjątkowe, bo przypadły dokładnie w 75 rocznicę wybuchu II wojny światowej. Na początku nastąpiło powitanie zebranych. Następnie głos zabrała – jak zawsze uśmiechnięta - pani dyrektor Hanna Borzęcka. Pani Dyrektor skierowała ciepłe słowa pod adresem uczniów Technikum Zawodowego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 i słuchaczy  I Liceum  Ogólnokształcącego dla Dorosłych. Z kolei życzenia związane z nowym rokiem szkolnym złożyli szanowni goście. Jako pierwszy przemawiał wieloletni przyjaciel szkoły – ksiądz kanonik Józef Huzar. Nawiązywał do wydarzeń historycznych i politycznych, podkreślał jednocześnie rangę wiedzy w życiu każdego człowieka. W dalszej kolejności mieliśmy szansę wysłuchać  treści listu okazjonalnego skierowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego - Sławomira Sosnowskiego, a odczytanego przez reprezentanta Urzędu Marszałkowkiego, absolwenta naszej szkoły - pana Krzysztofa Paśnika. Pojawiły się w nim słowa kierowane pod adresem nauczycieli – były to życzenia realizacji celów wychowawczych i edukacyjnych oraz podziękowania za poświęcenie i trud włożone w pracę. W liście pojawiły się też słowa  adresowane do uczniów – zapewnienie, że szkoła jest przygodą pozwalającą zrozumieć siebie i świat. Trzeba zaznaczyć, że o świecie, o sytuacji politycznej  i historycznej Europy wspomniał Starosta Powiatu Lubartowskiego – pan Fryderyk Puła. Mówił o trudnych wyborach, życzył powodzenia maturzystom i nazwał „szczęściarzami” tych, którzy zaczynają edukację. Starosta wskazywał  absolwentów naszej szkoły, podawał konkretne przykłady przemawiające za korzyściami płynącymi z wyboru szkoły dającej wykształcenie zawodowe. Zapowiadał także rozwój placówki. Na koniec do życzeń osiągnięcia sukcesów i realizacji celów dołączył się Przewodniczący Rady Rodziców – pan Krzysztof Szysiak.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Galeria>>

 

Opracowała Iwona Mocior

Poprawiony: wtorek, 02 września 2014 07:45

Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Rozpoczęcie zajęć

w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych

(forma zaoczna)

dn. 13-14 września o godz.8.00

Poprawiony: piątek, 29 sierpnia 2014 10:20

Staże wakacyjne uczniów RCEZ

Email Drukuj PDF

Pracowite wakacje uczniów

W czasie wakacji nasi uczniowie brali udział w letnich programach stażowych zaplanowanych w ramach zadania 4 projektu „Nauka – Praktyka – Sukces. W lipcu 57 osób a w sierpniu 38 odbyło płatne miesięczne staże u pracodawców w Lubartowie i okolicach. Uczniowie zgodnie z założeniami projektu mieli zapewnione szkolenie bhp, badania lekarskie, zostali wyposażeni w odzież ochronną, otrzymali również stypendium stażowe i zwrot kosztów dojazdu do miejsca pracy. Uczestnictwo w stażach, pozwoliło uczniom zdobyć nowe umiejętności w ramach wybranego kierunku kształcenia, sprawdzili swoją wiedzę a zdobyte doświadczenia ułatwią im w przyszłości start na rynku pracy.


Więcej…

Już będą wakacje...

Email Drukuj PDF

Po wczorajszej ulewie dziś przywitał nas słoneczny poranek podkreślający radość uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, którzy 27 czerwca 2014 roku zgromadzili się na szkolnym placu, aby uczcić zakończenie roku szkolnego i rozpocząć długo oczekiwane, zasłużone wakacje.


Więcej…

„Rok przed dyplomem” podsumowanie konkursu

Email Drukuj PDF

Dnia 18.06.2014 r. w auli Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej w Lublinie odbyła się konferencja podsumowująca VIII Międzyszkolny Konkurs Zawodowy „Rok przed dyplomem”. Udział w niej wzięli uczniowie klas III techników zawodowych z województwa lubelskiego oraz ich opiekunowie. Zaproszeni goście dokonali uroczystego wręczenia nagród. Michał Zamojski z klasy 3 Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik mechanik osiągnął najlepszy wynik -III miejsce w konkursie. Wyróżnienia otrzymali ponadto: Krzysztof Grąciak z klasy 3 Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik budownictwa oraz Karol Moryc z klasy 3 Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik elektronik.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowali: Marszałek Województwa Lubelskiego, Kurator Oświaty w Lublinie, Prezydent Miasta Lublina, Rektor Politechniki Lubelskiej w Lublinie, Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Nagrodzonym uczniom serdecznie gratulujemy.

GALERIA>>

 

 


Laureaci konkursu historycznego w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Email Drukuj PDF

W dniu 17 czerwca 2014r. uczestniczyliśmy w spotkaniu podsumowującym Konkurs Historyczny „Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”. Finał odbywał się w Warszawie w pięknym zabytkowym budynku, w którym mieści się Muzeum Niepodległości.

 

Poprawiony: czwartek, 19 czerwca 2014 11:26

Więcej…

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej - Szkoła możliwości

Email Drukuj PDF

Poprawiony: piątek, 30 maja 2014 10:57

Spotkanie z Okręgowym Inspektorem Pracy

Email Drukuj PDF

Dnia 17 czerwca 2014r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyło się spotkanie promocyjno-informacyjne dla uczniów z zakresu bezpieczeństwa.

Jego celem było jak najszersze propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego zachowania się podczas stałych lub sezonowych prac w rolnictwie.

W trakcie spotkania Tomasz Abramczyk specjalista Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie zwrócił uczniom uwagę na ważną tematykę bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. Podczas spotkania omówiono zasady bezpiecznej pracy na wsi oraz przedstawiono prezentację na temat wypadków przy pracy i chorób zawodowych w rolnictwie indywidualnym. W spotkaniach uczestniczyli pełnoletni uczniowie Techników Zawodowego. Szkolenie przeprowadzone przez Tomasza Abramczyka dotyczyło występujących w gospodarstwach rolnych zagrożeń dla zdrowia i życia oraz przyczyn wypadków, do jakich najczęściej dochodzi na wsi. Omawiane zagadnienia ilustrowane były prezentacjami multimedialnymi oraz filmami.

Oprócz prelekcji i projekcji filmowych uczestniczącej w spotkaniu młodzieży rozdano materiały wydawnicze inspekcji pracy– broszury i smycze o tematyce BHP


4x4 w RCEZ

Email Drukuj PDF


Wycieczka klasy 1 TH do ZUS

Email Drukuj PDF

Dnia 16 czerwca 2014r. uczniowie klasy pierwszej technikum handlowego uczestniczyli w wycieczce programowej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział Terenowy w Lubartowie.

Uczniowie zapoznali się z pracą w Sali Obsługi Klientów.  Poznali także zasady i sposoby obsługi interesantów przychodzących w różnych sprawach do Zakładu. Sala jest w pełni skomputeryzowana, dzięki temu klienci są sprawnie obsługiwani i zapobiega to tworzeniu się kolejek. Klienci mają też możliwość wcześniejszego zarezerwowania terminu przyjęcia w Zakładzie. Uczniowie dowiedzieli się też, jak obsługiwana jest rejestracja i rozliczenia  ubezpieczeniowe przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Tematyka ubezpieczeń realizowana jest na przedmiotach zawodowych  w tej specjalności, ale dla uczniów spotkanie z pracownikami Zakładu pozwoliło na przypatrzenie się z bliska ich pracy w trakcie obsługi klientów.

Opiekunami wycieczki byli nauczyciele przedmiotów zawodowych

mgr Anna Krzych  i mgr Marzena Nowak.Strona 76 z 90