Światowy Dzień bez Tytoniu

Email Drukuj PDF

31 maja jest Światowym Dniem bez Tytoniu. Z tej okazji Samorząd Uczniowski i Samorząd Słuchaczy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zorganizował konkurs profilaktyczny na plakat o tematyce związanej z uzależnieniem od nikotyny i negatywnymi skutkami palenia papierosów.

 

Poprawiony: piątek, 05 września 2014 09:14

Więcej…

Zdrowie, Bezpieczeństwo, Sport i Rekreacja w RCEZ-cie!

Email Drukuj PDF

4 czerwca 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wystartowała Olimpiada 4X4 – zdrowie, bezpieczeństwo, sport, rekreacja – czyli integracyjny turniej szkół ponadgimnazjalnych, który swoim charakterem nawiązywał do cyklicznych konkursów międzyszkolnych, gdzie główną przesłanką jest nauka poprzez zabawę.

Celem imprezy była integracja młodzieży z różnych środowisk szkolnych, rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów, kształcenie pożądanych cech osobowości i charakteru młodych ludzi, ukształtowanie postaw aktywnego działania w różnych sytuacjach, wyposażenie uczniów w niezbędne narzędzia oraz wiedzę i umiejętności potrzebne przy organizacji tego typu imprez.

Uroczystego otwarcia Olimpiady 4X4 dokonała Pani dyrektor szkoły Hanna Borzęcka, która powitała zaproszonych gości i uczestników. Następnie zabrał głos przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Lubartowie, kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, Krzysztof Krupa, który w swoim wystąpieniu życzył młodzieży przede wszystkim dobrej zabawy.

Galeria>>

 

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 18:05

Więcej…

Tak wyglądała sesja fotograficzna dla RCEZ w Lubartowie

Email Drukuj PDF

Poprawiony: czwartek, 05 czerwca 2014 18:07

Wszechstronność talentów uczniów RCEZ

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły zdobywają najwyższe miejsca i wyróżnienia w powiecie i województwie, nie tylko w konkursach przedmiotowych czy zawodowych, ale również konkursach o charakterze artystycznym. Uczennica klasy 3 TEk Małgorzata Sternik zdobyła II miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegamy pożarom" .

Podsumowanie tego etapu odbyło się 2 czerwca 2014 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z udziałem autorów prac plastycznych, które komisja konkursowa uznała za najlepsze. Konkurs przeprowadzony był w sześciu grupach wiekowych. Komisja wybrała po pięć prac z każdej grupy, które zostały zakwalifikowane do udziału w etapie centralnym i przekazane do Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP w Warszawie. W pionie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych II miejsce w województwie zajęła Małgorzata Sternik z klasy 3 TEk. Wśród gości honorowych znaleźli się dh Marian Starownik Prezes Zarządu OW ZOSP RP i Wicewojewoda Lubelski, dh Tadeusz Szyszko Dyrektor Zarządu Wykonawczego OW ZOSP RP, dh ks. Andrzej Biernat Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży OW ZOSP RP, st. bryg. Zbigniew Czępiński Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz pan Wojciech Piekarczyk Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. W podsumowaniu uczestniczyli również nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu. Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody ufundowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Gratulujemy sukcesu!

GALERIA>>

Opracowała: Edyta Konior

Poprawiony: poniedziałek, 02 czerwca 2014 14:14

KONKURS "ME AND MY WORKPLACE"

Email Drukuj PDF

Konkurs skierowany jest do uczniów wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

W ramach konkursu uczniowie mają za zadanie wykonać plakat (format A4 lub większy) ilustrujący siebie w swoim obecnym lub przyszłym miejscu pracy z opisami w języku angielskim.

Poprawiony: wtorek, 03 czerwca 2014 12:08

Więcej…

KONSULTACJE DLA ABSOLWENTÓW

Email Drukuj PDF

Absolwentów Technikum Zawodowego zapraszamy na konsultacje z nauczycielami przedmiotów zawodowych:

technik budownictwa- czwartek- godz.10.00- Jadwiga Gębal

technik elektronik- środa- w godz.10.00-12.35- Elżbieta Bujek

technik mechanik- poniedziałek- godz.13.30- Jarosław Siwiec

technik ekonomista- środa - w godz. 8.00-10.30 i czwartek- w godz. 8.00-10.00- Justyna Włosek

 


Wycieczka do oczyszczalni

Email Drukuj PDF

W dniu 28 maja 2014 r. klasa 1TE pod opieką Elizy Gradzińskiej oraz Mirosława Mazura uczestniczyła w wycieczce szkolnej do oczyszczalni ścieków PGK w Lubartowie.

Program wycieczki obejmował zwiedzanie obiektu, zapoznanie z budową i zasadą działania oraz procesami technologicznymi zachodzącymi podczas oczyszczania ścieków. Dodatkowo uczniowie mogli przyjrzeć się różnym urządzeniom elektrycznym i elektronicznym działającym w oczyszczalni i poznać sposoby ich sterowania. O wszystkich tych zagadnieniach w niezwykle interesujący sposób opowiadał oprowadzający wycieczkę kierownik oczyszczalni Pan Sławomir Denka.

GALERIA>>

Poprawiony: piątek, 30 maja 2014 09:30

Najlepsi w Polsce uczą się w RCEZ

Email Drukuj PDF

Czworo uczniów z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie otrzymało najwyższe lokaty w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym pt: „Powstanie Warszawskie w świadomości potomnych”.

W kategorii plastycznej i literackiej najwyższe miejsca w kraju zdobyli uczniowie Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa oraz technik ekonomista. W kategorii plastycznej triumfowali Damian Ferenc- I miejsce w kraju i Natalia Szubartowska- III miejsce. W kategorii literackiej najlepsza była Karolina Kuna, która zdobyła I miejsce Mariusz Wójcik - III miejsce.

Konkurs zorganizowany został przez Fundację „Warszawa Walczy 1939-1945”, Muzeum Niepodległości oraz Biuro Edukacji Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, w związku z 70 rocznicą Powstania Warszawskiego.

Celem konkursu było utrwalanie w pamięci bohaterskiego zrywu powstańczego żołnierzy i ludności Warszawy o wolność stolicy. Uroczystość wręczenia nagród oraz ekspozycja prac plastycznych odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie.

 

Opiekunem uczniów w konkursie była pani Dorota Bułgajewska- Muzyka.

 

 

 

 


Wyniki konkursu szkolnego ,,Make a Film”

Email Drukuj PDF

W naszej szkole po raz pierwszy odbył się konkurs z języka angielskiego ,,Make a Film” Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych technikum. Konkurs polegał na przygotowaniu krótkiego filmu w języku angielskim. Celem konkursu było pogłębianie wiedzy z języka angielskiego, a w szczególności wiedzy dotyczącej kinematografii. Uczniowie przesłali dziesięć filmów, z których został wybrany ten najlepszy. Został nim ,, The Day Of The Criminal” zrealizowany przez uczniów klasy ITB – Natalię Szubartowską, Eryka Symbora i Mariusza Wójcika. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za ciekawe filmy, a zwycięzcom gratulujemy!

GALERIA>>

Magdalena Kukla-Krzyżanowska

Poprawiony: piątek, 23 maja 2014 11:23

ARS czyli jak dbać o miłość

Email Drukuj PDF

W dniu 8 maja roku zostały przeprowadzone lekcje na temat uzależniania od alkoholu, tytoniu oraz innych używek które wpływają na organizm człowieka. Uczniowie klas 1TEk , 1TH , 1TB, 1M , 2TM , 3TB oraz 3TEk obejrzeli film pt. „Wieczne dziecko” oraz prezentacje multimedialna związaną bezpośrednio z tematem uzależnień. Dowiedzieli się również jak alkohol , tytoń oraz inne używki wpływają na organizm człowieka i jakie konsekwencje ponoszą dzieci podczas gdy ich matki w nieodpowiednim czasie wypiją alkohol, używają narkotyków lub palą papierosy. Lekcje prowadzili uczniowie klasy 1TE Piotr Głos, Dawid Skomorowski oraz 3TEk Agnieszka Wolińska.Strona 76 z 89