II Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Email Drukuj PDF

W dniu 30.09.2014r w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbył się etap szkolny II  Regionalnej Olimpiady o Zdrowiu Psychicznym. Do olimpiady przystąpiło 42 uczniów z Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr1. Uczniowie rozwiązywali  przez 45 minut test wiedzy składający się z 25 pytań zamkniętych, maksymalna ilość punktów to 25 pod kontrolą komisji w składzie: Elżbieta Rola, Marta Furtak, Eliza Gradzińska. Pytania zawierające treści z zakresu psychologii, psychiatrii, stresu, cyberprzemocy, komunikacji interpersonalnej, uzależnień, stalkingu, schizofrenii, bulimii. W pierwszym podejściu dwóch uczniów uzyskało skalę punktową 18 i sześciu uczniów 17 punktów. Pomiędzy uczniami nastąpiła dogrywka w postaci rozwiązywania testu składającego się z sześciu pytań punktowanych po jednym punkcie za pytanie.  Na postawie wyników końcowych wyłoniono 3 zwycięzców etapu szkolnego, którzy porywalizują w powiecie o dalsze zwycięstwo

I miejsce: Mariusz Wójcik z klasy 2TB

II miejsce: Karol Kaczor klasa 2TB

III miejsce: Krzysztof Braszko kl.2TB

Wszyscy uczestnicy dostali drobny upominek ufundowany przez Starostwo Powiatowe oraz finaliści dodatkowo  dyplomy i publikacje z zakresu tematyki olimpiady.

Galeria>>

Elżbieta Rola


Harmonogram zajęć projektowych

Email Drukuj PDF

Szczegółowe harmonogramy zajęć,

które odbędą się w ramach Projektu "Nauka-Praktyka-Sukces"

znajdują się w zakładce "Harmonogram">>


Integracja i adaptacja na Ośrodku Wypoczynkowym „Marta” w Firleju

Email Drukuj PDF

Zgodnie z tradycją naszej szkoły, od kilku lat przy współpracy z wychowawcami organizowane są wyjazdy integracyjne dla uczniów klas pierwszych. Wieloletnie już doświadczenia w organizacji tych wyjazdów wskazują, że jest to bardzo dobra forma kształtowania zespołu klasowego. Dlatego w dniu 26.09.2014r. uczniowie klas pierwszych Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z nauczycielami, wychowawcami, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie poznawali się wzajemnie. W trakcie tych zajęć uczniowie nabyli wiele umiejętności. Wspólna praca, gry i zabawa pozwoliły młodzieży przezwyciężyć onieśmielenie oraz bliżej poznać nowe koleżanki i kolegów, co wpływa na zwiększenie spójności klasy, daje poczucie przynależności do grupy, motywację do współdziałania, a także stwarza warunki do adaptacji w nowym środowisku.


Program integracji klas przebiega pod hasłem „Zgrana klasa” ma za zadanie min. rozpoznawanie i promowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Program integracji dotyczy wszystkich uczniów klas pierwszych oraz wychowawców tych klas. Realizowany jest we wrześniu każdego roku szkolnego.

ZOBACZ ZDJĘCIA W GALERII

 


Więcej…

Sprzątanie świata 2014

Email Drukuj PDF

W Polsce akcja Sprzątanie Świata odbywa się już po raz 21 i w tym roku przeszła małą rewolucję, ponieważ rozpoczęła się już w kwietniu, a jej kulminacja jest teraz we wrześniu. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Turysto! Szanuj środowisko!” i ma na celu promowanie „nieśmiecenia”, odkrywania lasów i odpowiedzialną turystykę! Krajowym patronem i organizatorem akcji jest Fundacja Nasza Ziemia, natomiast w Lubartowie lokalnym koordynatorem jest Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, który zapewnił uczestnikom worki, rękawice oraz odbiór zebranych odpadów.


Więcej…

Jak zostać wolontariuszem? - warsztaty

Email Drukuj PDF

Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Agape” z Lublina uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w dniach 19, 23 września 2014r. mieli możliwość uczestnictwa w warsztatach dla każdej z klas z wolontariuszami realizującymi projekt CENTRUM ENERGII, którego celem jest zwiększenie aktywności społecznej, obywatelskiej i środowiskowej.


Więcej…

Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego 2014

Email Drukuj PDF

W dniach 16-18 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego, w których wzięli udział uczniowie wszystkich klas Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 w RCEZ.  Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Komisja Wyborcza w składzie: Damian Ferenc, Marta Starownik, Monika Najda, Monika Gąszczyk, Angelika Nowacka. Swój głos można było oddać na ośmiu z siedemnastu kandydatów zgłoszonych przez poszczególne klasy. W wyborach wzięło udział 652 uczniów, głosów nieważnych było 60. Zgodnie z regulaminem Samorządu, 10 osób z największą ilością uzyskanych głosów, wchodzi do Rady SU. Głosowanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze.

 


Więcej…

Komunikat

Email Drukuj PDF

Aby połączyć się z Regionalną Siecią Szerokopasmową należy wejść na stronę:

http://www.powiat.parczew.pl/ogloszenia/organizacyjny/05_07_2013.html


Giełda Podręczników 2014

Email Drukuj PDF

Organizowanie przez Samorząd Uczniowski giełdy podręczników jest tradycją w naszej szkole. Tegoroczna odbyła się w dniach 8 i 10 września na placu szkolnym. Podczas kiermaszu uczniowie mogli dokonać zakupu i sprzedaży używanych podręczników szkolnych. Jak co roku giełda cieszyła się dużym zainteresowaniem wśród uczniów, absolwentów naszej szkoły, a także rodziców.


Więcej…

Lubelski Salon Maturzystów 2014

Email Drukuj PDF

Dnia 9 września 2014 roku uczniowie klas maturalnych z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczyli w „Lubelskim Salonie Maturzystów” organizowanym przez wydawnictwo Perspektywy oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Celem corocznie organizowanej w Lublinie kampanii jest przede wszystkim dostarczenie pełnej wiedzy o przyszłorocznym egzaminie maturalnym i zasadach rekrutacji na studia w roku akademickim 2015/2016, a także pomoc uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Wyjątkowa formuła spotkania podczas „Salonu Maturzystów” polega na połączeniu prezentacji przygotowanej przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na temat egzaminu maturalnego z prezentacją oferty edukacyjnej przygotowanej przez szkoły wyższe. Nasi uczniowie mieli możliwość wysłuchania informacji dotyczących wymagań maturalnych oraz procedur egzaminu maturalnego podczas wykładów: "Co o egzaminie maturalnym uczeń technikum wiedzieć powinien.", „Egzamin maturalny z matematyki w technikum” oraz „Egzamin maturalny z języka polskiego w technikum”, które były poprowadzone przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Maturzyści brali również udział w prezentacjach, podczas których mieli możliwość zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych m.in. Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Podczas spotkań uczniowie otrzymali informatory z ofertą uczelni wyższych.


Więcej…

Stypendyści Starosty wśród uczniów naszej szkoły

Email Drukuj PDF

Uczniowie naszej szkoły otrzymali Stypendia Starosty Lubartowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki w II semestrze roku szkolnego  2013/2014. Wśród laureatów znaleźli się uczniowie i absolwenci Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zarówno z Technikum Zawodowego, jak i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1.

Stypendium otrzymali:

1.Kamil Banaś – absolwent Technikum Zawodowego

2.Michał Cybul - absolwent Technikum Zawodowego

3.Łukasz Filipowski - absolwent Technikum Zawodowego

4.Ewelina Kusyk - absolwentka Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1

5.Paweł Dawidziuk – uczeń Technikum Zawodowego

6.Damian Ferenc - uczeń Technikum Zawodowego

7.Agnieszka Iwanek – uczennica Technikum Zawodowego

8.Małgorzata Kobyłka – uczennica Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1

9.Emilia Kozieł - uczennica Technikum Zawodowego

10.Karolina Kuna - uczennica Technikum Zawodowego

11.Monika Marzęta - uczennica Technikum Zawodowego

12.Paulina Topyła - uczennica Technikum Zawodowego.


Więcej…

Strona 75 z 90