Występ naszych piłkarzy w III Turnieju Piłki Nożnej Szkół Ponadgimnazjalnych o Puchar Starosty Lubartowskiego

Email Drukuj PDF

Uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej dnia 13.11.2014 r. reprezentowali szkołę w III TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH O PUCHAR STAROSTY POWIATU LUBARTOWSKIEGO. Organizatorem turnieju chłopców był Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. W zawodach brały udział cztery drużyny: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej z opiekunem Pawłem Onyszko, II LO z opiekunem Marcinem Świderkiem oraz dwie drużyny ZS nr 2 w Lubartowie z opiekunem Łukaszem Iwankiem.


Więcej…

Wycieczka programowa klasy 2 TM

Email Drukuj PDF

Jedną z form realizacji zajęć z kształcenia zawodowego w RCEZ w Lubartowie są wycieczki programowe do zakładów pracy. W ramach takiej współpracy z zakładami produkcyjnymi,  uczniowie klasy drugiej technikum mechanicznego w dniu 7.11.2014 odwiedzili zakłady Caterpillar w Janowie Lubelskim.


Więcej…

RCEZ pod patronatem wyższej uczelni!

Email Drukuj PDF

10 listopada br. Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie podpisało umowę partnerską z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W spotkaniu uczniów naszej szkoły z władzami i pracownikami WNoZiGP uczestniczyli przedstawiciele starostwa powiatowego: Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła, Członek Zarządu Pan Kazimierz Sysiak, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa oraz Kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego i Promocji Pani Jolanta Skiba.

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie reprezentowali: Dziekan dr hab. Radosław Dobrowolski profesor nadzwyczajny UMCS, Prodziekan dr Jolanta Rodzoś i dr Wojciech Janicki.


Więcej…

Obchody Święta Niepodległości w RCEZ

Email Drukuj PDF

W przeddzień Święta Niepodległości w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się uroczysty apel poświęcony 96 rocznicy odzyskania przez Polskę upragnionej wolności.  Była to okazja, aby rozważać nie tylko znaczenie daty 11 listopada 1918 dla historii kraju, ale pochylić się także nad współczesnym pojmowaniem słów wolność i niepodległość.


Więcej…

Finał akcji „Znicz” 2014

Email Drukuj PDF

Dnia 10 listopada uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej udali się na lubartowski cmentarz, aby uczcić pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także bohaterów poległych w obronie Ojczyzny. W ten sposób zakończono prowadzoną w naszej szkole przez ubiegły tydzień zbiórkę zniczy w ramach akcji „Znicz”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lubartowie – Pan Starosta Fryderyk Puła, Członek Zarządu Powiatu Pan Kazimierz Sysiak, Sekretarz Starostwa Powiatowego Pani Gabriela Wyszyńska, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa, dyrektorzy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej - Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, Pan Zbigniew Zarzycki i Pan Grzegorz Danił oraz Zespołu Szkół nr 2 - Pani Dyrektor Anna Wójtowicz i Pan Zbigniew Sajda.


Więcej…

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Email Drukuj PDF

5 listopada 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. OWE organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2014/2015 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Honorowy patronat nad XXVIII Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Głównym celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.


Więcej…

Materiały maturalne

Email Drukuj PDF

Materiały dla uczniów i nauczycieli dotyczące egzaminu maturalnego 2015 można znaleźć:

- na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Matura>>

- na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce Egzamin maturalny>>

Prezentacja Matura 2015>>

Film informacyjny o egzaminie maturalnym 2015


Wygrana RCEZ w XI Turnieju halowej piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 30.10.2014 r. w hali sportowej RCEZ w Lubartowie odbył się XI Turniej halowej piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora RCEZ w Lubartowie. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu lubartowskiego. Uroczystego otwarcia oraz powitania zaproszonych gości i drużyn dokonała pani dyrektor RCEZ w Lubartowie Hanna Borzęcka, życząc wszystkim uczestnikom dobrej sportowej zabawy. W powitaniu uczestniczyła również pani wicedyrektor Elżbieta Rola.


Więcej…

Dar krwi darem serca

Email Drukuj PDF

W dniu 28 października 2014 r. grupa początkujących krwiodawców z naszej szkoły udała się do Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie celem oddania krwi. Na tą właśnie krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest także wiele osób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi. Ponadto podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja. Jedynym źródłem krwi jest człowiek! Dlatego serdecznie dziękujemy uczniom, którzy zdecydowali się, aby zostać Honorowymi Dawcami Krwi i zapraszamy innych, aby poszli w ich ślady.

Galeria>>

Jacek Bednarski


Kolejny rok Damian Ferenc na wręczeniu dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Email Drukuj PDF

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej dziś po raz kolejny nasz uczeń czwartej klasy Technikum Zawodowego otrzymał z rąk wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka i Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Można było go zobaczyć wśród 256 uczniów z najwyższymi wynikami w nauce za rok szkolny 2013/2014 ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły. Tym uczniem jest Damian, który m.in. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał przy tym najwyższą w naszej szkole średnią ocen i wykazuje szczególne uzdolnienia, jest też stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Powiatu Lubartowskiego.


Więcej…

Strona 72 z 90