Finał akcji „Znicz” 2014

Email Drukuj PDF

Dnia 10 listopada uczniowie Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej udali się na lubartowski cmentarz, aby uczcić pamięć zmarłych dyrektorów, nauczycieli i pracowników naszej szkoły, a także bohaterów poległych w obronie Ojczyzny. W ten sposób zakończono prowadzoną w naszej szkole przez ubiegły tydzień zbiórkę zniczy w ramach akcji „Znicz”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lubartowie – Pan Starosta Fryderyk Puła, Członek Zarządu Powiatu Pan Kazimierz Sysiak, Sekretarz Starostwa Powiatowego Pani Gabriela Wyszyńska, Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa, dyrektorzy Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej - Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, Pan Zbigniew Zarzycki i Pan Grzegorz Danił oraz Zespołu Szkół nr 2 - Pani Dyrektor Anna Wójtowicz i Pan Zbigniew Sajda.


Więcej…

XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

Email Drukuj PDF

5 listopada 2014 r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się szkolny etap Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. OWE organizowana jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, przy współudziale Ministerstwa Edukacji Narodowej. W roku szkolnym 2014/2015 hasło przewodnie Olimpiady brzmi „Polska droga do wolności gospodarczej. 25 lat transformacji”. Honorowy patronat nad XXVIII Olimpiadą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski.

Głównym celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, pogłębianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia.


Więcej…

Materiały maturalne

Email Drukuj PDF

Materiały dla uczniów i nauczycieli dotyczące egzaminu maturalnego 2015 można znaleźć:

- na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Matura>>

- na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w zakładce Egzamin maturalny>>

Prezentacja Matura 2015>>

Film informacyjny o egzaminie maturalnym 2015


Wygrana RCEZ w XI Turnieju halowej piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 30.10.2014 r. w hali sportowej RCEZ w Lubartowie odbył się XI Turniej halowej piłki nożnej chłopców o Puchar Dyrektora RCEZ w Lubartowie. Do turnieju zgłosiło się sześć drużyn reprezentujących szkoły ponadgimnazjalne powiatu lubartowskiego. Uroczystego otwarcia oraz powitania zaproszonych gości i drużyn dokonała pani dyrektor RCEZ w Lubartowie Hanna Borzęcka, życząc wszystkim uczestnikom dobrej sportowej zabawy. W powitaniu uczestniczyła również pani wicedyrektor Elżbieta Rola.


Więcej…

Dar krwi darem serca

Email Drukuj PDF

W dniu 28 października 2014 r. grupa początkujących krwiodawców z naszej szkoły udała się do Terenowego Oddziału Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lubartowie celem oddania krwi. Na tą właśnie krew i jej składniki czekają chorzy oraz poszkodowani w nieszczęśliwych wypadkach. Jest także wiele osób, które leczy się uzupełniając brakujące elementy krwi. Ponadto podczas zabiegów chirurgicznych, kiedy ubytek krwi jest duży, często potrzebna jest transfuzja. Jedynym źródłem krwi jest człowiek! Dlatego serdecznie dziękujemy uczniom, którzy zdecydowali się, aby zostać Honorowymi Dawcami Krwi i zapraszamy innych, aby poszli w ich ślady.

Galeria>>

Jacek Bednarski


Kolejny rok Damian Ferenc na wręczeniu dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów

Email Drukuj PDF

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, przy ul. Spokojnej dziś po raz kolejny nasz uczeń czwartej klasy Technikum Zawodowego otrzymał z rąk wojewody lubelskiego Wojciecha Wilka i Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza dyplom stypendysty Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2014/2015. Można było go zobaczyć wśród 256 uczniów z najwyższymi wynikami w nauce za rok szkolny 2013/2014 ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się tylko jednemu uczniowi danej szkoły. Tym uczniem jest Damian, który m.in. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskał przy tym najwyższą w naszej szkole średnią ocen i wykazuje szczególne uzdolnienia, jest też stypendystą Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Starosty Powiatu Lubartowskiego.


Więcej…

Europejski Dzień Języków w RCEZ

Email Drukuj PDF

Jaki wpływ ma na społeczeństwo fakt nieuczenia się żadnego obcego języka?

Przypuszczalnie podobny do tego, jak całkowite odizolowanie od społeczeństwa pojedynczego człowieka.

Georg Christoph Lichtenberg

 

 

 

Rada Europy ogłosiła rok 2001 Europejskim Rokiem Języków. Od tej chwili co roku 26 września obchodzi się Europejski Dzień Języków w 47 krajach członkowskich Rady Europy.

Celem Europejskiego Dnia Języków jest świętowanie językowej różnorodności w Europie i propagowanie wśród obywateli znajomości większej liczby języków. W całej Europie odbywają się akcje, zachęcające ludzi do uczenia się nowego języka lub podnoszenia znajomości języków, które już znają. Uczenie się języków pomaga nie tylko w porozumieniu między ludźmi, ale przyczynia się także do przełamywania barier intelektualnych.


Więcej…

XLI OWT – etap szkolny

Email Drukuj PDF

Ruszyła XLI edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Organizatorem Olimpiady jest Naczelna Organizacja Techniczna Federacja Stowarzyszeń Naukowo -Technicznych, FS-NOT.

Olimpiada jest adresowana do uczniów szkól ponadgimnazjalnych techników i liceów

ogólnokształcących.


Więcej…

Wyjazd edukacyjny klasy 4TB

Email Drukuj PDF

W dniu 23 października 2014r. klasa 4 TB uczestniczyła w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i korespondowała z realizowanymi na lekcjach języka polskiego i historii treściami dotyczącymi II wojny światowej. Pobyt rozpoczęto od zwiedzania ekspozycji w Państwowym Muzeum na Majdanku. Kolejno młodzież miała okazję obejrzeć obiekty poobozowe: bramę wejściową, sektor SS, makietę obozu, łaźnię, komory gazowe, buty ofiar Aktion Reinhardt, plac selekcyjny, wystawę historyczną Więźniowie Majdanka, barak 14. i 15. - Warunki bytowe, krematorium oraz rowy egzekucyjne. Jak się dało zaobserwować uczniowie byli wstrząśnięci tym, co zobaczyli. Dodatkowo przykuły ich uwagę fakty i ciekawostki, które podawała pani przewodnik. Jak wspominali - nie sądzili, że obecność w  miejscu kaźni wywrze na nich aż takie wrażenie.


Więcej…

Sukcesy naszych uczniów w Mistrzostwach Powiatu

Email Drukuj PDF

W dniu 22.10.2014r. w Parku Miejskim, w Lubartowie, na terenie boisk treningowych KS „ LEWART” odbyły się Powiatowe Indywidualne Biegi Przełajowe XIV Memoriał Ryszarda Kalbarczyka. Organizatorem imprezy, jak co roku był Powiatowy SZS, przy współudziale uczniów z naszej szkoły, którzy pod opieką p. Marka Filipiuka i p. Włodzimierza Żurka, pełnili rolę sędziów organizując pracę na linii mety. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego. W kategorii Szkół Ponadgimnazjalnych reprezentujące RCEZ dziewczęta, jak również i chłopcy startujący w 2 kategoriach /klasy 1-2 i klasy 3 i starsi mieli do pokonania dystans 1000m.


Więcej…

Strona 71 z 89