Komunikat

Email Drukuj PDF

Od dnia 16 grudnia 2019 roku (poniedziałek) nastąpi zmiana planu lekcji.

Plan lekcji poszczególnych klas >>kliknij link>>


Stypendium marszałkowskie dla uzdolnionych uczniów

Email Drukuj PDF

W środę, 11 grudnia br. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się druga część uroczystości wręczenia stypendiów marszałka województwa lubelskiego dla 500 szczególnie uzdolnionych uczniów. Łącznie w ramach dwóch programów stypendia otrzymało 1000 młodych osób ze 169 szkół na kwotę 4 milionów złotych. Nasze uczennice Izabela Kulesza z klasy 3Tek i Magdalena Podleśna z klasy 4Tek reprezentowały naszą szkołę. Program stypendialny – „Lubelska kuźnia talentów 2019-2021” skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy są mieszkańcami województwa lubelskiego lub uczą się w województwie lubelskim oraz w roku szkolnym 2019/2020 kontynuują naukę w szkołach zawodowych – w branżowych szkołach I stopnia i klasach zasadniczych szkół zawodowych, technikach i szkołach policealnych – z wyłączeniem szkół dla dorosłych. W ramach programu Zarząd Województwa Lubelskiego przyznał 500 stypendiów. Stypendia podzielono następująco: 435 stypendiów dla uczniów techników, 32 stypendia dla uczniów branżowych szkół I stopnia i 33 stypendia dla uczniów/słuchaczy szkół policealnych. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, od 1 września 2019 r. do 30 czerwca 2020 r., w kwocie 4 000 PLN, tj. 400 zł miesięcznie. Projekty realizowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Galę uświetnił pokaz tańca grupy tanecznej usd, który podobał się publiczności.

Gratulujemy naszym laureatkom.

Galeria>>


Sukces naszych uczniów w III Powiatowym Konkursie Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

Email Drukuj PDF

W dniu 12 grudnia 2019r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym zorganizowany przez Starostwo Powiatowe i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubartowie. Konkurs był przeznaczony dla uczniów publicznych szkół dla młodzieży: liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia z terenu Powiatu Lubartowskiego.

W Konkursie wzięło udział około 25 uczniów z pięciu szkół Powiatu Lubartowskiego. Naszą szkołę reprezentowało pięcioro uczniów z klas czwartych technikum zawodowego.  Nasi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze z niełatwym pytaniami testowymi zajmując czołowe miejsca. Uczennica Anna Dawidziuk z klasy 4TB zajęła 2 miejsce, Dominika Sławińska z klasy 4TEk zajęła 3 miejsce a Bartosz Bodzak z klasy 4TEk wywalczył 4 miejsce.

Tematyka konkursu obejmowała zagadnienia dotyczące działania samorządu lokalnego, w tym ustroju i organizacji samorządu terytorialnego w Polsce, finansów publicznych i gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego, jak również bieżących wydarzeń i działań wspólnoty samorządowej Powiatu Lubartowskiego.

Wielkie brawa dla laureatów i pozostałych naszych uczniów, którzy przygotowali się sumiennie do Konkursu.

Anna Krzych

Galeria>>


Wycieczka klasy 3 TM do Lublina

Email Drukuj PDF

10.12.2019 r. uczniowie klasy 3 TM uczestniczyli w wycieczce do Lublina, podczas której odwiedzili Muzeum Martyrologii ”Pod Zegarem” oraz wyciskali siódme poty na niecodziennej lekcji wychowania fizycznego w Strefie Wysokich Lotów.

Oddział Martyrologii "Pod Zegarem" mieści się w celach byłego aresztu gestapo. Lekcja muzealna, przeprowadzona przez Panią dyrektor oddziału- Barbarę Oratowską- ukazywała obraz terroru stosowanego przez Niemców na Lubelszczyźnie. Nasi uczniowie zobaczyli ekspozycję dotyczącą martyrologii młodzieży, kolekcję korespondencji więźniów politycznych Zamku (listy, grypsy, karty pocztowe) z więzienia jak i obozów koncentracyjnych, do których trafiali (Auschwitz, Ravensbruck, Dachau, Sachsenhausen, Lublin, Flossenburg), w tym najcenniejszą grupę dokumentów, jaką stanowią tajne listy pisane sympatycznym atramentem (moczem), opisujące warunki w jakich znalazły sie więźniarki i ich codzienną walkę o przeżycie w obozie. Ta wyjątkowa lekcja historii uświadomiła wszystkim jak wielką wartością jest pokój i wolna ojczyzna.

Następnie  Panowie odwiedzili park trampolin, gdzie czekało na nich mnóstwo atrakcji,  takich jak:  największa trampolina sportowa, olbrzymie baseny z gąbkami, belka do pojedynków, poduszka powietrzna do lądowania, podłoga wybijająca, ścianki wspinaczkowe i wiele innych. Tam mogli spożytkować młodzieńczą energię, pokonując siły grawitacji i własne słabości. Wszyscy cali i zdrowi, choć wyraźnie zmęczeni, wrócili do domu.

Joanna Lipska
Agnieszka Szysiak

Galeria>>


Wyniki konkursu na najlepszą frekwencję

Email Drukuj PDF
1TEM a 243,73
1TEM b 0,00
1THEk a 239,56
1 THEk b 205,68
1TB a 244,40
1TB b 81,69
2 TB 185,39
2TE 186,14
2TEk 219,37
2TH 176,33
2TM 288,54
3TB 0,00
3TE 163,26
3TEk 75,47
3TM 153,45
4TB 99,40
4TE 166,96
4TEk 167,73
4TH 165,33
4TM 148,09
1a 209,71
1b 0,00
1m 74,01
1t 0,00
1w 95,63
1z 0,00
2t 126,95
2w 147,79
2z 186,86
3a 172,21
3t 0,00
3w 0,00
3z 71,63

Uczennica Magdalena Podleśna finalistką Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości

Email Drukuj PDF

W dniu 10 grudnia 2019r.  uczniowie z czwartej klasy Technikum Zawodowego kształcącego w zawodzie technik ekonomista  -  Bartosz Bodzak, Mateusz Czeladka, Alicja Kwasek, Magdalena Podleśna i Dominika Sławińska  wzięli udział w VII Edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy z Rachunkowości Dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Konkurs był objęty patronatem honorowym przez Prezydenta Miasta Lublin , Lubelskiego Kuratora Oświaty oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

W Konkursie wzięło udział około 50 najlepszych uczniów z 10 szkół ekonomicznych z Lublina i innych miast województwa lubelskiego.  Otwarcia Konkursu dokonała Pani Elżbieta Sękowska – Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Zaś Pani Małgorzata Kamieniecka - Wiceprezes Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Księgowych Polskich oraz Prodziekan Wydziału Ekonomicznego UMCS w Lublinie czuwała wraz z członkami Komisji Konkursowej nad przebiegiem Konkursu będąc pełną uznania dla wiedzy i umiejętności prezentowanych przez uczestników Konkursu oraz zachęcając do dalszego kształcenia w tej trudnej dziedzinie.

Magda znalazła się w gronie 3 finalistów, zajmując 2 miejsce tuż za uczennicą z Zespołu Szkół Nr 1 w Lublinie. Wyłoniono także 7 laureatów Konkursu. Na zakończenie rozdano dyplomy i nagrody finalistom i laureatom oraz dyplomy szkołom biorącym w nim udział. Nasza finalistka otrzymała w nagrodę tablet. Dyrektor Szkoły zwróciła się do uczestników Konkursu jako przyszłych księgowych instytucji, przedsiębiorstw, pracowników biur rachunkowych, czy biegłych rewidentów i podkreśliła jak ważna, chociaż bardzo trudna , jest posiadana przez nich wiedza i umiejętności z zakresu rachunkowości.

To nie pierwsze osiągnięcie naszej Szkoły w Wojewódzkim Konkursie Wiedzy z Rachunkowości. W poprzednich latach uczennice Agnieszka Iwanek i Joanna Pszczoła zdobyły tytuł laureata w III i IV Edycji Konkursu.

W szkołach o profilu ekonomicznym uczniowie zdobywają wiedzę potrzebną do pracy w księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, usługowych, handlowych, jednostkach sektora finansów publicznych, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, przygotowują do pracy w biurach rachunkowych, wprowadzają do dalszego kształcenia na kierunkach studiów ekonomicznych, czy nabywania kwalifikacji specjalistycznych z rachunkowości, między innymi dyplomowanych księgowych i biegłych rewidentów.

Anna Krzych

Galeria>>


Akcja ,,Świąteczna Niespodzianka”

Email Drukuj PDF

Nie od dziś wiadomo, że prezenty, choćby najskromniejsze podarunki, stanowią odzwierciedlenie naszych najskrytszych marzeń. Radość dzielenia się z drugim człowiekiem tym, czego inni nie mają, najdrobniejszy gest, uśmiech sprawiają, że świat może stać się choć trochę lepszy.

Tegoroczna zbiórka prezentów w Akcji pt: "Świąteczna niespodzianka" przeznaczona była dla dzieci i młodzieży z Ośrodka Opiekuńczo - Wychowawczego w Kijanach. Charytatywna zbiórka uruchomiła wśród społeczności szkolnej pokłady empatii i życzliwości. Dzięki pomocy uczniów i nauczycieli, wsparciu finansowym Radnych z Rady Miasta Lubartów udało się zebrać podarunki dla 26 podopiecznych z placówki w Kijanach.

W dniu 7 grudnia,  nasi szkolni wolontariusze Kaja Wysokińska, Anita Wach, Oliwia Dadej z klasy 2TH, Anna Dawidziuk z klasy 4TB oraz Jakub Włodek i Jakub Karusik z klasy 3TM wraz z opiekunami odwiedzili dzieci i młodzież osobiście wręczając świąteczne prezenty. Spotkanie miało bardzo radosny i wzruszający charakter. Dzieci przyjęły naszych uczniów bardzo ciepło. Spotkanie przebiegało w przyjaznej atmosferze, przy wspólnym śpiewaniu, na ciekawych rozmowach i zabawie z najmłodszymi.

Wszystkim osobom, które włączyły się w naszą Akcję serdecznie dziękujemy!

Organizatorzy akcji

Dorota Bułgajewska- Muzyka
Magdalena Kukla-Krzyżanowska
Jacek Bednarski

Galeria>>

Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2019 09:36

Ogólnopolska Zbiórka Żywności Caritas Archidiecezji Lubelskiej „Tak-Pomagam”

Email Drukuj PDF

W dniu 07 grudnia 2019 roku nasi wolontariusze z klas: 1TBb, 3a, 3t, 3z, 1a, 1b, 1m wzięli udział w ogólnopolskiej zbiórce żywności Caritas pod hasłem „Tak-Pomagam“. To już siedemnasta edycja zbiórki, podczas której nasi wolontariusze zbierali artykuły spożywcze z długim terminem ważności takie jak: mąka, ryż, cukier, makaron, płatki kukurydziane, olej, konserwy, herbata, słodycze itp. Z zebranych produktów przygotowane zostaną paczki, które trafią do ludzi starszych, ubogich, chorych, bezdomnych i samotnych z naszego miasta.

Dziękujemy serdecznie wszystkim uczestnikom za udział w naszej akcji.

Daniel Kisiewicz

Galeria>>


Wyjazd klasy 2TM do Lublina

Email Drukuj PDF

Dnia 5 grudnia 2019 r. klasa 2 TM – pod opieką p. Iwony Mocior i p. Andrzeja Rysiowskiego - uczestniczyła w wyjeździe do kina CINEMA CITY w Lublinie. Wycieczka miała charakter integracyjno – rekreacyjny. Uczniowie mieli okazję poznać dwie - inspirowane prawdziwymi wydarzeniami - historie. Najpierw obejrzeli film o życiu i twórczości Tomasza Chady – Proceder. Następnie śledzili na dużym ekranie rywalizację koncernów motoryzacyjnych Forda i Ferrari – film Le Mans ’66.

Opracowała Iwona Mocior


Drugie miejsce RCEZ w XVII Andrzejkowym Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt

Email Drukuj PDF

Dnia 05.12.2019 r. w Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie odbył się XVII Andrzejkowy Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2, w którym nasze dziewczęta wywalczyły drugie miejsce. Naszą szkołę reprezentowały: Magdalena Kamińska 4TH, Justyna Siwek, Angelika Szymona, Natalia Wilczyńska 4TEk, Paulina Szysiak, Karolina Bartkowicz, Ewelina Budzyńska 2TEk, Klaudia Lalak, Julia Golak, Oliwia Preihs, Katarzyna Kuźmicz 1THEkb, opiekunem dziewcząt była p. Marzena Lech. W turnieju nasza reprezentacja pokonała zawodniczki z ZSP Niemce ulegając niestety dziewczętom z ZS Nr 2 . Wszystkie spotkania stały na wysokim poziomie, były niezwykle zacięte, ale odbywały się w sportowym duchu fair play.

Marzena Lech

Galeria>>Strona 8 z 117