Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Drodzy Uczniowie oraz Wychowawcy klas pierwszych!

Przygotowaliśmy specjalnie dla Was konkurs

„Wiedzy o szkole”.

Zachęcamy Was do zapoznania się

z podstawowymi informacjami o naszej szkole,

Waszymi podstawowymi prawami i obowiązkami

oraz  wspólnego sięgnięcia z Wychowawcą

do pięknej historii naszej szkoły.

Regulamin konkursu>>


Liga L.A. 2017/2018 - trzecie miejsce drużyny chłopców

Email Drukuj PDF

Piętnastoosobowa reprezentacja uczniów naszej szkoły wzięła udział w lidze lekkoatletycznej. Zawody, przeprowadzone 27 września na obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, wchodziły w cykl imprez organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy pod nazwą Licealiada 2017/2018. Mogli w nich startować uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z naszego powiatu. Zawodnicy rywalizowali o tytuł najlepszej drużyny w sześciu konkurencjach.


Więcej…

Nasi uczniowie pomagają, wspólnie oddali krew

Email Drukuj PDF

W dniu 21 września 2017 roku w ramach XV Edycji Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „ Młoda Krew Ratuje Życie” odbyła się kolejna zorganizowana przez naszą młodzież z SK PCK, akcja oddania krwi. Krew oddawaliśmy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Lubartowie, gdzie pani Agnieszka Piliszko przedstawiła potrzeby i zasady poboru krwi oraz rejestracji ochotników w bazie dawców szpiku. To ważny moment na progu nowego roku szkolnego, ponieważ po wakacjach w banku krwi występuje deficyt tego ratującego życie daru. W akcji wzięło udział 19 uczniów oraz 1 nauczyciel , którzy oddali razem ponad 7 litrów krwi. W tym gronie znalazło się 7 osób, które oddały krew po raz pierwszy. Kilku uczniów zgłosiło się do bazy dawców szpiku za co należą się im ogromne podziękowania. Już dziś zapraszamy na kolejne wspólne „ krwi pobranie”.

Jacek Bednarski

Galeria>>


V Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Email Drukuj PDF

Wzorem lat ubiegłych V Regionalną Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu  Psychicznym przeprowadziliśmy w naszej szkole w dniu 22.09.2017r. Głównym organizatorem w tym roku jest Powiat Rycki. Olimpiada adresowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z powiatów: lubartowskiego, radzyńskiego, parczewskiego, bialskiego, włodawskiego i ryckiego. Jej głównym celem jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Organizacja Olimpiady składa się z trzech etapów. Dwadzieścia jeden uczniów to, ci którzy interesują się psychologią i dziś zmierzyli się z trudnym i obszernym materiałem dotyczącym zdrowia psychicznego, co wymagało systematycznej pracy i nie lada wysiłku. Do etapu powiatowego, który odbędzie się 10 października 2017r. zakwalifikowały się następujące osoby:  Katarzyna Dudek 1TEk, Alicja Komuń klasa 2TEk i Klaudia Błażejczyk z klasy 3TEk. Wszystkim uczestnikom olimpiady gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Elżbieta Rola


RCEZ w Ogólnopolskiej Akcji "BOHATERON"

Email Drukuj PDF

Uczniowie i słuchacze z naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji mającej na celu uhonorowanie i upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Wydarzenie to zapisało się na kartach historii jako jedno z najważniejszych wydarzeń w historii Polski kształtujących tożsamość narodową.

Zadaniem uczestnika Akcji było napisanie pocztówki do Bohatera- Powstańca, który poświęcił swoją młodość a niejednokrotnie swoje życie walcząc o wolny kraj.

Partnerami Akcji są m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Wojska Polskiego, Muzeum Historii Polski, Minister Edukacji Narodowej, Minister Obrony Narodowej.

W Akcji wzięło udział 235 uczniów zarówno z klas technikum, jak i liceum oraz ze szkoły zawodowej. Uczniowie skierowali do bohaterskich Powstańców podziękowania w ciepłych słowach: "Dziękujemy wszystkim powstańcom, którzy walczyli za naszą wolność. Pamiętamy o Was!", "Dziękuję za odwagę i poświęcenie", "Dziękuję za to, że jako młody 17-letni człowiek mogę żyć w pięknym, wolnym kraju!", "Póki Polska istnieje będziemy pamiętać!".

Akcja pocztówkowa trwa od 1 sierpnia do 2 października 2017r. a po jej zakończeniu pocztówki zostaną przesłane Powstańcom, którzy zobowiązali się udzielić odpowiedzi na zawarte w nich pytania.

Szkolni Organizatorzy Akcji
Dorota Bułgajewska-Muzyka i Magdalena Guz


Pierwszoklasiści już zintegrowani – wyjazd integracyjny klas pierwszych do Firleja

Email Drukuj PDF

Dnia 20 września 2017r., tradycyjnie, jak co roku, uczniowie klas pierwszych technikum i branżowej szkoły I stopnia spotkali się na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Marta” położonego nad jeziorem Firlej. Wyjazd miał na celu przede wszystkim wzajemne bliższe poznanie się, zintegrowanie zespołów klasowych, a wszystko to w ciekawej atmosferze zabawy.

Wszyscy uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w różnych zabawach i grach integracyjnych przygotowanych przez psychologów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lubartowie. Podczas nich mieli szanse poznać się bliżej, dowiedzieć się o swoich zainteresowaniach i pasjach. Była to także okazja do tego, aby w innej atmosferze niż sala lekcyjna, poznać nowych wychowawców i nauczycieli.

Uczniowie także chętnie uczestniczyli w grach i zabawach sportowych, co również pozwoliło im bliżej się poznać i zintegrować. Zauważyć przy tym można było ich wielkie zaangażowanie i radość ze wspólnej zabawy. Chętni, wraz z nauczycielami wychowania fizycznego, mogli także pomaszerować z kijkami Nordic Walking wokół jeziora.

Dopełnieniem spotkania było wspólne pieczenie kiełbasek przy ognisku. Przy blasku ognia można było podzielić się z nowymi koleżankami i kolegami swoimi refleksjami, spostrzeżeniami ze spotkania.

Integracja, wzajemne poznawanie się jest bardzo ważnym elementem właściwego funkcjonowania w społeczności szkolnej. Stwarza możliwość przezwyciężenia swoich obaw czy lęków związanych z podjęciem nauki w nowej szkole. Zwiększa także poczucie przynależności do grupy, zwiększa motywację do podejmowania wspólnych działań. Taka forma współpracy społeczności szkolnej w obecności wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologów przynosi niezwykle ważne efekty wychowawcze, daje radość, rodzi nowe znajomości, łamie bariery i integruje, co odczuliśmy mocno w trakcie naszego spotkania. Motywuje do działania i formułuje wnioski do pracy na cały nowy rok szkolny.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i wspólną zabawę.

Organizatorzy

Galeria>>


Nowa Rady Samorządu Uczniowskiego 2017/2018

Email Drukuj PDF

W dniach 18-21 września odbyły się w naszej szkole wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. W głosowaniu brali udział uczniowie Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1. Nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Szkolna Komisja Wyborcza. W wyborach wzięło udział 550 uczniów.

W dniu 22.09.2017r. (piątek) odbyło się zebranie Samorządu, podczas którego rozdzielono poszczególne funkcje. Nastąpiło także symboliczne przekazanie władzy w ręce nowej Rady Samorządu Uczniowskiego.

W skład nowej Rady Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

Przewodnicząca:

Anna Dawidziuk kl. 2TB

Zastępcy przewodniczącego:

Cieślak Marcelina kl. 3 TEk

Karol Kirylak kl. 3TM

Sekretarz:

Baran Angelika kl. 3 TEH

Pozostali członkowie:

Bodzak Bartosz kl. 2 TEk

Czeladka Mateusz kl. 2 TEk

Malaca Damian kl. 3 TEk

Piątek Karolina kl. 3 TEH

Słowik Radosław kl. 3 TM

Szczepaniak Mateusz kl. 1 TB


Salon Maturzystów 2017

Email Drukuj PDF

W dniach 18-19 września 2017 roku wszystkie czwarte klasy Technikum Zawodowego uczestniczyły w wyjeździe do Lublina. Wycieczka miała charakter dydaktyczny i związana była z procedurami organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego. Podczas Salonu Maturzystów młodzież miała okazję poznać pana Lecha Gawryłowa – dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie oraz przedstawicieli i pracowników - nie tylko lubelskich – uczelni. Uczniowie brali udział w wykładach: Co o egzaminie maturalnym każdy zdający wiedzieć powinien?, Jak osiągnąć wysoki wynik na maturze z języka polskiego?, Czy umiesz czy nie umiesz, licz na siebie (egzamin z matematyki), Jak osiągnąć sukces na egzaminie maturalnym z języka obcego?, Z fizyką na studia, Geografia na egzaminie maturalnym. Jak się dało zauważyć, wszystkie podawane informacje były odbierane z dużym zainteresowaniem. Największy jednak entuzjazm wzbudziły prezentacje oferty edukacyjnej uczelni: Politechniki Lubelskiej, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Na zakończenie trzeba podkreślić, że czwartoklasiści chętnie samodzielnie szukali odpowiedzi na nurtujące pytania, korzystając ze stanowisk wystawców (między innymi Wojskowej Akademii Technicznej im. J. Dąbrowskiego w Warszawie czy Uniwersytetu Wrocławskiego).

Wychowawcy już zaczynają trzymać kciuki za pomyślny przebieg majowych egzaminów oraz za trafne wybory swoich wychowanków.

Iwona Mocior

Galeria>>


Sprzątanie Świata 2017 pod hasłem „Nie ma śmieci - są surowce"

Email Drukuj PDF

Tak jaki kilka milionów wolontariuszy w całym kraju, uczniowie RCEZ w Lubartowie wzięli udział w tegorocznej 24 odsłonie akcji Sprzątanie Świata - Polska. Tym razem hasło tego swoistego pospolitego ruszenia „ekologicznie wrażliwych” brzmi: „Nie ma śmieci – są surowce”. Uczniowie klasy 2TB pod opieką B. Zalewskiej i K. Malczewskiej zebrali 8 worków odpadów na terenie szkoły i Cmentarza Żydowskiego w Lubartowie. Uświadomili sobie, że przedmioty, które potocznie nazywamy śmieciami, są w rzeczywistości surowcami. Nie mogą one kończyć jako „śmieci” – na składowisku w lesie czy w rzece, ale poprzez segregację odpadów powinny z powrotem trafiać do wykorzystania, funkcjonując jako zasób w gospodarce o obiegu zamkniętym, albo jako rzeczy „z drugiej ręki” służyć innym.

W promowaniu poszanowania zasobów i efektywnej segregacji pomógł Związek Gmin Komunalnych, który wyposażył uczniów w narzędzia do przeprowadzenia akcji przekazując rękawiczki i worki oraz zagospodarował efekty tegorocznej zbiórki.

Galeria>>


Informacja o ubezpieczeniu uczniów

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice,

W zakresie szkolnego ubezpieczenia NNW, Rada Rodziców Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie zdecydowała się na współpracę z Bezpieczny.pl, reprezentującą Towarzystwo AXA TU i R S.A. Podjęto decyzję o wyborze wariantu III – składka 49 zł.

Do Państwa dyspozycji jest Opiekun Szkoły ze strony Bezpieczny.pl -AXA

Pan Miłosz Siwek pod nr tel. 881-324-261, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 • Infolinia AXA [pn-pt 8-19]: 801 200 200 | (22) 555 00 00
 • Infolinia Bezpieczny.pl [pn-pt 8-16]: (58) 718 92 53
 • SMS o treści "SZKODA" na nr 604 441 091

POLISA NR 92103652– Okres ubezpieczenia od 01-09-2017 do 31-08-2018.

Tabela Uszczerbku -https://bezpieczny.pl/tabela-uszczerbku-lub-uszkodzenia-ciala

Warunki Umowy - https://bezpieczny.pl/warunki-ubezpieczenia

Dokumenty jakie należy zgromadzić w celu zgłoszenia zdarzenia:

 • wypełniony przez Rodzica wniosek o wypłatę świadczenia, dostępny w placówce bądź do pobrania https://bezpieczny.pl/wniosek-nnw-szkolne
 • kserokopia dokumentacji medycznej z przychodni, szpitala potwierdzająca udzielenia pierwszej pomocy i przebieg leczenia w związku z zaistniałym zdarzeniem, będącym przedmiotem zgłoszonego roszczenia,
 • kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Ubezpieczonego, w przypadku, gdy Ubezpieczony jest pełnoletni lub kserokopia dokumentu przedstawiciela ustawowego Ubezpieczonego, w przypadku, gdy Ubezpieczony jest niepełnoletni.

Zgromadzone dokumenty należy złożyć w RCEZ lub poprzez jedną z trzech możliwości:

 • Zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
 • Przesłać drogą listowną na adres:
  AXA TUiR S.A.
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa


Strona 8 z 80