Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

HARMONOGRAM EGZAMINÓW SEMESTRALNYCH

W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM dla DOROSŁYCH

ROK SZKOLNY 2017/2018

SEMESTR IV

Termin spotkania

Godzina

Sala

Przedmiot

Forma egzaminu

02.06.2018

8.00-8.45

8.50-9.35

od 10.00

od 10.00

15

15

15

37

język angielski

matematyka

matematyka

język angielski

pisemna

pisemna

ustna

ustna

03.06.2018

8.00-8.45

od 9.00

od 10.00

od 9.00

37

37

24

35

język  polski

język  polski

geografia

historia i społeczeństwo

pisemna

ustna

ustna

ustna


Lekcja muzealna klasy 1t na Majdanku

Email Drukuj PDF

Dnia 24 maja 2018 r. klasa 1 t uczestniczyła w wyjeździe do Lublina. Uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kultura Dostępna”, składającej się z dwóch części: zajęć edukacyjnych oraz zwiedzania terenu byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Tematem lekcji muzealnej był „Świat za drutami – postawy i doświadczenia więźniów Majdanka”. Młodzież obejrzała film o życiu w obozie i doświadczeniach byłych więźniów KL Lublin a następnie dzieliła się swoimi refleksjami. Uczniowie przekonali się, że na świat za drutami składały się nie tylko przemoc i terror, ale też życzliwość i oznaki przyjaźni ze strony współwięźniów. Relacje byłych więźniów obozu pokazały także, że mimo odizolowania od świata mieli wpływ na swoje postawy, będące często odwzorowaniem wyznawanych wartości.

Misją Muzeum jest pielęgnowanie pamięci i rozwijanie edukacji historycznej o okupacji niemieckiej na Lubelszczyźnie podczas II wojny światowej, w szczególności poprzez upamiętnianie ofiar oraz dokumentowanie historii obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Magdalena Guz

Galeria>>


Finał VII edycji konkursu powiatowego ”Polubić matematykę” już za nami

Email Drukuj PDF

Uczestników finału VII edycji konkursu powiatowego „Polubić matematykę” powitała Pani Dyrektor Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie Hanna Borzęcka. Pogratulowała uczniom, którzy zakwalifikowali się do etapu międzyszkolnego i przybili do naszej szkoły, aby zmierzyć się z nowymi zadaniami.Podkreśliła fakt, że konkurs objęty został Patronatem Honorowym Starosty Lubartowskiego.

W drugim etapie konkursu, który odbył się 24 maja 2018 roku, wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół nr 2 im. Księcia Pawła Karola Sanguszki, Liceum Ogólnokształcącego im. Marcina Stępnia w Kocku, Zespołu Szkół z Ostrowa Lubelskiego oraz Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Zadania konkursowe zaskoczyły uczniów. Nikt nie zdobył maksymalnej ilości punktów.Po raz pierwszy w historii konkursu po sprawdzeniu prac okazało się, że aż czterech uczniów zdobyło taką samą, najwyższą ilość punktów. Potrzebna była dogrywka, aby wyłonić zwycięzcę. W sudoku spróbowali swoich sił Łukasz Lipski, Filip Pydyś, Szymon Weremczuk (ZS nr2)oraz Mateusz Powałka (RCEZ). Ostatecznie pierwsze miejsce zajął Łukasz Lipski. Serdecznie gratulujemy.

Nagrody i dyplomy wręczył kierownik Wydziału Oświaty i Sportu Krzysztof Krupa. Pan Krupa podkreślił jak ważna jest matematyka w życiu codziennym i jak często z niej korzystamy. Organizatorzy konkursu dziękują uczniom i nauczycielom za udział w konkursie i przemiłą atmosferę.

K. Marciniak, L. Matyjaszczyk, B. Zalewska, A. Włosek

Galeria>>


Wycieczka klasy 2TB do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej

Email Drukuj PDF

W dniu 23 marca uczniowie klasy 2 TB uczestniczyli w warsztatach ekologicznych przeprowadzonych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Wólce Rokickiej. Warsztaty dotyczyły cyklu życia odpadów i piramidy postępowania z odpadami. Uczniowie obejrzeli prezentację pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej”. Następnie wzięli udział w rozwiązywaniu quizów i krzyżówek o tematyce ekologicznej. Młodzież miała również okazję zwiedzić Zakład. Dowiedziała się jak wygląda technologia oraz zasady przetwarzania odpadów zielonych w celu pozyskania energii. Uczniowie otrzymali ekologiczne torby wielokrotnego użytku.

Spotkanie to zwiększyło świadomość uczniów w zakresie odpowiedzialności za odpady które produkują. Mamy nadzieję, że wyjazd ten zmotywuje uczniów do ograniczania produkcji odpadów, wielokrotnego ich używania i odzyskiwania.

Luiza Matyjaszczyk, Barbara Zalewska

Galeria>>


Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie VIII Edycja

Email Drukuj PDF

W dniu 18 maja 2018r. został rozstrzygnięty organizowany po raz ósmy w naszej szkole Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie. Zwyciężył uczeń Krystian Skowroński z klasy pierwszej kształcącej w zawodzie technik elektronik.

Konkurs nawiązuje do historii naszej szkoły, jak również dziejów Lubartowa i okolic oraz czasów współczesnych, a także znanych postaci z historii i literatury związanych z naszym regionem.

W pierwszym etapie Konkursu wzięło udział 12 uczniów z pierwszych klas technikum zawodowego kształcących w zawodzie technik ekonomista, technik elektronik i technik mechanik. Do II etapu zakwalifikowało się 6 uczniów. Krystian przedstawił pracę plastyczną dotyczącą czasów współczesnych naszej szkoły i zawodu, w którym zdobywa wykształcenie.

Jest wiele miejsc wartych poznania, związanych z historią, jak i dniem dzisiejszym Lubartowa i okolic. Nasza szkoła z 90-letnią historią stanowi jej część. Warto je poznawać, bo tu żyjemy, tu jest nasza mała ojczyzna…  Takie wnioski nasuwają się corocznie uczestnikom Konkursu.

Anna Krzych


Dzień Otwarty

Email Drukuj PDF

O tym, że nauka nie powinna kojarzyć  się wyłącznie z długimi godzinami przesiadywania w szkolnej ławie, ale być przede wszystkim codziennym odkrywaniem, rozwijaniem pasji i przygotowaniem do dorosłego i świadomego życia, przekonali się wszyscy goście przybyli na Dzień Otwarty w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie.

18 maja w naszej szkole odbył się prawdziwy festiwal edukacji zawodowej, który zgromadził rzesze gimnazjalistów zainteresowanych rozpoczęciem nauki w największej w powiecie placówce kształcenia zawodowego. Liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów ukazały w pełnej krasie jak efektywnie i efektownie można wykorzystać czas nauki w szkole średniej, by później wspominać go jako jeden z najlepszych etapów życia. Na boisku szkolnym zaprezentowano stanowiska pracowni warsztatowych, przy których goście mogli zapoznać się ze specyfiką poszczególnych kierunków kształcenia i wziąć udział w konkursach z nagrodami. Swoje stoiska informacyjne przygotowali również Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury, Ochotnicze Hufce Pracy i lokalni przedsiębiorcy współpracujący ze szkołą: firma LUVI, INTERDUO, AMBIT, VOICE TECH, LIMBA. Pamiątkowe gadżety dla gimnazjalistów ufundowała również firma SOLBET LUBARTÓW, a słodki poczęstunek zapewniły cukiernia KRYSTYNA i piekarnia Ryszarda Bigoraja.

Pod okiem doświadczonych instruktorów nauki jazdy chętni uczniowie mogli sprawdzić swoje umiejętności prowadzenia samochodu i motocykla, a także zapoznać się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, zgodnie ze wskazówkami ratowników medycznych z przedsiębiorstwa M-TMED.

Nasi uczniowie pokazali, że w szkole rozwijają swoje zainteresowania, mogliśmy podziwiać wystawę prac Marceliny Cieślak i Ilony Misiarz oraz popisy wokalne zespołu Formacja. Niesłychanie energetyczny Adam Dejko ,,Skryty”, nasz absolwent, wystąpił z autorskim projektem rapowym i z sentymentem wspominał lata nauki w RCEZ zachęcając młodzież do wyboru tej właśnie szkoły.

Do wstąpienia w szeregi uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej serdecznie zachęcali również Dyrektor szkoły - Pani Hanna Borzęcka i Starosta Lubartowski - Pan Fryderyk Puła, którzy podkreślili, że RCEZ stale się rozwija, modernizuje i dzięki uczestnictwu w projektach unijnych oferuje coraz wyższą jakość kształcenia.

Wspaniali goście, muzyka, kuchnia polowa, słodki poczęstunek i liczne atrakcje zapewniły cudowną atmosferę tego spotkania. Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie i zaangażowanie w organizację.

Organizatorzy

Galeria>>


 


Artystyczny talent w RCEZ

Email Drukuj PDF

Zdolności plastyczne wraz z wiedzą historyczną uczennicy klasy 2 TEk Ilony Misiarz zostały wyróżnione w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych w kategorii plakat. W konkursie biorą udział corocznie uczniowie ze szkół polonijnych przy ambasadach z całego świata: z USA, Irlandii, Grecji, Białorusi, Hiszpanii, Austrii, Francji. Konkurs został zorganizowany przez Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy w 100-lecie Odzyskania Niepodległości, przy wsparciu wielu znamienitych osób i instytucji. Celem konkursu jest: upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, kultywowanie wartości, ideałów i poznanie Żołnierzy Polskiego Podziemia po II wojnie światowej, pogłębianie wiedzy historycznej i kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia. Praca plastyczna Ilony Misiarz (w galerii zdjęć) znalazła się w międzynarodowym gronie prac nagrodzonych w tym konkursie.

Opiekun uczennicy w konkursie: Dorota Bułgajewska- Muzyka.

Galeria>>


Podsumowanie ogólnopolskiego konkursu z języka angielskiego „UNDERSTAND”

Email Drukuj PDF

W naszej szkole po raz pierwszy dnia 22.03.2018 roku odbył się Ogólnopolski Konkurs Internetowy z Języka Angielskiego UNDERSTAND, który organizowany jest przez firmę edukacyjną Mogalo. Jest to wyjątkowy konkurs oparty na umiejętnościach rozumienia języka angielskiego. Zawodnicy w sali informatycznej musieli zmierzyć się z audio-testem wielokrotnego wyboru, który składał się z 24 pytań dla danej kategorii wiekowej. W czasie 60 minut uczniowie mogli wysłuchać poszczególnych pytań dowolną ilość razy zanim zdecydowali o zaznaczeniu odpowiedzi.

Miło mi poinformować, że uczeń Technikum Zawodowego Mateusz Lewandowski z klasy 4 TE, uplasował się na wysokiej pozycji. W rankingu klas maturalnych z całej Polski zajął 22 miejsce, a w województwie lubelskim pierwsze. Warto wspomnieć, że w kategorii klas maturalnych wzięło udział aż 155 uczniów z całej Polski.

Gratulujemy Mateuszowi i życzymy mu dalszych sukcesów!

Koordynator konkursu
Magdalena Kukla-Krzyżanowska


Dzień Ziemi 2018

Email Drukuj PDF

30 kwietnia 2018 obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi, któremu w tym roku towarzyszyło hasło „Koniec z plastikowymi odpadami”. Celem tej akcji jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie oraz uświadamianie jak kruchy jest ekosystem planety ludzi.

Obchody „Dnia Ziemi” składają się z wielu wydarzeń organizowanych przez różne instytucje w kraju i na świecie. W naszej szkole zorganizowaliśmy Turniej Ekologiczny, składający się z konkursu wiedzy obejmujący pytania i zagadki o tematyce ekologicznej, geograficznej i biologicznej. Konkurs sprawnościowy, w którym uczniowie mogli wykazać się umiejętnością rzucania do celu i strącania butelkowych kręgli. W trakcie całego turnieju uczestnicy wykazali się zdolnościami plastycznymi i przygotowali plakaty nawiązujące do hasła tegorocznych obchodów.

W „Dniu Ziemi” uczestniczyły klasy pierwsze, drugie i trzecie Technikum Zawodowego, a nad przebiegiem czuwała komisja w składzie: Magdalena Guz, Eliza Gradzińska, Katarzyna Malczewska, Anna Pankowska – Słomka, Barbara Zalewska.

Uczniowie wykazali się dużą znajomością wiedzy proekologicznej i umiejętnościami plastycznymi. Mamy nadzieję, że impreza ta wejdzie już na stałe do kalendarza szkolnych wydarzeń.

Katarzyna Malczewska
Barbara Zalewska

Galeria>>Strona 8 z 94