XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody szkolne

Email Drukuj PDF

Ruszyła XLIV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników i liceów ogólnokształcących.


Więcej…

Rozstrzygnięcie konkursu Wiedzy o Szkole

Email Drukuj PDF

W III edycji konkursu Wiedzy o Szkole,

który skierowany jest do uczniów klas pierwszych

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie,

zwyciężyła klasa 1 TM.

Celem konkursu jest między innymi zachęcenie uczniów do zapoznania się z obowiązującym ich prawem szkolnym, obowiązkami, przywilejami, jak również z historią szkoły. Konkurs ma również za zadanie stworzenie możliwości wykazania się oraz wspólnego działania jako zespół klasowy.

Zadaniem uczniów było rozwiązanie testu zawierającego 21 pytań m.in. z zakresu:

- wiedzy ogólnej o szkole,
- znajomości obowiązujących dokumentów szkolnych,
- znajomości praw i obowiązków ucznia,
- znajomości historii szkoły.

Uczniowie klas pierwszych mimo tak krótkiego pobytu w naszej szkole całkiem dobrze poradzili sobie z pytaniami testowymi. Na uzupełnienie braków mają jeszcze czas. Wszystkim bardzo dziękujemy za udział w konkursie, wychowawcom za pomoc uczniom
w przygotowaniu się i zachęcamy do aktywnego udziału w życiu naszej szkoły.

Przypominamy, że nagrodą w konkursie dla klasy 1 TM jest:

2 Listopad 2017 dniem bez pytania, kartkówek i stresu”.

Serdecznie gratulujemy!


Wycieczka przedmiotowa handlowców do IKEA w Lublinie

Email Drukuj PDF

Dnia 13 października uczniowie klasy 2TH (kształcący się w zawodzie technik handlowiec ) i 2HS (kształcący się w zawodzie sprzedawca) uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej do sklepu z wyposażeniem wnętrz IKEA. Jest to jedna z największych placówek handlowych we wschodniej części kraju licząca ponad 33,5 tys. m2. W IKEA w Lublinie znajduje się blisko 10 tysięcy różnych produktów oraz około 70 aranżacji różnych pomieszczeń. Nasi uczniowie mieli możliwość to wszystko zobaczyć z bliska! Zapoznali się ze strefami rozmieszczania towarów, jakie zostały wyodrębnione w sklepie. Zaobserwowali sposób rozplanowania przestrzeni sali sprzedażowej oraz rozpoznawali poznane wcześniej zasady ekspozycji towarów. Wizyta w IKEI z pewnością pomogła uczniom lepiej zrozumieć wiedzę teoretyczną przekazywaną w szkole – była to lekcja w praktyce. W celu rozładowania emocji i wrażeń po zwiedzaniu aranżacji sklepowych uczniowie udali się do pobliskiej kręgielni. Wszystkim uczestnikom wycieczki miło upłynął czas spędzony na rywalizacji podczas gry w kręgle i na zacieśnianiu więzi koleżeńskich. Opiekunami wycieczki były: M. Foltyn, M. Nowak, B. Smerdel.

Galeria>>


Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej i ślubowania klas pierwszych

Email Drukuj PDF

Dnia 13 października 2017r. cała społeczność naszej szkoły wzięła udział w obchodach Dnia Edukacji Narodowej oraz ślubowaniu klas pierwszych. Zgodnie z tradycją uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem Sztandaru Szkoły oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Uroczystość poprowadzili uczniowie klasy II TB Anna Dawidziuk i Kacper Kanak, którzy w imieniu społeczności uczniowskiej podziękowali nauczycielom za ich zaangażowanie, wiedzę, umiejętności oraz wytrwałość i szlachetność. Jako pierwsza głos zabrała pani dyrektor Hanna Borzęcka. W swoim przemówieniu nawiązała do Dnia Edukacji Narodowej podkreślając, że święto to nie odnosi się tylko do nauczycieli, ale do wszystkich osób związanych z edukacją. Następnie skierowała kilka słów do uczniów klas pierwszych. Przypomniała, że wstępują oni w szeregi nowej społeczności szkolnej a dzięki ślubowaniu nabywają nie tylko nowe prawa, ale również obowiązki. Pani dyrektor życzyła uczniom, aby rozwijali swoje talenty oraz wzbogacali swoja wiedzę i doświadczenie, wyraziła również swoją radość z powodu wyboru szkoły przez pierwszoklasistów. Ciepłe słowa wraz cennymi radami padły również z ust przedstawiciela władz Powiatu Lubartowskiego pana Krzysztofa Krupy. Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu w imieniu Starosty Lubartowskiego Fryderyka Puły odczytał list, w którym pokreślił, że uczniowie naszej szkoły maja wspaniałe warunki do nauki i rozwoju swoich zainteresowań.

Ważnym punktem uroczystości było ślubowanie klas pierwszych. Włączyło ono tych uczniów w społeczność szkolną RCEZ. Reprezentanci ośmiu klas pierwszych Technikum Zawodowego i Branżowej Szkoły I stopnia nr 1 otrzymali z rąk pani Dyrektor Certyfikaty ucznia Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej.

Po części oficjalnej grupa artystów z klas pierwszych i drugich (pod opieką pani Joanny Lipskiej i pani Agnieszki Sachar) zaprezentowała krótką, humorystyczną część artystyczną. Była to forma podziękowania nauczycielom za ich trud i wysiłek włożony w edukację i wychowanie uczniów. W części artystycznej wystąpili Sebastian Guz 1TE, Adrian Sadura 1TE, Kamil Winiarczyk 1TE, Filip Nowakowski 1TM, Łukasz Wójcik 1TM, Michał Bandura 1TM, Mateusz Boguszewski 1TM, Piotr Korsacki 1TM, Jakub Pydyś 1TM, Oskar Wasil 1TEk, Magdalena Podleśna 2TEk, Alicja Komuń 2TEk, Kacper Sienkiewicz 1w, Jakub Karusik 1TM, Jakub Włodek 1TM.

Organizatorzy

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Biblioteka szkolna

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

ogłasza konkurs na plakat lub ulotkę promującą bibliotekę

dla uczniów klas pierwszych 


Więcej…

V Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – etap powiatowy

Email Drukuj PDF

10 października br. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Etap Powiatowy „V Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym” dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z  powiatu  lubartowskiego. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy oraz wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród młodzieży, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Olimpiada składa się z trzech etapów.  W etapie powiatowym udział wzięło piętnastu uczniów interesujących się psychologią. Przygotowanie się do tego etapu wymagało od nich systematycznej pracy i nie lada wysiłku, gdyż musieli się zmierzyć się z trudnym i obszernym materiałem dotyczącym zdrowia psychicznego. Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby: Katarzyna Dudek 1TEk, Alicja Komuń klasa 2TEk i Klaudia Błażejczyk z klasy 3TEk.

Członek Zarządu Radosław Guz w swoim wystąpieniu odniósł się do tematyki z zakresu zdrowia psychicznego, wręczył wszystkim uczestnikom drobne upominki symbolizujące powiat lubartowski oraz podziękował za udział w olimpiadzie zarówno uczniom, jak i ich opiekunom.

Za włożoną pracę i udział  w olimpiadzie  dziękuję

Elżbieta Rola


Awans RCEZ do Półfinałów Wojewódzkich w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Email Drukuj PDF

W dniu 05.10.2017r. na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej w Leszkowicach odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Organizatorem imprezy, jak co roku był Powiatowy SZS. Zawody zakończyły się awansem reprezentacji naszej szkoły do Mistrzostw Półfinałowych Województwa w Sztafetowych Biegach Przełajowych, które odbędą się w dniu 10.10.2017r. w Rykach.

Skład reprezentacji i uzyskane czasy na dystansie ok. 1200m.:

1.Czeladka Andrzej kl. 3z – 3,37 sek.

2.Czeladka Krzysztof kl. 3z – 3,41 sek.

3.Czeladka Mateusz kl. 2 TEk – 3,49 sek.

4.Michalik Kamil kl. 2 TB – 3,57 sek.

5.Kwiatkowski Krystian kl. 2 TB – 4,05 sek.

6.Kowalczyk Rafał kl. 1 t – 4.06

7.Macuba Damian kl. 1 TE - rezerwa

Wszystkim uczestnikom zawodów składam serdeczne podziękowania za sportowa walkę i godne reprezentowanie naszej szkoły a także promowanie RCEZ w środowisku lokalnym. Młodzieżą opiekował się  nauczyciel wychowania fizycznego: Włodzimierz Żurek.

Galeria>>

Włodzimierz Żurek


SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

Email Drukuj PDF

SZKOLNY KONKURS FOTOGRAFICZNY

„Śladami niemieckich i austriackich żołnierzy

na terenie Powiatu Lubartowskiego”

 

Serdecznie zapraszamy uczniów techników,

którzy uczą się języka niemieckiego do udziału w konkursie,

którego tematem są niemieckie i austriackie cmentarze,

mogiły, tablice, pomniki uwiecznione na fotografiach

i znajdujące się terenie Powiatu Lubartowskiego.


Konkurs trwa od 18 września do 10 listopada 2017r.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem!

REGULAMIN KONKURSU >>

Organizatorzy

Elżbieta Karasińska
Dorota Bułgajewska-Muzyka


Podwójna Wygrana RCEZ w Mistrzostwach Powiatu

Email Drukuj PDF

W dniu 02.10.2017r. w Leszkowicach na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej odbyły się Powiatowe Drużynowe Biegi Przełajowe – XVII Memoriał Ryszarda Kalbarczyka. Organizatorem imprezy, jak co roku był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze szkół z terenu Powiatu Lubartowskiego.

Zawody zakończyły się podwójnym zwycięstwem naszej szkoły – drużynowo i indywidualnie stanęliśmy na najwyższym miejscu, co daje nam prawo do występu w półfinałach wojewódzkich. Rewelacyjnie wypadła cała reprezentacja chłopców, jednak na szczególne wyróżnienie zasługują: bezapelacyjny zwycięzca Andrzej Czeladka i drugi na mecie Krzysztof Czeladka.

Skład reprezentacji RCEZ Lubartów: Czeladka Andrzej kl. 3 Z, Czeladka Krzysztof kl. 3 Z, Czeladka Mateusz kl. 2 TEk, Michalik Kamil kl. 2 TB, Kwiatkowski Krystian kl. 2 TB i Janczara Karol kl. 1 TE.

Młodzieżą opiekował się nauczyciel wychowania fizycznego Marek Filipiuk.

Wszystkim uczestnikom zawodów składam serdeczne wyrazy podziękowania za sportowa postawę, godne reprezentowanie i promowanie naszej szkoły.

Marek Filipiuk

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Harmonogram zajęć w październiku w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) >>Strona 7 z 80