„Książki nie gryzą, pochłaniają w całości” – przyjdź, wypożycz, przeczytaj

Email Drukuj PDF

W centrum multimedialnym została przygotowana wystawa nowości książkowych zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Celem projektu jest propagowanie kultury czytelniczej wśród młodzieży, wspieranie jej w indywidualnym rozwoju edukacyjnym, kulturowym i społecznym poprzez naturalny kontakt z książką oraz rozwijanie zainteresowań czytelniczych i kształtowanie postaw twórczych uczniów. Projekt skierowany jest do uczniów, nauczycieli i rodziców. Wystawa została przygotowana przy współpracy z Samorządem Uczniowskim i Panią Anną Pankowską-Słomką.

Zapraszamy do czytania!

Lista książek zakupionych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa >>

Galeria>>


WYJĄTKOWE ŚWIĘTO EDUKACJI W RCEZ

Email Drukuj PDF

12 października 2018r. na długo zostanie w pamięci i w sercach osób, które wzięły udział w uroczystości, jaka odbyła się tego dnia w murach  Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Powodów do świętowania było w tym roku wiele. Tradycyjne obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i ślubowanie uczniów klas pierwszych. Uczciliśmy także kolejną rocznicę działania naszej szkoły oraz zakończenie remontu i doposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego. Była to wspaniała okazja, aby w uroczystej atmosferze przypomnieć sobie historię naszej placówki, spotkać wielu pracowników szkoły, absolwentów, przypomnieć tych, którzy odeszli.

Szkolne progi przywitały znakomitych gości, specjalnie przygotowaną na tę okazję, wyjątkową dekoracją. Na korytarzach czas jakby stanął w miejscu. Stare kroniki ze zdjęciami i historią działalności różnych szkolnych organizacji, na tablicach czarno-białe zdjęcia przedstawiające blisko stuletnią historię placówki. Były puchary, dyplomy, medale, które uczniowie zdobywali w konkursach, olimpiadach i turniejach sportowych.

Wśród przybyłych gości byli Ksiądz Kanonik Andrzej Sarna, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie Pan Krzysztof Paśnik, Starosta Powiatu Lubartowskiego Pan Fryderyk Puła, Wicestarosta  Pan Kazimierz Sysiak, Przewodniczący Rady Powiatu Pan Henryk Zdunek, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pan Grzegorz Poznański, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie Pan Ryszard Smerdel, Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie Pani Anna Wójtowicz, Dyrektor Zespołu Szkół w Kocku Pani Ewa Guz, Dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Lubartowie Pani Jolanta Tomasiewicz, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubartowie Pani Lilla Jedut, Dyrektor Bursy Szkolnej w Lubartowie Pani Iwona Sławińska. Obecni byli również absolwenci, rodzice, uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły. Przybyli także emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły.


Więcej…

Udział RCEZ w Mistrzostwach Rejonu w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Email Drukuj PDF

W dniu 08.10.2018r. w Leszkowicach na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej odbyły się Rejonowe Sztafetowe Biegi Przełajowe, w których wzięli udział zawodnicy naszej szkoły.

Organizatorem zawodów był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Lubartowie. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych.


Więcej…

Odpowiedzialność prawna nieletnich

Email Drukuj PDF

W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Lubartowie  w naszej szkole odbyły się spotkania z młodzieżą klas pierwszych. Pan asp. szt. Adam Świrski rozmawiał z uczniami uświadamiając im, że także nieletni ponoszą odpowiedzialność prawną za swoje czyny. Przewodnią myślą pogadanki była odpowiedzialność karna nieletnich za ich zachowania i działania w różnych miejscach, także w szkole. Głównym celem spotkania było zapoznanie młodzieży z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczących przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Policjant uświadamiał młodzież o grożących im niebezpieczeństwach, związanych z narkomanią, piciem alkoholu, paleniem papierosów i przemocą w rodzinie. Pouczył o odpowiedzialności karnej za używanie słów wulgarnych w miejscach publicznych, odpowiedzialności za wymuszenia i rozboje; za niszczenie mienia publicznego i społecznego, a nawet uporczywe przeszkadzanie w lekcjach i wagarowanie. Zwrócono uwagę na zjawisko cyberprzemocy, stalkingu, oraz rozważne zamieszczanie wszelkich informacji, czy fotografii na portalach internetowych.

Elżbieta Rola

Galeria>>


Liga Lekkoatletyczna – drugie miejsce drużyny chłopców

Email Drukuj PDF

Reprezentacja Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej wzięła udział w lidze lekkoatletycznej - czternastu uczniów Technikum Zawodowego i trzech Branżowej Szkoły I Stopnia nr 1.

Zawody, przeprowadzone 1 października na obiektach sportowych Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie, wchodziły w cykl imprez organizowanych przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy pod nazwą „Licealiada 2018/2019”. W zmaganiach na stadionie lekkoatletycznym mogli wystartować uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych  naszego powiatu. Zawodnicy rywalizowali indywidualnie i drużynowo na bieżni, skoczni i rzutni w sześciu konkurencjach.


Więcej…

Sprzątanie Świata 2018

Email Drukuj PDF

Uczniowie klasy 3TB wzięli udział w 25 odsłonie akcji „Sprzątanie Świata – Polska”. Zbiórka odpadów została przeprowadzona na terenie szkoły i cmentarza żydowskiego w Lubartowie. Młodzież z naszej szkoły pod opieką B. Zalewskiej, A. Pankowskiej - Słomki i K. Malczewskiej zebrała 8 worków odpadów.

Hasło tegorocznej jubileuszowej akcji „Sprzątanie Świata – Polska” brzmi: „Akcja- segregacja! 2 x więcej, 2 x czyściej”. Celem bieżącej edycji jest promowanie selektywnej zbiórki odpadów i jak najlepsza czystość segregacji.

Organizację akcji w naszym mieście koordynował Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej, który przekazał uczniom rękawiczki i worki oraz zagospodarował efekty tegorocznej zbiórki.

K. Malczewska

Galeria>>


VI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym – etap powiatowy

Email Drukuj PDF

28 września 2018r. w siedzibie  Starostwa Powiatowego w Lubartowie odbył się Etap Powiatowy „VI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym” dla  uczniów szkół ponadgimnazjalnych  z  powiatu  lubartowskiego. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy oraz wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego wśród młodzieży, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Organizacja Olimpiady składa się z trzech etapów.  Piętnastu uczniów to ci, którzy interesują się psychologią i dziś zmierzyli się z trudnym i obszernym materiałem dotyczącym zdrowia psychicznego, co wymagało systematycznej pracy i nie lada wysiłku. Naszą szkołę reprezentowały następujące osoby: Magdalena Podleśna 3TEk, Anna Dawidziuk 3TB i Klaudia Błażejczyk z klasy 4TEk.

Starosta lubartowski Fryderyk Puła w swoim wystąpieniu odniósł się do tematyki z zakresu zdrowia psychicznego, wręczył wszystkim uczestnikom drobne upominki symbolizujące powiat lubartowski oraz podziękował za udział w olimpiadzie zarówno uczniom, jak i ich opiekunom i dyrektorom.

Za włożoną pracę i udział  w olimpiadzie  dziękuję

Elżbieta Rola

Galeria>>


Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego w naszej szkole

Email Drukuj PDF

W tym roku lekturą Narodowego Czytania była powieść Stefana Żeromskiego – Przedwiośnie. Jest to książka zaliczana do najważniejszych polskich powieści politycznych. Akcja rozgrywa się w Baku, Moskwie, Charkowie, następnie w szlacheckim dworku Nawłoć oraz w folwarku w Chłodku, by zakończyć się w Warszawie. Tło historyczne opowieści to I wojna światowa, rewolucja październikowa, odzyskanie przez Polskę niepodległości, wojna polsko-bolszewicka, ale także zamieszki krakowskie 6 listopada 1923. W naszej szkole czytanie Przedwiośnia odbyło się w czwartek 27 września 2018 roku w czytelni szkolnej biblioteki. Czytali uczniowie klas technikum, branżowej szkoły oraz nauczyciele. Uczestnicy czytali kolejno wybrane fragmenty powieści. Imprezie towarzyszyła mała foto wystawa przedstawiająca wydarzenia opisane w powieści. Organizatorem akcji była biblioteka szkolna.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wspólne czytanie.

Wanda Michalak

Galeria>>


„Dwa razy drugie miejsce RCEZ w Mistrzostwach Powiatu”

Email Drukuj PDF

W dniu 27.09.2018r, w Leszkowicach na terenie boisk sportowych Szkoły Podstawowej odbyły się Powiatowe Sztafetowe Biegi Przełajowe. Zawodnicy naszej szkoły zdobyli II miejsce, co daje nam prawo do występu w mistrzostwach rejonu, które odbędą się także w Leszkowicach w dn. 08.10.2018r.

Przed zawodami przedstawiciele Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego dokonali podsumowania powiatowego sportowego roku szkolnego 2017/2018. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych zdobyliśmy drugie miejsce.

Organizatorem imprezy, jak co roku był Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze Szkół Podstawowych, Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Lubartowskiego.


Więcej…

Salon Maturzystów 2018

Email Drukuj PDF

W dniach 26 i 27 września 2018 roku uczniowie klas maturalnych z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczyli w „Lubelskim Salonie Maturzystów” organizowanym przez wydawnictwo Perspektywy oraz Katolicki Uniwersytet Lubelski. Celem tegorocznej edycji „Salonu maturzystów” było przekazanie informacji o egzaminie maturalnym i zasadach rekrutacji na studia w roku akademickim 2019/2020, a także pomoc uczniom w wyborze odpowiedniego kierunku studiów. Nasi uczniowie mieli możliwość wysłuchania wykładu na temat: „Osiągnij sukces na maturze ustnej dzięki narzędziom komunikacji marketingowej”. Maturzyści brali udział w prezentacjach, podczas których zapoznali się z ofertą edukacyjną uczelni wyższych m.in. katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Politechniki Lubelskiej, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas spotkań uczniowie otrzymali informatory z ofertą uczelni wyższych.

E. Konior
K. Malczewska

Galeria>>Strona 7 z 96