Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Harmonogram zajęć w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna)

wrzesień 2017

semestr trzeci (kliknij tutaj) >>

semestr piąty (kliknij tutaj) >>


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

Email Drukuj PDF

Dnia 4 września w naszej szkole miała miejsce inauguracja roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystość przybyła Dyrekcja szkoły, zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie i słuchacze. Na początku nastąpiło powitanie zebranych. Następnie głos zabrała pani dyrektor Hanna Borzęcka. Pani Dyrektor skierowała pełne optymizmu słowa pod adresem uczniów i słuchaczy. Z kolei życzenia związane z nowym rokiem szkolnym złożył Kierownik Wydziału Oświaty i Sportu pan Krzysztof Krupa. Odczytał on list skierowany od Starosty Powiatu Lubartowskiego – pana Fryderyka Puły, zawierający cenne rady związane z umiejętnością odnajdywania się we współczesnych realiach i słowa pokrzepienia dla tych, którzy zmagają się z wyzwaniami, zwiększając swoje szanse na osiągnięcie sukcesu. Ksiądz Franciszek Kliza w swoich życzeniach  odwołał się słów świętego Pawła: moc w słabości się doskonali.

Po części oficjalnej uczniowie udali się na spotkania z wychowawcami klas.

Opracowała Iwona Mocior

Galeria>>


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Zajęcia w I Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (forma zaoczna) semestr III i V

rozpoczną się w dniach 9-10 września 2017 roku o godzinie 8.00.


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/2017 w RCEZ czyli pożegnanie ze szkołą na dwa miesiące

Email Drukuj PDF

Dnia 23 czerwca 2017 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. To już druga uroczystość, gdy zostają wręczone świadectwa uczniom naszej szkoły. Tym razem były to świadectwa ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 oraz świadectwa promocyjne.

Uroczystość zakończenie roku szkolnego rozpoczęła Pani Dyrektor Hanna Borzęcka, która powitała gości, nauczycieli i uczniów. Swoją obecnością zaszczycił nas Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Pan Krzysztof Krupa, który w imieniu Starosty Lubartowskiego gratulował uczniom sukcesu, jakim jest ukończenie szkoły czy też uzyskanie promocji do następnej klasy. Podkreślił, że wakacje to czas wytchnienia i odpoczynku, który powinni dobrze wykorzystać, by kolejny rok szkolny zacząć z nowymi siłami. Następnie głos zabrał Ksiądz Franciszek Kliza, który życzył młodzieży wytrwałości i poczucia wdzięczności za wsparcie, które otrzymywali. Uroczystość zakończenia roku szkolnego zawsze skłania do refleksji i podsumowań całą społeczność szkolną. Mijający rok szkolny był dla nas szczególny i dziś możemy stwierdzić, że obrana droga była drogą do sukcesu. Podkreślili to w swoich przemówieniach przedstawiciele klas kończących zasadniczą szkołę zawodową. Pięknie pożegnała się ze wszystkimi uczennica klasy 3w Beata Markiewicz, która przy akordeonowym akompaniamencie Arkadiusza Urbana wykonała piosenkę Anny Jantar „Tyle słońca w całym mieście”.

Kolejną ważną częścią uroczystości było wyróżnienie najlepszych uczniów naszej szkoły. Wychowawcy wręczyli nagrody tym, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce oraz brali udział w konkursach i angażowali się w pracę na rzecz szkoły.

Życzymy wszystkim uczniom radosnych, a przede wszystkim bezpiecznych wakacji!

Gratulujemy ukończenia szkoły i uzyskania promocji!

Edyta Konior
Joanna Lipska

Galeria>>


Egzamin zawodowy 2017

Email Drukuj PDF

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, zwany również egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

W dniu 20 czerwca 2017 roku - 219  uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęło egzaminy pisemne oraz 249 uczniów egzaminy praktyczne z kwalifikacji:

A.18 - Prowadzenie sprzedaży

A.35 - Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji

B.06 - Wykonywanie robót malarsko - tapeciarskich

B.07 - Wykonywanie robót posadzkarsko - okładzinowych

B.33 - Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

E.06 - Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

E.07- Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

M.20 - Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

T.06- Sporządzanie potraw i napojów

Egzaminy będą trwały do 1 lipca 2017 roku.

Ogłoszenia wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji czerwiec-lipiec 2017 nastąpi w dniu 25 sierpnia 2017 roku

Życzymy powodzenia wszystkim zdającym!


Rozstrzygnięcie konkursu geograficznego 2017

Email Drukuj PDF

13.06.2017 odbył się szkolny konkurs geograficzny „Sfery Ziemi”. W konkursie wzięło udział 16 uczniów klas trzecich Technikum Zawodowego – 3TEk, 3 TM, 3TB, 3TH i 3TE.

Konkurs organizowany był już po raz trzeci, we współpracy z Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Uczniowie musieli zmierzyć się z zestawem 30 zadań z zakresu geografii fizycznej, obejmujących treści dotyczące sfer Ziemi.

I miejsce zajął Jacek Budka – uczeń klasy 3 TM

II miejsce zajął Łukasz Mitrus – uczeń klasy 3 TM

III miejsce zajęła Kamila Szczygieł – uczennica klasy 3 TEk

Wszystkim uczestnikom konkursu gratulujemy, ponieważ zadania, które rozwiązywali obejmowały bardzo szeroki zakres wiedzy geograficznej.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone zwycięzcom podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.

Organizatorzy

Galeria>>Nasi uczniowie pomagają, wspólnie oddali krew

Email Drukuj PDF

W dniu 7 czerwca w ramach XIV Edycji Turnieju w Honorowym Krwiodawstwie „Młoda Krew Ratuje Życie” odbyła się kolejna zorganizowana przez naszą młodzież z SK PCK, akcja oddania krwi. Krew oddawaliśmy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddział Terenowy w Lubartowie, gdzie pani Agnieszka Piliszko przedstawiła potrzeby i zasady poboru krwi oraz rejestracji ochotników w bazie dawców szpiku. To ważny moment przed wakacjami, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na krew. W akcji wzięło udział 22 uczniów , którzy oddali razem ponad 7 litrów krwi. W tym gronie było 9 uczennic, a także  osoby oddające krew po raz pierwszy. Kilku uczniów zgłosiło się do bazy dawców szpiku za co należą się im ogromne podziękowania. Wśród wszystkich honorowych dawców krwi, którzy uczestniczyli w wyjściu do RCKKOT w Lubartowie w poniedziałek 12 czerwca w czasie długiej przerwy u opiekuna SK PCK została rozlosowana nagroda główna - mini wieża Philips oraz kilka nagród pocieszenia. Zapraszamy już dziś wszystkich chętnych na kolejne wspólne „ krwi pobranie”.

Jacek Bednarski

Galeria>>


„ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”

Email Drukuj PDF

Uczniowie klas trzecich Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 uczestniczyli dziś w spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa na drodze. Prowadzona od kilku lat inicjatywa tuż przed wakacjami przypomina młodym ludziom jak ważne jest bezpieczeństwo, zdrowie i życie każdego z nas.

Naczelnik Ruchu Drogowego pan Marek Bocian przedstawił uczniom pełnoletnim film edukacyjno-informacyjny pt. „Śmierć czai się na drodze” z drastycznymi skutkami oraz statystykami wypadków drogowych spowodowanych właśnie brawurową jazdą w naszym województwie i powiecie. Ta grupa uczniów została wybrana nieprzypadkowo, bowiem są to osoby, których wiek uprawnia je do ubiegania się o prawo jazdy.

Spotkanie miało na celu uświadomienie młodzieży, jakim zagrożeniem na drogach są młodzi, niedoświadczeni kierowcy. Uczniowie dowiedzieli się, że młodzi ludzie w wieku 18-24 lat, stanowią grupę osób powodujących najwięcej wypadków drogowych w Polsce, co potwierdzają statystyki. Przybliżono nowe przepisy w Kodeksie Karnym- art. 178b – który zaostrza odpowiedzialność za niezatrzymanie się do kontroli drogowej (dotychczas było to wykroczenie). Kierowca, który dopuści się takiego czynu może trafić do więzienia nawet na 5 lat. Kolejno sądy będą obligatoryjnie orzekały zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w przypadku skazania za przestępstwo określone w artykułach: 178b (niezatrzymanie się do kontroli drogowej), 180a (prowadzenie pojazdu pomimo wydania decyzji o cofnięciu uprawnień), 244 (niezastosowanie się do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych). Zmiana wprowadzona w art. 178 §1 zakłada surowszą odpowiedzialność dla kierowcy znajdującego się w stanie nietrzeźwości (pod wpływem środka odurzającego), który spowoduje wypadek ze skutkiem śmiertelnym (lub ciężki uszczerbek na zdrowiu) – minimum 2 lata więzienia, bez możliwości zawieszenia kary. Z kolei za złamanie zakazu prowadzenia pojazdów (art. 244) sąd będzie mógł orzec karę pozbawienia wolności do 5 lat (dotychczas do lat 3). Wydłużono termin przedawnienia wykroczenia (art. 45 §1 Kodeksu wykroczeń). Jego karalność będzie nadal ustawać, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Natomiast w razie wszczęcia postępowania przedawnienie nastąpi dopiero z upływem 2 lat od zakończenia wyżej wymienionego okresu, tj. 3 lata od daty popełnienia czynu.


Więcej…

Z wizytą w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Email Drukuj PDF

W zabytkowym Pałacu Przebendowskich - Radziwiłłów w Warszawie, w którym mieści się siedziba Muzeum Niepodległości odbyło się w dniu 9 czerwca 2017r. uroczyste podsumowanie dwóch, historycznych konkursów: "Kresowe Portrety" oraz "Tadeusz Kościuszko - niezłomny bojownik w walkach o niepodległość". Galę Finałową konkursu poprowadzili pan Krzysztof Bąkała Kierownik Działu Edukacji i pan Michał Rybak pracownik Muzeum. W atmosferę uroczystości wprowadził wszystkich przybyłych na uroczystość Chór dziecięcy, który wykonał pieśni patriotyczne tj: Bogurodzica, Rota, Pałacyk Michla, czy Warszawo ma.

Pan Michał Rybak dokonał podsumowania pierwszego konkursu o polskim bohaterze narodowym Tadeuszu Kościuszce. Na konkurs napłynęły 152 prace ze wszystkich typów szkół, w tym 60 prac plastycznych, 51 multimedialnych i 41 literackich. Oceny prac konkursowych dokonało jury złożone z nauczycieli polonistów, historyków, informatyków oraz pracowników muzeum, w tym historyków sztuki. Jury miało trudny wybór w wyłonieniu najlepszych, gdyż prace konkursowe miały wysoki poziom. Nasza uczennica z klasy 1TEk Magdalena Podleśna zajęła wysokie 2 miejsce za pracę w kategorii multimedialnej. W konkursie tym, z naszej szkoły wzięli również udział: Bartosz Bodzak 1TEk, Ilona Misiarz 1TEk i Izabela Krzyżanowska 3TH.

Podsumowania drugiego konkursu o losach polskich rodzin z Kresów Wschodnich dokonał Pan Krzysztof Bąkała, który zaznaczył na wstępie, że jest to już 3 edycja konkursu, w którym ocena prac jest zawsze trudna z powodu braku dostępności do źródeł historycznych. Prace na ten konkurs napłynęły z wielu miast Polski np: z Krakowa, Gdańska, Bytomia. Prace nie były porównywane pomiędzy sobą, lecz jury oceniało zasób treści merytorycznej, wkład pracy i inne spojrzenie na tematykę kresową. Jury było pod wrażeniem dokładności i obszerności prac konkursowych, oceniając prace literackie laureatów jako "małe prace magisterskie". Konkurs pozwolił wyłonić najlepszych w kraju, w tym pracę literacką napisaną przez Eryka Symbora, dziś już absolwenta 4TB, który zajął w konkursie 1 miejsce.


Więcej…

VII Edycja Szkolnego Konkursu „Ekonomia jest O.K.”

Email Drukuj PDF

W dniu 5 czerwca 2017 roku odbył się po raz siódmy Szkolny Konkurs „Ekonomia jest O.K.” promujący wiedzę z przedmiotów zawodowych ekonomicznych. Wzięło w nim udział 17 uczniów z pierwszych, drugich i trzecich klas technikum ekonomicznego i handlowego.

Pytania testowe obejmowały zagadnienia z różnych przedmiotów ekonomicznych i nawiązywały tematyką do egzaminów zawodowych. Uczniowie mieli możliwość poznania przykładowych zadań obowiązujących na egzaminie.

Znane są już wyniki Konkursu. Ze względu na różny poziom klas, oddzielnie zostały ocenione prace uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich. Najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie:

klasy pierwsze –  Alicja Kwasek z klasy 1 TEk

klasy drugie – Beata Osuch z klasy 2 TEk

klasy trzecie – Weronika Małyska z klasy 3 TEk

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Anna Krzych

Galeria>>Strona 7 z 77