Staże wakacyjne uczniów RCEZ

Email Drukuj PDF

Dbając o prawidłowe kształcenie oraz rozwój zainteresowań uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces”. Projekt realizowany jest przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Więcej…

Najlepsi uczniowie RCEZ w roku szkolnym 2012/2013

Email Drukuj PDF

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań związanych z całoroczna nauką i sukcesów osiągniętych przez uczniów. Wysoka średnia ocen i 100% frekwencja to wyniki trudne do uzyskania, dlatego najlepszym uczniom należą się gratulacje za sumienną pracę i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w późniejszym życiu. Poniżej przedstawiamy listę najlepszych uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

Najlepsi uczniowie 2012/2013


Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Email Drukuj PDF

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

czyli pożegnanie ze szkołą na dwa miesiące

Dnia 28 czerwca 2013 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. To już trzecia tego rodzaju uroczystość w tym roku, gdy zostają wręczone uczniom świadectwa. Tym razem nie były to świadectwa ukończenia szkoły, jak w przypadku maturzystów czy uczniów kończących naukę w Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, ale świadectwa promocyjne.

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2013 12:12

Więcej…

Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Email Drukuj PDF

W dniu 24 czerwca 2013 roku uczeń klasy drugiej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa Damian Ferenc uczestniczył w konferencji w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010 – 2013” Spotkanie odbyło się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z udziałem stypendystów województwa lubelskiego szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.


Więcej…

„Jesteśmy różni – możemy być razem” III Forum Młodych Lublin 2013

Email Drukuj PDF

18 czerwca 2013r. uczniowie naszej szkoły Damian Ferenc, Kamil Banaś, Grzegorz Wójcik oraz Darek Rębisz  wzięli udział w III Forum Młodych Lublin 2013 pod hasłem „Jesteśmy różni – możemy być razem”. Organizatorami spotkania byli Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Celem tegorocznego Forum było przełamywanie stereotypów w relacjach społecznych, uwrażliwienie na wartości płynące z odmienności drugiego człowieka oraz uświadomienie potrzeby tolerancji wobec  różnic kulturowych i środowiskowych.


Więcej…

Jan Kochanowski – jego życie i twórczość – występ klasy 2TB

Email Drukuj PDF

Uczniowie klasy 2 Technikum Budowlanego już wielokrotnie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności aktorskich.  Tak też było 18.06.2013r., kiedy to wystawili spektakl przygotowany dla klasy 1wa. Młodzi aktorzy (warto wymienić: Dominik Sagan, Emil Hunek, Karol Jankowski, Cezary Kołodziejczyk) przybliżyli biografię Jana Kochanowskiego. Mówili ciekawostki na temat studiów poety, na temat licznych podróży i  życia w Czarnolesie. Wspomnieli także o bolesnych doświadczeniach życiowych, które  zaowocowały cyklem dziewiętnastu trenów. Następnie uczniowie (Arkadiusz Czapski, Krzysztof Grąciak, Sylwester Podleśny, Marcin Klej, Łukasz Małyska, Maciej Józwik, Kamil Patrzylas, Dawid Sidor) wyrecytowali kilka utworów tego renesansowego poety. Trzeba wspomnieć, że stroną muzyczną zajął się  - grający mistrzowsko  na akordeonie - Karol Kozak. Klasie 2TB dziękujemy za lekcję udzieloną pierwszakom i czekamy na więcej...

Galeria>>

Opracowała Iwona Mocior


Uczniowie RCEZ rozpoczęli egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Email Drukuj PDF

W dniu 17 czerwca 2013 roku rozpoczął się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny.  Do egzaminu przystąpiło 108 absolwentów Technikum Zawodowego w następujących zawodach: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec. W  Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 przystąpiło do egzaminu 127 absolwentów w następujących zawodach: elektromechanik, elektryk, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Etap praktyczny absolwenci Technikum Zawodowego będą zdawali w dniach 18-19 czerwca 2013 roku. Natomiast absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 rozpoczną etap praktyczny od 1 lipca 2013 roku.


Więcej…

Zakończenie roku szkolnego najstarszych klas ZSZ nr 1

Email Drukuj PDF

Dnia 14.06.2013r. - na dwa tygodnie przed ogólnopolskim terminem rozpoczynającym wakacje - w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego najstarszych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Dla absolwentów to zawsze podniosły moment, oto stają przed Dyrekcją, swoimi wychowawcami i nauczycielami jako młodzi, ale już pewni siebie i przygotowani do dorosłego życia ludzie.

 


Więcej…

Wycieczka programowa do Starostwa Powiatowego w Lubartowie

Email Drukuj PDF

W dniu 13 czerwca 2013 roku uczniowie klasy drugiej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa uczestniczyli w wycieczce programowej do Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Ze strony starostwa w spotkaniu z uczniami wzięli udział pan Jarosław Lemieszek, inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa oraz pan Kazimierz Sysiak, Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego.


Więcej…

Strona 124 z 125