„Jesteśmy różni – możemy być razem” III Forum Młodych Lublin 2013

Email Drukuj PDF

18 czerwca 2013r. uczniowie naszej szkoły Damian Ferenc, Kamil Banaś, Grzegorz Wójcik oraz Darek Rębisz  wzięli udział w III Forum Młodych Lublin 2013 pod hasłem „Jesteśmy różni – możemy być razem”. Organizatorami spotkania byli Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego, Kuratorium Oświaty w Lublinie, Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie oraz Młodzieżowy Dom Kultury „Pod Akacją” w Lublinie. Celem tegorocznego Forum było przełamywanie stereotypów w relacjach społecznych, uwrażliwienie na wartości płynące z odmienności drugiego człowieka oraz uświadomienie potrzeby tolerancji wobec  różnic kulturowych i środowiskowych.


Więcej…

Jan Kochanowski – jego życie i twórczość – występ klasy 2TB

Email Drukuj PDF

Uczniowie klasy 2 Technikum Budowlanego już wielokrotnie mieli możliwość zaprezentowania swoich zdolności aktorskich.  Tak też było 18.06.2013r., kiedy to wystawili spektakl przygotowany dla klasy 1wa. Młodzi aktorzy (warto wymienić: Dominik Sagan, Emil Hunek, Karol Jankowski, Cezary Kołodziejczyk) przybliżyli biografię Jana Kochanowskiego. Mówili ciekawostki na temat studiów poety, na temat licznych podróży i  życia w Czarnolesie. Wspomnieli także o bolesnych doświadczeniach życiowych, które  zaowocowały cyklem dziewiętnastu trenów. Następnie uczniowie (Arkadiusz Czapski, Krzysztof Grąciak, Sylwester Podleśny, Marcin Klej, Łukasz Małyska, Maciej Józwik, Kamil Patrzylas, Dawid Sidor) wyrecytowali kilka utworów tego renesansowego poety. Trzeba wspomnieć, że stroną muzyczną zajął się  - grający mistrzowsko  na akordeonie - Karol Kozak. Klasie 2TB dziękujemy za lekcję udzieloną pierwszakom i czekamy na więcej...

Galeria>>

Opracowała Iwona Mocior


Uczniowie RCEZ rozpoczęli egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Email Drukuj PDF

W dniu 17 czerwca 2013 roku rozpoczął się egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny.  Do egzaminu przystąpiło 108 absolwentów Technikum Zawodowego w następujących zawodach: technik budownictwa, technik elektronik, technik mechanik, technik ekonomista, technik handlowiec. W  Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 przystąpiło do egzaminu 127 absolwentów w następujących zawodach: elektromechanik, elektryk, kucharz małej gastronomii, mechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, piekarz, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, stolarz, technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Etap praktyczny absolwenci Technikum Zawodowego będą zdawali w dniach 18-19 czerwca 2013 roku. Natomiast absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1 rozpoczną etap praktyczny od 1 lipca 2013 roku.


Więcej…

Zakończenie roku szkolnego najstarszych klas ZSZ nr 1

Email Drukuj PDF

Dnia 14.06.2013r. - na dwa tygodnie przed ogólnopolskim terminem rozpoczynającym wakacje - w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego najstarszych klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1. Dla absolwentów to zawsze podniosły moment, oto stają przed Dyrekcją, swoimi wychowawcami i nauczycielami jako młodzi, ale już pewni siebie i przygotowani do dorosłego życia ludzie.

 


Więcej…

Wycieczka programowa do Starostwa Powiatowego w Lubartowie

Email Drukuj PDF

W dniu 13 czerwca 2013 roku uczniowie klasy drugiej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa uczestniczyli w wycieczce programowej do Starostwa Powiatowego w Lubartowie.

Ze strony starostwa w spotkaniu z uczniami wzięli udział pan Jarosław Lemieszek, inspektor Wydziału Architektury i Budownictwa oraz pan Kazimierz Sysiak, Członek Zarządu Powiatu Lubartowskiego.


Więcej…

Kwalifikacyjne kursy zawodowe

Email Drukuj PDF

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - NOWA FORMA KSZTAŁCENIA!!!

w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie


NOWOŚĆ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM!!! KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE - elastyczna i wygodna forma uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, bez względu na dotychczasowe wykształcenie

Zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty, które będą obowiązywały od 1 września 2012 r., wprowadzamy nową formę kształcenia dla dorosłych KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE (KKZ).


Więcej…

„Planowanie dalszej kariery edukacyjnej”

Email Drukuj PDF

W dniu 9 marca 2012r.  po raz kolejny  odbyło się spotkanie tegorocznych maturzystów i uczniów klas trzecich technikum zawodowego z przedstawicielami uczelni wyższych, które prezentując  bogatą  ofertę edukacyjną swoich uczelni gorąco zachęcały młodzież do kontynuowania nauki w ich placówkach.

Poprawiony: wtorek, 13 marca 2012 09:35

Więcej…

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RCEZ

Email Drukuj PDF

NOWA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W RCEZ

 

Miło nam zakomunikować, że w ostatnim czasie baza dydaktyczna naszej szkoły poszerzyła się o cenne pomoce dydaktyczne, które naszym zdaniem uatrakcyjnią i podniosą ofertę edukacyjną szkoły. Wpłynie to również na proces kształcenia, który pomoże naszym absolwentom dostosować się do wymagań współczesnego rynku pracy.


Więcej…

Strona 121 z 122