Rekrutacja na zajęcia w ramach projektu "Nauka-Praktyka-Sukces"

Email Drukuj PDF

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie przystąpiło do realizacji projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego."

Zachęcamy wszystkich uczniów do wzięcia udziału w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminów maturalnych i zawodowych oraz pozalekcyjnych zajęciach dodatkowych.

Zajęcia dla technikum zawodowego w roku szkolnym 2013/2014:

1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i geografii,

2)      zajęcia dodatkowe przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych z matematyki, języka angielskiego, języka polskiego i geografii,

3)      pozalekcyjne zajęcia dodatkowe - kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy, mała księgowość z obsługą kas fiskalnych, kurs brukarza, kurs obsługi wózka widłowego, kurs prawa jazdy kat.B.

Zajęcia dla zasadniczej szkoły zawodowej w roku szkolnym 2013/2014:

1)      zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i języka angielskiego,

2)      pozalekcyjne zajęcia dodatkowe - kosztorysowanie robót budowlanych oraz Excel, kurs grafiki komputerowej z elementami reklamy, mała księgowość z obsługą kas fiskalnych, kurs brukarza, kurs prawa jazdy kat.B.

Uczniowie chcący wziąć udział w projekcie proszeni są o zgłaszanie się do koordynatora szkolnego. Koordynator szkolny : Katarzyna Marciniak


Lubelski Salon Maturzystów 2013

Email Drukuj PDF

W dniach 16 i 17 września 2013 roku uczniowie klas maturalnych z Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej uczestniczyli w „Lubelskim Salonie Maturzystów” organizowanym przez wydawnictwo „Perspektywy”. Podobnie jak w latach ubiegłych odbywał się on w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego. Była to dla naszych maturzystów znakomita okazja, żeby w jednym miejscu zdobyć wiele informacji zarówno na temat egzaminu maturalnego, jak też zapoznać się z ofertą edukacyjną  i zasadami rekrutacji uczelni wyższych z całej Polski, wśród których znalazły się m.in. Politechnika Lubelska, Wojskowa Akademia Techniczna z Warszawy, UMCS czy Uniwersytet Jagielloński.

Uczniowie chętnie wysłuchali prezentacji pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie na temat egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Uczestnicy dowiedzieli się nie tylko jak przebiega każdy z egzaminów, ale również na co zwrócić szczególną uwagę w czasie rozwiązywania arkuszy, aby osiągnąć sukces na maturze.


Więcej…

II Konferencja Profilaktyka a Ty pt: "Pokonać Smoka"

Email Drukuj PDF

W dniu 13 września przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego RCEZ: Iwona Michalak, Karol Moryc i Dariusz Rębisz wzięli udział w II Konferencji "Profilaktyka a Ty" pt: Pokonać Smoka. Organizatorami spotkania było Kuratorium Oświaty w Lublinie, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz młodzież z młodzieżowych domów kultury oraz burs szkolnych z terenu województwa lubelskiego. Głównym celem konferencji było propagowanie mody na życie bez uzależnień, odpowiedzialności za siebie i innych oraz inspirowanie do poszukiwania skutecznych sposobów przeciwdziałania uzależnieniom. Program spotkania obejmował spektakle teatralne, wystawy, happening, a także prezentację bardzo poruszającego filmu „Antidotum” przygotowanego przez młodzież. Gościem specjalnym był inspektor Grzegorz Jach pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. promocji bezpieczeństwa publicznego oraz autor programu „Profilaktyka a Ty”, który podjął się omówienia nurtujących młodzież problemów.

Galeria>>

Magdalena Guz


Giełda Podręczników 2013

Email Drukuj PDF

Zgodnie z tradycją Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej  Samorząd Uczniowski zorganizował Giełdę Podręczników. Tegoroczna odbyła się w czasie długich przerw w dniach 6 i 10 września na placu szkolnym.

Giełda, jak co roku, cieszyła się ogromnym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów i absolwentów RCEZ. Uczniowie mogli  sprzedać lub kupić potrzebne podręczniki po okazyjnych cenach. Kiermasz był również okazją do integracji społeczności szkolnej, wymiany doświadczeń i zainteresowań, a także spotkań z absolwentami naszej szkoły. Wychowawcy i opiekunowie absolwentów mieli możliwość poznania dalszych losów swoich uczniów.

Magdalena Guz

Galeria>>


„Pierwszy dzwonek…” czyli uroczysta inauguracja roku szkolnego 2013/2014

Email Drukuj PDF

Inauguracja nowego roku szkolnego w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie rozpoczęła się o godz. 9.00 od wprowadzenia pocztu sztandarowego szkoły i wysłuchania hymnu narodowego.

Pani Dyrektor Hanna Borzęcka powitała wszystkich zebranych – młodzież, grono pedagogiczne i pracowników administracji. Serdecznie powitani zostali również zaproszeni goście: Ksiądz Dziekan Dekanatu Lubartowskiego i Proboszcz Parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy Józef Huzar, Starosta Powiatu Lubartowskiego Fryderyk Puła i przewodnicząca Rady Rodziców Pani Katarzyna Czubacka. Następnie społeczność szkolna uczciła chwilą ciszy pamięć naszej zmarłej Koleżanki nauczycielki religii Pani Marii Zbiciak oraz tragicznie zmarłego ucznia klasy 3 T Michała Brzyskiego.


Więcej…

Spotkanie uczniów odbywających staż w ramach projektu NAUKA-PRAKTYKA-SUKCES

Email Drukuj PDF

Uczniowie, którzy będą odbywać staż w ramach projektu NAUKA-PRAKTYKA-SUKCES w sierpniu przychodzą na spotkanie do RCEZ w Lubartowie 31.07.2013 na godzinę 10.00 do sali numer 4.

Uczniowie, którzy odbywali staż w ramach projektu NAUKA-PRAKTYKA-SUKCES w lipcu przychodzą na spotkanie do RCEZ w Lubartowie 31.07.2013 do sali numer 4 w dwóch turach – pierwsza tura na 12.00, druga tura na 13.30. Uczniowie zostaną poinformowani telefonicznie do której tury zostali przypisani.

Katarzyna Marciniak


Staże wakacyjne uczniów RCEZ

Email Drukuj PDF

Dbając o prawidłowe kształcenie oraz rozwój zainteresowań uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces”. Projekt realizowany jest przez LECHAA CONSULTING Sp. z o.o. w partnerstwie z Zespołem Szkół nr 2 w Lubartowie i Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.


Więcej…

Najlepsi uczniowie RCEZ w roku szkolnym 2012/2013

Email Drukuj PDF

Zakończenie roku szkolnego to czas podsumowań związanych z całoroczna nauką i sukcesów osiągniętych przez uczniów. Wysoka średnia ocen i 100% frekwencja to wyniki trudne do uzyskania, dlatego najlepszym uczniom należą się gratulacje za sumienną pracę i zaangażowanie. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w późniejszym życiu. Poniżej przedstawiamy listę najlepszych uczniów naszej szkoły w roku szkolnym 2012/2013.

Najlepsi uczniowie 2012/2013


Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Email Drukuj PDF

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2012/2013 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

czyli pożegnanie ze szkołą na dwa miesiące

Dnia 28 czerwca 2013 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego. To już trzecia tego rodzaju uroczystość w tym roku, gdy zostają wręczone uczniom świadectwa. Tym razem nie były to świadectwa ukończenia szkoły, jak w przypadku maturzystów czy uczniów kończących naukę w Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, ale świadectwa promocyjne.

Poprawiony: piątek, 28 czerwca 2013 12:12

Więcej…

Strona 115 z 117