Spotkanie z prawnikiem w ramach współpracy z Fundacją Sokrates

Email Drukuj PDF

W ramach współpracy z Fundacją Sokrates z Lublina 25 i 28 października młodzież Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej spotkała się z panem Wiesławem Olechowskim, prawnikiem, od wielu lat niepełnosprawnym. W tym wspólnym działaniu jako szkoła wraz z prowadzącym opowiadamy o przełamywaniu barier, uczymy obcowania z osobami niepełnosprawnymi, uświadamiając, że każdy może się w pełni realizować.

Celem spotkania było  przybliżenie założeń Konwencji Osób Niepełnosprawnych, uświadomienie uczniom, że człowiek niepełnosprawny może normalnie funkcjonować w środowisku i społeczeństwie, realizować własne cele i marzenia. Pan Olechowski opowiedział młodzieży historię swojego życia. Podczas spotkania prowadzący uświadomił młodzieży, jakie mogą być przyczyny niepełnosprawności, jak  przestrzegać regulaminów BHP, przepisów ruchu drogowego, przypomniał niektóre długotrwałe choroby, które powodują niepełnosprawność. Pan Wiesław przedstawił problem funkcjonowania i braku akceptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie.


Więcej…

NAUKA-PRAKTYKA-SUKCES

Email Drukuj PDF

Pragnąc podziękować lubartowskim firmom za współpracę przy organizacji wakacyjnych staży dla uczniów naszej szkoły w ramach projektu unijnego „Nauka-Praktyka-Sukces” odbyło się seminarium podsumowujące realizację zadania. W minione wakacje aż stu uczniów Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie miało możliwość sprawdzić swoje kompetencje zawodowe. Staże miały na celu przygotować uczniów do poruszania się po rynku pracy oraz dostosowania ich umiejętności do oczekiwań i potrzeb pracodawców. Na spotkaniu 22 października nauczyciele zawodu z naszej szkoły, dyrekcja oraz lokalni pracodawcy mieli możliwość wymiany cennych doświadczeń. Cieszy fakt, że wiele pozytywnych słów pod adresem naszych uczniów padło z ust przedstawicieli firm.

Galeria>>


LICEALIADA 2013/2014

Email Drukuj PDF
21 października 2013 r. RCEZ w Lubartowie było gospodarzem Indywidualnych Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym dziewcząt i chłopców szkół ponadgimnazjalnych-"Licealiada". Zawody rozegrane zostały w pawilonie sportowym KS "Lewart" Lubartów. Naszą szkołę reprezentowało 6 dziewcząt i 5 chłopców. Trzecie miejsca w swoich kategoriach zajęli Żaneta Onyszko uczennica klasy 4 TEK oraz Marcin Reszka z klasy 2 TM. Do zawodów rejonowych, które odbędą się 30 października w Dęblinie, zakwalifikowały się także Aneta Mitura z klasy  4 TEK i Marta Sajdłowska z klasy 2 wa. W zawodach wzięło udział 13 dziewcząt i 21 chłopców. Reprezentowali oni RCEZ w Lubartowie, II LO w Lubartowie, ZS nr 2 w Lubartowie, SU w Lubartowie oraz ZS w Kocku. Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt zajęła Dagmara Baranowska z II LO w Lubartowie, a wśród chłopców Przemysław Powroźnik reprezentant SU w Lubartowie. Opiekunami zawodniczek i zawodników byli: Małgorzata Czarniecka, Elżbieta Cybulska, Daniel Kisiewicz, Beata Sajda i Leszek Sienkiewicz. Prowadzącym zawody był nauczyciel wychowania fizycznego RCEZ w Lubartowie Leszek Sienkiewicz.
L. Sienkiewicz
Poprawiony: piątek, 02 maja 2014 10:04

Spotkanie młodzieży ze Strażą Miejską

Email Drukuj PDF

Ryzykowne zachowania młodzieży przyczyną ludzkich niepowodzeń i konfliktu z prawem to obszar tematyczny dzisiejszej i czwartkowej prelekcji uczniów dziesięciu klas Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. W czasie spotkań z młodzieżą przedstawiciel Straży Miejskiej omówił zasady bezpiecznego korzystania z czasu wolnego, z uwzględnieniem weekendowych wyjść (ognisk, dyskotek, spotkań towarzyskich). Uczestnicy spotkania zostali zapoznani z zasadami odpowiedzialności za brak reakcji na przestępstwo oraz kłopotami wynikającymi z lekkomyślnych zachowań. W prelekcji znalazły się elementy korzystania z pojazdów na drodze/ popisy młodych kierowców, narkomanii/ posiadanie narkotyków, przebywanie w nieodpowiednim towarzystwie oraz prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Wśród omawianych tematów uwzględniono cyberprzemoc i inne przestępstwa elektroniczne. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała prelekcji, uświadamiając sobie konsekwencje zachowań negatywnych. Każde działanie w kierunku wychowania uzupełnia i wzmacnia działalność szkoły.

Galeria>>


IV edycja konkursu „Matematyka w technice dla technika”

Email Drukuj PDF

Po raz czwarty w naszej szkole odbył się konkurs matematyczny skierowany do uczniów klas czwartych technikum zawodowego „Matematyka w technice dla technika”, którego organizatorem jest Zespół Szkół Elektronicznych oraz Zespół Szkół nr 3 w Lublinie we współpracy z Politechniką Lubelską.

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy i umiejętności matematycznych wśród uczniów technicznych szkół średnich. Nagroda główną w konkursie jest prawo do podjęcia studiów na Politechnice Lubelskiej.

Konkurs przebiega w trzech etapach. Pierwszy etap odbył się 18 października 2013 roku. Z naszej szkoły udział wzięło 8 uczniów. Do II etapu konkursu przechodzi uczeń, który uzyska 80% punktów możliwych do zdobycia.

Trzymamy kciuki i życzymy powodzenia!

Galeria »

Poprawiony: niedziela, 20 października 2013 15:38

Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Ponadgimnazjalnych

Email Drukuj PDF

Dnia 15.10.2013 r. na boisku „Orlik” przy Szkole Podstawowej nr 3 odbył się Turniej Piłki Nożnej dla Szkół Ponadgimnazjalnych w ramach obchodów 470 – lecia Miasta Lubartów.

Do rozgrywek zgłosiło się 7 drużyn:

RCEZ Lubartów – klasy I.
RCEZ Lubartów – klasy II.
RCEZ Lubartów – klasy III.
ZS nr 2 w Lubartowie – klasy I.
ZS nr 2 w Lubartowie – klasy II.
ZS nr 2 w Lubartowie – klasy III.
II LO Lubartów – klasy III.


Więcej…

Światowy Dzień Walki z Głodem w RCEZ

Email Drukuj PDF

Walka z głodem, ubóstwem i niedożywieniem to jeden z głównych celów Polskiego Czerwonego Krzyża. Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa, które dotyka również społeczeństwo polskie. W związku z obchodami Światowego Dnia Walki z Głodem Samorząd Uczniowski Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej zorganizował akcję sprzedaży pączków i rogalików. Aby pomóc - wystarczyła symboliczna złotówka! Dzięki ofiarności właścicieli Piekarni Kajzerka i Piekarni Bigoraj Jeżowski, które przekazały nam pieczywo mogliśmy przyłączyć się do kampanii PCK.

Zebrane pieniądze zostaną przekazane Stowarzyszeniu Alwernia i Ojcom Kapucynom na pomoc dla potrzebujących.

Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom - Piekarni Kajzerka i Piekarni Bigoraj Jeżowski, nauczycielom i uczniom naszej szkoły za wzięcie udziału w akcji.

Galeria>>

Samorząd Uczniowski

opiekun SU: Magdalena Guz


Spotkanie z poetą Markiem Danielkiewiczem

Email Drukuj PDF

Dnia 16 października 2013 roku w czytelni biblioteki szkolnej RCEZ odbyło się spotkanie młodzieży klas technikum z poetą, recenzentem literackim i teatralnym Markiem Danielkiewiczem. „Bycie poetą to w dzisiejszych czasach trudny kawałek chleba…”  mówił Marek Danielkiewicz. „ Każdy z nas stanowi odrębny byt, który jest cząstką większego zbioru, a ten z kolei łącząc się z innymi zbiorami stanowi całość kulturową Kraju, Europy, Świata. Do wyrażenia kulturowości potrzebny jest język i sposób jego przekazu – mówiony, pisany, śpiewany. Pisarze odnoszący się do tworzenia dzieł o regionie i piszący w jednym języku są mało znani. Natomiast tłumaczenie dzieła na inne języki pozwala im zaistnieć w szerszym świecie – zbiorze.


Więcej…

Spotkanie z doradcą zawodowym z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie

Email Drukuj PDF

Każdy uczeń ma inne predyspozycje i zainteresowania. Aby praca przynosiła w przyszłości satysfakcję potrzebna jest pomoc specjalisty, który już na etapie szkoły ponadgimnazjalnej pomoże wskazać dalszy kierunek kształcenia. O problemach młodzieży z podejmowaniem trafnych decyzji związanych z wyborem zawodu i sposobach ich rozwiązywania, rozmawiano podczas spotkania poświęconego poradnictwu i orientacji zawodowej młodzieży, które odbyło się 11 października 2013r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Doradca zawodowy Waldemar Komar przekazał uczniom klas kończących Technikum Zawodowe i Zasadniczą Szkołę Zawodową nr1 informację o metodach i narzędziach wykorzystywanych w pracy doradczej z młodzieżą oraz o programach skierowanych do tej grupy wiekowej. W swojej prezentacji zwrócił szczególnie uwagę na ważność poradnictwa zawodowego na każdym etapie rozwoju edukacyjnego i zawodowego człowieka. Omówiono funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy, zaproszono młodzież na indywidualne spotkania, podczas których omawiane byłyby tematy bardzo istotne na etapie wyboru kierunków studiów czy określonego zawodu.


Dzień Edukacji Narodowej

Email Drukuj PDF

,,Zacną rzeczą jest się uczyć, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”

Mark Twain

Dnia 11 października 2013 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, zgodnie z wieloletnim obyczajem, świętowano kolejną rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej, instytucji, która miała za zadanie budowanie nowoczesnego systemu szkolnictwa w Rzeczpospolitej.

Uroczystość, zwana potocznie Dniem Nauczyciela, jest okazją, aby podziękować wszystkim pedagogom za trud włożony w kształtowanie umysłów i charakterów młodego pokolenia. Ten szczególny dzień, dzień święta polskiej szkoły, jest także świętem wszystkich uczniów, rodziców i pracowników, którzy czuwają nad właściwym funkcjonowaniem placówek edukacyjnych, co podkreślali prowadzący uroczystość uczniowie klasy 1 TB, Natalia Szubartowska i Kamil Kurowski.

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie miały podwójnie uroczysty charakter. Z niezwykłą radością i dumą powitaliśmy bowiem uczniów klas pierwszych Technikum Zawodowego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 1, którzy poprzez symboliczny akt ślubowania, stali się członkami naszej wielkiej, szkolnej rodziny.

 

 

 


Więcej…

Strona 113 z 116