LIX Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

Email Drukuj PDF

Dnia 17 listopada 2017 r. odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. To już 59 edycja konkursu, tegoroczna organizowana jest pod hasłem „Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. Zasadniczym jej celem jest rozbudzenie wśród uczniów zainteresowania życiem społeczno-politycznym kraju i świata. W zawodach szkolnych wzięli udział uczniowie klas drugich technikum zawodowego z naszej szkoły.

Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym jest jedną z najstarszych i najważniejszych Olimpiad przedmiotowych organizowanych corocznie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przeznaczona jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Historia Olimpiady sięga roku 1959, kiedy to redakcja "Dookoła Świata" przeprowadziła Ogólnopolską Olimpiadę Szkolnych Lig Quizowych. Od 1991 r. organizuje ją Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie do 2013 r. realizowana była przez Instytut Nauk Politycznych, a od roku szkolnego 2013/2014 organizację Olimpiady przejął Instytut Europeistyki. Olimpiada odbywa się pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Magdalena Guz

Galeria>>


Nasi uczniowie pamiętają o Rodakach na Wschodzie

Email Drukuj PDF

Nasza szkoła wzięła udział w Akcji „Lekcja dla Rodaka”, polegającej na zorganizowaniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży na temat historii Polaków w Kazachstanie, na Syberii i Kresach. Celem Akcji, prowadzonej przez Fundację Dla Rodaka, jest włączenie młodego pokolenia w działalność na rzecz Polaków, którzy w wyniku tragicznych losów znaleźli się poza granicami kraju oraz przygotowanie warunków i stworzenie przyjaznej atmosfery dla powracających do Ojczyzny. Uczniowie klas 4TB, 4TEk oraz 2TEk zapoznali się z problematyką, przygotowali prezentacje multimedialne o losach naszych rodaków, zaprezentowali je na forum klasy a następnie ze wszystkich prezentacji powstała jedna, wspólna prezentacja, w której przedstawiono losy Polaków na Wschodzie. Lekcje dla Rodaka zostały przeprowadzone w naszej szkole przez nauczycieli historii Magdalenę Guz i Dorotę Bułgajewską-Muzykę.

Informacja o naszym udziale w Akcji została zamieszczona na stronie Fundacji http://www.fundacjadlarodaka.pl/wydarzenia/lekcja-dla-rodaka-2/

Nasze działania na rzecz Rodaków rozszerzyliśmy o przeprowadzenie zbiórki produktów spożywczych, książek z polską literaturą piękną i książek dla dzieci w ramach XVIII edycji akcji „Polacy – Rodakom” prowadzonej przez Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”. W dniu 21 listopada dary zostały przekazane przedstawicielom Stowarzyszenia i zostaną z nich przygotowane paczki świąteczno – noworoczne dla dzieci mieszkających na Białorusi i Ukrainie. Zbiórkę na terenie szkoły przeprowadził Samorząd Uczniowski. Wszystkim zaangażowanym uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły serdecznie dziękujemy.

Magdalena Guz
Dorota Bułgajewska-Muzyka
Samorząd Uczniowski


XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - zawody szkolne

Email Drukuj PDF

W dniu 17 listopada 2017 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się zawody szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W Olimpiadzie uczestniczyli uczniowie z klasy trzeciej i czwartej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa.


Więcej…

Tydzień profilaktyki i promocji zdrowia 2017

Email Drukuj PDF

Jak co roku w ramach Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowaliśmy szereg działań profilaktycznych. W naszej szkole działania w ramach tygodnia profilaktyki i zdrowego stylu życia rozpoczęły się już 13 listopada i trwały do końca tygodnia. Na zajęciach z wychowawcą i pedagogiem przypomniano treści profilaktyczne na temat zdrowego stylu życia, szkodliwości palenia i zakazie palenia w miejscach publicznych. Podczas przeprowadzonych zajęć uczniowie oglądali prezentację multimedialną i film edukacyjny „Palenie”. W rozmowach z wychowawcą , pedagogiem poznali konsekwencje palenia tytoniu, zagrożenia wynikających z uzależnień czyli społeczne, zdrowotne i ekonomiczne skutki nikotynizmu. Przedstawione zostały korzyści wynikające z przyjmowania postaw asertywnych. Zwrócona została uwaga o dbanie o własne zdrowie i zdrowie innych. Poruszone zostały także zagadnienia z cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci. Wśród działań w zakresie promocji zdrowia dotyczących profilaktyki antytytoniowej umieściliśmy plakaty pozyskane ze Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie, zachęcające do zerwania z nałogiem. Chętni uczniowie mieli do dyspozycji wypożyczony z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lubartowie smokolajzer (urządzenie badające zawartość tlenku węgla w wydychanym powietrzu) oraz ulotki dotyczące szkodliwości palenia. Uczniowie skorzystali z możliwości dokonania pomiaru tym urządzeniem.


Więcej…

Uczniowie RCEZ na obchodach Dnia GIS 2017

Email Drukuj PDF

W dniu 15.11.2017 uczniowie z klasy 4TEK pod opieką M. Kukli – Krzyżanowskiej i K. Malczewskiej uczestniczyli w obchodach GIS DAY 2017 organizowanych na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
GIS DAY powstał z inicjatywy National Geographic Society oraz firmy Esri. Organizowany jest na świecie od końca lat 80-tych ubiegłego wieku. W naszym kraju już od kilkunastu lat Esri Polska wspiera szkoły, uczelnie i różne instytucje organizujące Dzień GIS-u. Ideą, która przyświecała pomysłodawcom Dnia GIS-u jest popularyzacja nowego podejścia do przestrzeni, w której żyjemy, poprzez GIS (Geograficzne Systemy Informacji). Organizowane tego dnia imprezy, seminaria, warsztaty i pokazy mają na celu zapoznanie osób w różnym wieku oraz z różnych branż z możliwościami wykorzystania systemów informacji geograficznej. Pokazywana jest funkcjonalność oprogramowania GIS, a także prezentowane są interesujące osiągnięcia w tej dziedzinie. Ideą pomysłodawców było stworzenie wydarzenia, które daje możliwość zapoznania się z narzędziami GIS poprzez: ciekawe prezentacje, gdy, zabawy i konkursy.
Na tegorocznych obchodach Dnia GIS-u uczniowie RCEZ uczestniczyli w wykładach dotyczących między innymi: atrakcyjnego sposobu prezentowania treści geograficznych w Internecie, naziemnego skaningu laserowego i jego zastosowania w praktyce. Nasi uczniowie mieli również możliwość skorzystania z oprogramowania GIS w trakcie przewidzianych dla nich warsztatów (analiza mapy) pod tytułem „Od mapy 2D do wizualizacji 3D”, a także wzięli udział w grze terenowej „Podchody pod GIS” polegającej na szukaniu punktów rozmieszonych w terenie a następnie naniesieniu ich na mapę hipsometryczną.
Udział w GIS DAY pozwolił naszym uczniom na nieco inne niż dotychczas postrzeganie przestrzeni geograficznej. Mieli oni możliwość obserwowania wykorzystania narzędzi GIS w praktyce. Mamy nadzieję, że zdobyte doświadczenie wykorzystają w niedalekiej przyszłości – na egzaminie maturalnym z geografii.

Katarzyna Malczewska

Galeria>>


Awans ucznia RCEZ do Mistrzostw Rejonu w Pływaniu

Email Drukuj PDF

W dniu 16.11.2017r. na terenie krytej pływalni MOSiR w Lubartowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu w pływaniu. Zawody zakończyły się awansem ucznia naszej szkoły Dawida Zdziobłowskiego z kl. 1 TE do mistrzostw rejonu w pływaniu, które odbędą się w dniu 01.12.2017r. w Puławach. Nasza reprezentacja w klasyfikacji indywidualnej zajęła II miejsce w powiecie. Skład reprezentacji RCEZ: Zdziobłowski Dawid - 1 TE, Kwiatkowski Krystian - 2 TB, Meksuła Michał - 2 TM, Sowa Maksymilian - 2 TH, Sykut Kamil  - 4 TM, Gdula Ireneusz  - 2 TH. Organizatorem imprezy, jak co roku był Powiatowy SZS. W zawodach uczestniczyli uczniowie ze Szkół Powiatu Lubartowskiego.

Wszystkim uczestnikom zawodów składam serdeczne podziękowania za sportowa walkę i godne reprezentowanie naszej szkoły a także promowanie RCEZ w środowisku lokalnym. Młodzieżą opiekował się  nauczyciel wychowania fizycznego: Włodzimierz Żurek

Włodzimierz Żurek

Galeria>>


V Wojewódzki Konkurs Wiedzy z Rachunkowości - etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 14 listopada 2017r. odbyły się eliminacje szkolne do Konkursu Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych organizowanego przez Stowarzyszenie Księgowych Polskich Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie.

Celem Konkursu jest rozwijanie zainteresowań w dziedzinie rachunkowości. Konkurs obejmuje zagadnienia rachunkowości finansowej, a przede wszystkim księgowości, sprawozdawczości i analizy finansowej w jednostkach organizacyjnych.

W eliminacjach udział wzięli uczniowie z klasy 4 technikum ekonomicznego, których zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 40 pytań z zakresu ewidencjonowania i dokumentowania operacji gospodarczych dotyczących składników majątku i kapitałów, prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania kosztów i ich kalkulacji, sporządzania i analizy sprawozdań finansowych.

Do II etapu Konkursu zakwalifikowały się uczennice: Paulina Kozieł, Oliwia Bocian, Justyna Flisiak.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w II etapie, który odbędzie się 8 grudnia 2017r. w Lublinie.

Opiekun Konkursu: Anna Krzych


Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” – etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 15 listopada 2017 roku w naszej szkole został przeprowadzony etap szkolny konkursu wiedzy o prawie pracy „Poznaj swoje prawa w pracy”. Nasza szkoła już od roku 2009 uczestniczy w programie Państwowej Inspekcji Pracy „Kultura Bezpieczeństwa”, którego celem jest wzrost świadomości zagrożeń wypadkowych w środowisku pracy wśród młodzieży oraz skuteczna prewencja poprzez przekazywanie wiedzy w tym zakresie. Są to bardzo ważne zagadnienia dla uczniów szkół zawodowych i chętnie uczestniczą zarówno w realizacji programu, jak i w konkursie, w którym mają możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

Konkurs „Poznaj swoje prawa w pracy” jest organizowany przez Główny Inspektorat Pracy i Okręgowe Inspektoraty Pracy już po raz piąty. Do etapu szkolnego przystąpiło 20 uczniów, którzy mieli do rozwiązania test z zakresu prawa pracy oraz bhp. Poziom wiedzy uczniów był bardzo wysoki, największą jednak liczbę punktów uzyskały – Dominika Sławińska i Alicja Kwasek z klasy 2 TEk i będą one reprezentowały naszą szkołę w etapie regionalnym. Warto podkreślić, że RCEZ już trzykrotnie miało finalistę konkursu.

Gratulujemy Dominice i Alicji i życzymy im sukcesów w kolejnym etapie konkursu.

Justyna Włosek
Jadwiga Gębal

Galeria>>

 


Mistrzostwa Powiatu w Badmintonie Drużynowym

Email Drukuj PDF

W dniu 14.11.2017 odbyły się Mistrzostwa Powiatu w badmintonie drużynowym dziewcząt i chłopców. Drużyna chłopców zajęła II miejsce, natomiast drużyna dziewcząt III miejsce.  Naszym  drużynom dziękujemy za sportową postawę i godne reprezentowanie szkoły. Mecze rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.

Naszą szkołę reprezentowali: Kosior Bartosz 2TE, Supryn Adrian 3T i Sapieja Jakub 3TB, Cybul Magdalena 3TEH, Baran Angelika 3TEH, Powroźnik Aleksandra 2TEk i Misiarz Ilona 2TEk.

Wszystkim zespołom wręczone zostały pamiątkowe puchary i dyplomy.

Tomasz Usow

Galeria>>


XLII Olimpiada Języka Angielskiego – etap szkolny

Email Drukuj PDF

W dniu 13.11.2017 w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej odbył się szkolny etap Olimpiady Języka Angielskiego organizowany przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. W olimpiadzie wzięło udział 16 uczniów klas I,II,III i IV Technikum Zawodowego.

Celem Olimpiady Języka Angielskiego jest rozwijanie pasji i kształtowania umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy oraz stymulowania aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej poprzez:
- budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowań językiem angielskim,
- rozszerzenie zakresu i podniesienie poziomu wiedzy uczniów o krajach angielskiego obszaru językowego,
- stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą,
- stwarzanie większej grupie uczniów możliwości odnoszenia sukcesu na poziomie lokalnym i regionalnym przez upowszechnianie udziału młodzieży w kolejnych etapach olimpiady.


Więcej…

Strona 11 z 86