Historia szkoły

Historia

Email Drukuj PDF

Początki
Dnia 27 listopada 1927 roku na zebraniu, w którym uczestniczyło 150 osób, po kilkugodzinnej dyskusji postanowiono założyć w Lubartowie Szkołę Zawodową Dokształcającą. W wyniku głosowania ustalono, że organem prowadzącym zostanie Macierz Szkolna, natomiast Magistrat Miasta Lubartowa będzie subsydiował placówkę. W styczniu1928 roku powołano Radę Nadzorczą SZD, której przewodniczącym został starosta lubartowski Adolf Krauze. Funkcję kierownika szkoły powierzono profesorowi miejscowego Gimnazjum – Panu Robertowi Iwickiemu. Pierwszymi nauczycielami byli: Roman Guzik, Ewa Weberówna, Adam Moździński, Józef Federbusz, Bronisław Krupski, Robert Iwicki, ks. Aleksander Szulc. Pierwsza siedziba szkoły mieściła się w dziś już nieistniejącym drewnianym budynku Szkoły Powszechnej.


Więcej…

English

Email Drukuj PDF

It all started on 27th November, 1927. After a long and heated debate a group of 150 people set up a Basic Vocational School in Lubartów. From the beginning the school has aimed at fulfilling the needs of the town and its region by supplying it with a number of qualified specialists. Originally, it trained young people to become bricklayers, stove-fitters, smiths, tailors, shoemakers, merchants, shop assistants and interior painters. Since 1927, the school has been constantly developing. Its residence had changed several times until finally the school moved into its own building where it resides to this day. It is a two-storey building that consists of several classrooms, four computer labs, two gyms, a library, a staff room, a cloakroom, and offices. There is also a separate boarding house that can accommodate about 220 students, and a detached building for workshops. The school is renovated systematically mainly with the help of the students. On 1st September, 2000 it changed its name to Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej (Regional Centre for Vocational Education). In 2001, every computer lab and the library got connected to the Internet, and between 2004 - 2005 the school building and its premises underwent a complete refurbishment.


Więcej…

Deutsch

Email Drukuj PDF

Kurze Geschichte der Schule

 

Am 27. November 1927 ist in Lubartów die Staatliche Berufsbildende Schule entstanden. Die Schule unter der Leitung des Professors Robert Iwicki bot kostenlose Ausbildung in den folgenden Berufen an:

Maurer, Töpfer, Schneider, Schmied, Kaufmann und Maler.

Der Unterricht fand damals nur in drei Räumen statt. Die Ausbildung dauerte insgesamt 35 Wochen, es waren 12 Wochenstunden. Die praktische Ausbildung des Lehrlings erfolgte beim Meister, die theoretische – im Schulgebäude. Die damaligen Lebensumstände hatten einen großen Einfluss auf die Berufsausbildung.


Więcej…

Russian

Email Drukuj PDF

Региональный центр профессионального образования

Почтовый адрес: 21-100 Любартув, ул. 1-ого мая 82

Директор: Fryderyk Puła


Więcej…

RCEZ dzisiaj

Email Drukuj PDF

2000-2001

Z dniem 1 września 2000 roku Zespół Szkół nr 1 został przekształcony w zespół placówek pod nazwą Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie. Obowiązki dyrektora powierzono mgr. inż. Andrzejowi Rycerzowi, stanowiska wicedyrektorów pełnili mgr inż. Tadeusz Kasperek, mgr inż. Tadeusz Mróz i mgr inż. Jarosław Siwiec. W roku 2001 oddano nową pracownię komputerowa oraz udostępniono połączenie z Internetem w pracowniach komputerowych oraz w bibliotece.


Więcej…