Dyrekcja
Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej
w Lubartowie

 

 

 

 

DYREKTOR
mgr Hanna Borzęcka
WICEDYREKTOR
mgr inż. Grzegorz Danił


WICEDYREKTOR
mgr Zbigniew Zarzycki
KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Mirosław Domański