Dyrekcja

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

w Lubartowie

 

 

 

 

DYREKTOR
mgr Dorota Bułgajewska - Muzyka 

WICEDYREKTOR
mgr Eliza Gajownik

WICEDYREKTOR
mgr Magdalena Guz

WICEDYREKTOR
mgr Elżbieta Mizio

KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Jarosław Lemieszek