Dyrekcja

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

w Lubartowie

 

 

 

 

DYREKTOR
mgr Hanna Borzęcka
WICEDYREKTOR
mgr Zbigniew Zarzycki


WICEDYREKTOR
mgr Magdalena Guz
KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
mgr Mirosław Domański