Dyrekcja

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

w Lubartowie

 

 

 

 

DYREKTOR
mgr Dorota Bułgajewska - Muzyka
WICEDYREKTOR
mgr Elżbieta Mizio


WICEDYREKTOR
mgr Magdalena Guz

 

WICEDYREKTOR
mgr Eliza Gajownik
KIEROWNIK KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO
mgr inż. Jarosław Lemieszek