Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Biblioteka szkolna

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie

ogłasza konkurs na plakat lub ulotkę promującą bibliotekę

dla uczniów klas pierwszych 

Regulamin  konkursu

Cele:

1. Głównym celem konkursu jest stworzenie plakatu, ulotki, który zachęci do odwiedzania szkolnej biblioteki i korzystania z jej zbiorów.

2. Rozwijanie zainteresowań, uzdolnień plastycznych i kreatywności młodzieży

3. Rozbudzanie i kształtowanie wyobraźni uczniów poprzez tworzenie prac plastycznych

4. Umożliwienie uczniom zaprezentowania  swojego talentu

5. Kształcenie umiejętności tworzenia plakatu

Założenia i warunki:

1. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna.

2. Konkurs przeznaczony dla uczniów klas pierwszych RCEZ.

3. Wielkość plakatu lub ulotki i technika wykonania dowolna.

4. Każda praca powinna zawierać na odwrocie imię i nazwisko autora oraz klasę.

5. Oceny prac dokona komisja konkursowa.

6. Wykonane prace proszę składać w bibliotece lub w Centrum Multimedialnym s. 25.

7. Termin składania prac – do końca października 2017r.

Organizatorzy