Narodowe Święto Niepodległości w RCEZ

Email Drukuj PDF

W dniu 10 listopada 2016 roku w naszej szkole obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem pocztów sztandarowych i wspólnym odśpiewaniem Hymnu Państwowego.

Prowadzący uroczystość uczniowie podkreślili, że jest ona poświęcona ojczyźnie i wolności. „Dzisiaj mamy wolną i niepodległą Polskę. Polskę, o którą walczyły pokolenia oddając w tej walce częstokroć wartość najcenniejszą – swoje życie. Obchody 11 listopada to właśnie nasz szacunek dla tych wielkich, często bezimiennych bohaterów, to nasz hołd składany w postaci pamięci czasu minionego. To nasz moralny obowiązek jako Polaków i jako ludzi szanujących wolność narodów.”

Następnie Dyrektor naszej szkoły Pani Hanna Borzęcka oraz Starosta Lubartowski Pan Fryderyk Puła powitali przybyłych gości. Mury naszej szkoły swoją obecnością zaszczycili przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lubartowie, przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych (ZKRPiBWP) w Lublinie, dyrektorzy szkół oraz członkowie organizacji i środowisk kombatanckich z Lubartowa i Lubelszczyzny.

Na widowni zasiedli uczniowie naszej szkoły, którzy z ciekawością i skupieniem wysłuchali przygotowanych prezentacji oraz wspomnień dotyczących bohaterów walczących o wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. Wspominali Pan Wacław Mitrut, Pan płk Marian Kalinowski i Pan ppor. Andrzej Mazurek.

Uczniowie RCEZ przedstawili spektakl, wzbogacony prezentacją multimedialną, który w krótkim zarysie przybliżył zgromadzonym historię naszego kraju od czasu pierwszego rozbioru, poprzez powstania narodowowyzwoleńcze, I wojnę światową, aż do czasu odzyskania niepodległości w 1918 roku. W przedstawieniu nie zabrakło pieśni i wierszy patriotycznych, których główną ideą było zaprezentowanie bohaterstwa i poświęcenia Polaków walczących o wolną i niepodległą Ojczyznę.

Rocznica odzyskania niepodległości była także okazją do wręczenia przez Pana płk Henryka Czerkasa, w asyście Pana Czesława Romańskiego, odznaczeń dla zasłużonych. Sztandar naszej szkoły udekorowano Odznaką „Za Zasługi dla ZKRPiBWP”, za wytrwałość i skuteczność w społecznym działaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego i krzewienia jego pięknych tradycji; na ręce Pani Dyrektor Hanny Borzęckiej został złożony Akt Nadania Odznaki.

Na zakończenie uroczystości Pani Dyrektor Hanna Borzęcka podziękowała wszystkim gościom za przybycie, natomiast młodzieży za przygotowany program artystyczny.

Organizatorzy

Galeria>>