Aktualności

Konkurs "Rok przed dyplomem"

Email Drukuj PDF

W dniu 13 czerwca 2012 r. na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej odbyło się uroczyste podsumowanie VI międzyszkolnego konkursu zawodowego "Rok przed dyplomem". W II etapie znalazło się 126 uczniów z 15 szkół województwa lubelskiego, którzy konkurowali w 10 zawodach technicznych. Ostatecznie wyłonionych zostało 30 laureatów oraz wyróżniono 23 uczestników. Z naszej szkoły III miejsce w kategorii technik budownictwa zdobył Paweł Sowa z kl. 3 TB. Natomiast wyróżnieni zostali: Kamil Dębowczyk z kl. 3 TE w kategorii technik elektronik oraz Michał Kaczan z kl. 3 TM w kategorii technik mechanik. Uczniowie otrzymali nagrody: książki, piłki, wołczery na egzaminy ECDL, pendrivy, kubeczki firmowe ECDL.


Więcej…

Rekrutacja 2012/2013

Email Drukuj PDF

Rekrutacja 2012/2013


Ogłoszenie

Email Drukuj PDF

Z okazji rocznicy założenia miasta Lubartów w bibliotece szkolnej zorganizowano wystawę pod hasłem: Lubartów wczoraj i dziś 1543 - 2012. Wyeksponowane zostały publikacje książkowe, periodyki, a także foldery prezentujące Lubartów, jego historię oraz twórczość rodzimych poetów i artystów ludowych. Ostatnia część wystawy to Lubartów w rysunku Gabrieli Kutnik-Majcherowicz. Wszystkich, którzy chcieliby dowiedzieć się czegoś o naszym mieście, jego powstaniu i historii zapraszamy do zwiedzania.


Święto sportu szkolnego w RCEZ

Email Drukuj PDF

Dnia 1.06. 2012r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyła się impreza sportowa. Oprócz sportowych rozgrywek zespołowych i indywidualnych, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w różnych konkursach, gdzie wykazali się wiedzą, kreatywnością, twórczością i talentem aktorskim.

Pogodnym nastrojom nauczycieli i uczniów szkoły, a także dobrej zabawie podczas sportowych rozgrywek, niestety nie dopisywała dobra pogoda. Ta była potrzebna, bo kiedy część przygotowanych rozgrywek odbywała się na jednej z sal gimnastycznych, walka o zwycięstwo w innych konkurencjach odbywała się w innych salach szkoły. Tegoroczne Święto Sportu Szkolnego rozpoczęli nauczyciele wychowania fizycznego, którzy czuwali nad przebiegiem zaplanowanych działań. 

Celem imprezy było: propagowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie nawyków prozdrowotnych, popularyzacja gier zespołowych i kształtowanie nawyków aktywnego spędzania czasu wolnego.


Więcej…

Nowości w bibliotece szkolnej

Email Drukuj PDF

1. Programy nauczania w rzeczywistości szkolnej. Tworzenie - wybór - ewaluacja. Ośrodek Rozwoju Edukacji;
2. Przewodnik obsługi platformy kształcenia na odległość. Lublin 2012;
3. Skrypt edukacyjny. Blok przedmiotów zawodowych z informatyki, elektroniki i mechatroniki. Lublin 2011 (z płytą CD);
4. Kwartalnik Lubelskiego Rynku Pracy. Nr 1. Lublin 2011;
5. Kwartalnik Lubelskiego Rynku Pracy. Nr 4. Lublin 2012.


Sukces uczniów Technikum Zawodowego w konkursie „Rok przed dyplomem"

Email Drukuj PDF

Tradycją naszej szkoły jest uczestnictwo uczniów w Lubelskiem Międzyszkolnym Konkursie Zawodowym „ Rok przed dyplomem”. Oficjalne wyniki konkursu ogłoszono 22 maja. Paweł Sowa z klasy 3TB zajął III miejsce w zawodzie technik budownictw , Kamil Dębowczyk z klasy 3TE otrzymał wyróżnienie w zawodzie technik elektronik, a Michał Kaczan z klasy 3TM wyróżnienie w zawodzie technik mechanik.


Więcej…

Pokazy chemiczne

Email Drukuj PDF

W dniu 07 maja 2012 roku uczniowie klas: 1 TEK, 1 TB i 3TEH uczestniczyli w pokazach chemicznych organizowanych przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie wydział: Chemii.


Więcej…

XVI Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej - etap diecezjalny

Email Drukuj PDF

W dniu 23 kwietnia 2012 r. w Lublinie odbył się etap diecezjalny XVI Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, którego organizatorem jest Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Tekstem źródłowym Konkursu była Biblia Tysiąclecia z przypisami, wstępami oraz słownikiem (wyd.V), a zakres merytoryczny XVI edycji obejmował: Księgę Izajasza, Ewangelię według św. Łukasza oraz Dzieje Apostolskie.


Więcej…

Szkolny Konkurs Wiedzy o Szkole i Regionie - II etap

Email Drukuj PDF

Dnia 25 kwietnia 2012 roku w siedzibie Muzeum Regionalnego w Lubartowie odbył się II etap Szkolnego Konkursu Wiedzy o Szkole i Regionie zorganizowanego przez nauczycieli RCEZ we współpracy z Lubartowskim Towarzystwem Regionalnym. Celem Konkursu było: propagowanie wiedzy o historii Ziemi Lubartowskiej, upowszechnianie wiedzy o czasach współczesnych Lubartowa i okolic, kształtowanie więzi ze swoją Małą Ojczyzną, poznawanie tradycji, kultury, obyczajów związanych z regionem, współpraca Szkoły z organizacjami i instytucjami, które w środowisku lokalnym zajmują się tematyką regionalną.

 


Więcej…

Zakończenie roku szkolnego maturzystów

Email Drukuj PDF

Dnia 27.04.2012r. w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego uczniów czwartych klas Technikum Zawodowego i słuchaczy Uzupełniającego Liceum dla Dorosłych. Co roku, gdy wiosna jest już w pełni i zakwitają kasztany przychodzi czas na pożegnanie... Chociaż wiadomym jest - jak pisał Wiktor Hugo - że życie składa się z powitań i pożegnań, to zawsze tego dnia niejednemu uczniowi i nauczycielowi kręci się w oku łza. Tak też było tym razem.


Więcej…

Strona 85 z 94