Integracja i adaptacja na Ośrodku Wypoczynkowym „Marta” w Firleju

Email Drukuj PDF

Dnia 27.09.2013r. uczniowie klas pierwszych i drugich Technikum Zawodowego Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie wraz z nauczycielami, wychowawcami, psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz specjalistą ds. nieletnich z Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie poznawali się wzajemnie .

Pierwsze dni w szkole ponadgimnazjalnej są okresem bardzo trudnym i stresującym dla absolwentów gimnazjum. Opuścili swoje dotychczasowe środowisko szkolne, w którym czuli się bezpiecznie, musieli często rozstać się z kolegami, z którymi łączyły ich bliskie więzi. Wielu podejmuje naukę poza miejscem swojego stałego zamieszkania i codziennie poświęca sporo czasu na dojazd do szkoły i powrót do domu.

Głównym celem programu jest szybka adaptacja uczniów w nowym środowisku szkolnym, integracja z nowymi kolegami, wychowawcą i pozostałymi nauczycielami oraz poznanie nowych wymagań związanych z nauką w szkole ponadgimnazjalnej.

Program integracji klas  przebiega pod hasłem „Zgrana klasa” ma za zadanie min. rozpoznawanie i promowanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. Wychodzimy z założenia, że zainteresowania stanowią siłę napędową wszelkich działań człowieka; im są głębsze i bardziej wielostronne, tym bogatsze jest życie psychiczne człowieka. Istotna jest również ich korelacja z  planowaniem kariery zawodowej. Klasa to zespół, a między wszystkimi jego członkami zachodzą interakcje. Komunikacja w grupie tworzy grunt do pracy, pomaga rozwiązywać trudne sytuacje, buduje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty, pozwala kształtować i utrzymywać pozytywne relacje. Dobrze zaplanowany program integracyjny pozwala uczniom poznać swoje mocne i słabe strony, przez pryzmat pracy zespołowej, pomaga uczyć się nawiązywać kontakty z ludźmi, budować relacje zrozumienia i akceptowania innych. Dzięki odpowiednim relacjom łatwiej jest pokonywać stres, budować zaufanie, współpracować w grupie, pokonywać przeszkody.

 

Program integracji dotyczy wszystkich uczniów klas pierwszych i drugich oraz wychowawców tych klas. Realizowany jest we wrześniu każdego roku szkolnego.

W dzisiejszym słonecznym dniu zrealizowano następujące elementy programu:

1. Spotkanie uczestników wycieczki przed wejściem szkoły Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie i przyjazd do Firleja.

2. Powitanie uczestników i zaproszenie do uczestniczenia we wspólnej zabawie.

3. Warsztaty integracyjne poszczególnych  klas pierwszych z psychologami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

4. Pogadanka o odpowiedzialności prawnej nieletnich z funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie.

5. Przemarsz wyznaczonymi trasami wokół Jeziora Firlej, klasy drugie akcja „Sprzątanie świata” . Tegoroczna, dwudziesta edycja, przebiega pod hasłem „Odkrywamy czystą Polskę". Akcja skierowana jest do wszystkich, którym zależy na ochronie środowiska. Uczniowie drugiej klasy technikum zawodowego posprzątali teren wokół promenady Firlej w porozumieniu z władzami Gminy Firlej, którzy zapewnili uczestnikom worki, rękawice oraz odbiór zebranych odpadów.

6. Gry i zabawy ruchowe :

Mistrzostwa Szkoły w siatkówce plażowej / klas  I-II/ , udział drużyn 6-cio osobowych pozostali uczniowie z klasy brali udział w konkurencjach sportowo –rekreacyjnych lub dopingowali klasę.

7. Konkurencje sportowo – rekreacyjne

badminton – odbicia lotki w czasie 1 min / udział 2 osób z klasy, ustawionych w odległości 6m od siebie, liczyła się ilość odbić w czasie 1 min /

rzutki - /  3 osoby z klasy wykonywały  po 2 rzuty /

tor przeszkód - /6 osób  z klasy, wyścig rzędów parami z piłką/

turniej  gry w szachy

turniej   gry w warcaby

serso/ 3 osoby z klasy, dwie rzucały ringo – jedna chwytała /

rowerowy tor przeszkód, udział wzięły 3 osobowe reprezentacje wszystkich klas wraz z nauczycielami

8. Rozwiązywanie zagadek krzyżówek i quizów.

9. Rozpalenie ogniska: pieczenie kiełbasek oraz wymiana spostrzeżeń i relacji z mijającego dnia.

10. Podsumowanie imprezy: ogłoszenie wyników konkursów, gier i zabaw

11. Pożegnanie uczestników

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za miłą atmosferę i wspólną zabawę, dobre rady uczniów klas drugich dla uczniów klas pierwszych.

Galeria>>

Elżbieta Rola