Najlepsi uczniowie RCEZ w roku szkolnym 2011/2012

Email Drukuj PDF

Koniec roku szkolnego sprzyja refleksjom, prowokuje do dokonywania podsumowań, jest też okazją do przedstawienia sukcesów uczniów naszej szkoły. Należą się im gratulacje za sumienną pracę i zaangażowanie, bez których nie byłoby takich wyników. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w późniejszym życiu.

Więcej>>

Najlepsi uczniowie RCEZ w roku szkolnym 2011/2012

Koniec roku szkolnego sprzyja refleksjom, prowokuje do dokonywania podsumowań, jest też okazją do przedstawienia sukcesów uczniów naszej szkoły. Należą się im gratulacje za sumienną pracę i zaangażowanie, bez których nie byłoby takich wyników. Mamy nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności będą procentować w późniejszym życiu.

Oto najważniejsze z nich.

TECHNIKUM ZAWODOWE

Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Średnia ocen

Zachowanie

1.

Paweł Sowa

3TB

5,38

wzorowe

2.

Damian Ferenc

1TB

5,31

wzorowe

3.

Emilia Kozieł

1Tek

5,13

wzorowe

4.

Kamil Banaś

2TB

5,12

wzorowe

5.

Karolina Kuna

1Tek

5,07

wzorowe

6.

Patryk Błonka

2TB

5,06

wzorowe

7.

Michał Cybul

2TM

5,00

wzorowe

8.

Radosław Jędrzejewski

3TEH

5,00

bardzo dobre

9.

Klaudia Rola

3TEH

4,94

wzorowe

10.

Izabela Szczuchniak

4Tek

4,87

wzorowe

11.

Sylwia Mitaszka

4Tek

4,87

wzorowe

12.

Grzegorz Wójcik

2TB

4,82

wzorowe

13.

Janusz Polit

1 TM

4,79

wzorowe

14.

Edyta Krupa

3TEH

4,78

wzorowe

15.

Beata Boncik

3TEH

4,78

wzorowe

16.

Łukasz Filipowski

2TB

4,76

wzorowe

17.

Sylwia Mitaszka

4Tek

4,69

wzorowe

18.

Bernadeta Czubacka

2Tek

4,67

wzorowe

19.

Patryk Lipski

2TM

4,65

bardzo dobre

20.

Krzysztof Grąciak

1TB

4,56

wzorowe

21.

Wioleta Bednarczyk

4TH

4,53

wzorowe

22.

Kamil Ostasz

3TM

4,50

wzorowe

23.

Karolina Chelman

3TEH

4,50

wzorowe

24.

Karol Biaduń

4TB

4,48

wzorowe

25.

Justyna Czajka

1TEk

4,47

wzorowe

26.

Bartosz Kamiński

2TE

4,47

dobre

27.

Ewelina Fiutka

4TH

4,47

bardzo dobre

28.

Wioleta Bednarczyk

4TH

4,47

wzorowe

29.

Michał Siwek

4TM

4,46

wzorowe

30.

Przemysław Sobiesiak

2TB

4,41

bardzo dobre

31.

Przemysław Brzozowski

2TE

4,41

wzorowe

32.

Aneta Mitura

2TEK

4,39

bardzo dobre

33.

Krzysztof Zbiciak

4TB

4,37

wzorowe

34.

Kamil Lalak

4TM

4,35

bardzo dobre

35.

Danuta Ochalska

1TEK

4,33

wzorowe

36.

Mateusz Serwin

4TE

4,33

wzorowe

37.

Marek Gruba

1TB

4,31

wzorowe

38.

Jakub Wójcik

4TB

4,30

wzorowe

39.

Magdalena Dymucha

1TEK

4,27

wzorowe

40.

Magda Bożym

3TEH

4,26

bardzo dobre

41.

Mateusz Marzęta

3TE

4,26

wzorowe

42.

Kamil Patrzylas

1TB

4,25

wzorowe

43.

Kamil Lalak

4TM

4,25

bardzo dobre

44.

Ewelina Fiutka

4TH

4,25

bardzo dobre

45.

Michał Jędryszka

4TM

4,23

bardzo dobre

46.

Anna Kondracka

2TEK

4,22

wzorowe

47.

Karol Pogoda

3TE

4,21

wzorowe

48.

Karol Trąbka

3TE

4,21

wzorowe

49.

Kamil Dębowczyk

3TE

4,21

wzorowe

50.

Ewelina Mitruk

4Tek

4,21

wzorowe

51.

Mateusz Budzyński

3TM

4,20

bardzo dobre

52.

Adrian Chlebiej

1TM

4,20

bardzo dobre

53.

Kamil Bronisz

3TB

4,19

wzorowe

54.

Grażyna Szymczak

2TEK

4,18

dobre

55.

Paweł Ławnik

4TE

4,18

wzorowe

56.

Agnieszka Tchórz

4Tek

4,17

wzorowe

57.

Karol Biaduń

4TB

4,16

dobre

58.

Ewelina Bogusz

3TEH

4,15

bardzo dobre

59.

Michał Siwek

4TM

4,13

bardzo dobre

60.

Mateusz Sagan

4TM

4,12

wzorowe

61.

Michał Kaczan

3TM

4,10

wzorowe

62.

Karol Rola

3TB

4,10

wzorowe

63.

Mariusz Woliński

4TM

4,08

bardzo dobre

64.

Iwona Michalak

1TEK

4,07

wzorowe

65.

Milena Lato

4TH

4,07

bardzo dobre

66.

Michał Jędryszka

4 TM

4,06

bardzo dobre

67.

Kamil Wasil

1TE

4,06

wzorowe

68.

Sylwia Rybicka

1TEK

4,06

wzorowe

69.

Jakub Iwan

3TM

4,05

wzorowe

70.

Adrian Socha

4TB

4,04

wzorowe

71.

Wioleta Miduch

4Tek

4,04

wzorowe

72.

Paulina Banasiewicz

4TH

4,03

wzorowe

73.

Patrycja Gruba

4Tek

4,00

wzorowe

74.

Sylwester Figura

4Tek

4,00

bardzo dobre

75.

Cezary Kosek

3TB

4,00

wzorowe

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA

1.

Damian Skubisz

2s

4,94

bardzo dobre

2.

Justyna Czarnecka

1s

4,79

wzorowe

3.

Ewelina Kusyk

1w

4,76

wzorowe

4.

Izabela Maruszak

2w

4,75

wzorowe

5.

Edyta Kostyła

2s

4,63

bardzo dobre

6.

Katarzyna Kusyk

2s

4,63

bardzo dobre

7.

Joanna Mańko

2s

4,63

wzorowe

8.

Agata Lewtak

3w

4,60

wzorowe

9.

Patryk Kubik

3t

4,57

bardzo dobre

10.

MartynaOsipik

2s

4,56

poprawne

11.

Mitura Justyna

2s

4,56

bardzo dobre

12.

Piotr Szymański

1z

4,54

wzorowe

13.

Ewa Marzęta

1s

4,50

wzorowe

14.

Paweł Kula

2eh

4,43

bardzo dobre

15.

Kamil Wójcik

3wp

4,42

bardzo dobre

16.

Radosław Latusek

1h

4,42

poprawne

17.

Karolina Dobrzyńska

2w

4,42

poprawne

18.

Jakub Gniewek

2t

4,41

wzorowe

19.

Adrian Maleszyk

3w

4,40

poprawne

20.

Adrian Skuratowicz

3t

4,36

dobre

21.

Izabela Grzegorczyk

3w

4,35

wzorowe

22.

Rafał Iwan

2wa

4,33

poprawne

23.

Przemysław Wronowski

3a

4,29

bardzo dobre

24.

Adrian Socha

3h

4,27

dobre

25.

Mateusz Pasik

3a

4,23

bardzo dobre

26.

Katarzyna Marzęta

1s

4,21

bardzo dobre

27.

Karolina Dziechan

1s

4,21

poprawne

28.

Aleksandra Wójtowicz

1s

4,21

dobre

29.

Krzysztof Chmielewski

2z

4,21

bardzo dobre

30.

Łukasz Augustyniak

3w

4,15

wzorowe

31.

Przemysław Powroźnik

1z

4,15

dobre

32.

Katarzyna Bilińska

1s

4,14

bardzo dobre

33.

Monika Wawruch

1s

4,14

bardzo dobre

34.

Katarzyna Sternik

2s

4,13

bardzo dobre

35.

Magdalena Makowiecka

3w

4,10

wzorowe

36.

Damian Wójtowicz

3h

4,09

dobre

37.

Dawid Wolski

2z

4,08

bardzo dobre

38.

Justyna Prokopowicz

2w

4,08

poprawne

39.

Piotr Miduch

2eh

4,00

poprawne

40.

Wojciech Stasiak

1t

4,00

wzorowe

41.

Justyna Samuła

1w

4,00

dobre

42.

Paweł Woźniak

2t

4,00

dobre

43.

Wioleta Cur

1w

4,00

poprawne

Uczniowie ze 100% frekwencją

Technikum Zawodowe:

I SEMESTR

II SEMESTR

Klasa

Imię i Nazwisko

Imię i Nazwisko

1 Tek

1. Magdalena Dymucha

2. Emilia Kozieł

3. Paulina Piesta

2 TEk

4. Izabela Małyska

5. Klaudia Szatiło

1. Izabela Małyska

2. Klaudia Szatiło

4 Tek

6. Ewelina Mitruk

7. Patrycja Gruba

3. Ewelina Mitruk

4.Patrycja Gruba

1 TE

8. Jędrzej Barszczyk

9. Patryk Biały

10. Dawid Chłopaś

11. Jarosław Wróbel

2 TE

12. Adrian Głowienka

4 TE

13. Kamil Czarnota

14. Kamil Sak

15. Piotr Zadurski

1 TB

16. Jakub Borkowski

17. Damian Ferenc

18. Marek Gruba

19. Marcin Klej

20. Kamil Patrzylas

21. Sylwester Podleśny

5. Damian Ferenc

2TB

22. Łukasz Filipowski

3TB

23. Paweł Sowa

6. Paweł Sowa

1 TM

24. Janusz Polit

25. Sebastian Nastaj

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

I SEMESTR

II SEMESTR

Klasa

Imię i Nazwisko

1z

1. Piotr Szymański

1. Piotr Szymański

2 z

2. Emil Furs

2s

3. Damian Skubisz

1w

2. Artur Bielecki

Opracowanie: Elżbieta Rola i Jolanta Sowa