Ruszyła rekrutacja na płatne staże 2019/2020

Drukuj

Projekt pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ – rekrutacja uczestników

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STAŻE

Ogłaszamy rekrutację na staże dla uczniów technikum w ramach projektu pn. ,,Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim’’ realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokumenty dostępne są w pokoju nr 18 i na stronie internetowej szkoły.

Termin składania formularzy zgłoszeniowych

do 16.06.2020 r.

W ramach projektu uczniowie i uczennice techników mają możliwość skorzystania z płatnych staży u pracodawców. Staże realizowane są tak w okresie wakacyjnym. Wymiar stażu to 150 godzin. Z tytułu odbycia stażu uczeń/uczennica otrzyma stypendium stażowe wysokości 1805, 43 zł, pod warunkiem zaliczenia stażu zgodnie z Regulaminem.


Dlaczego warto skorzystać ze wsparcia?


Do głównych korzyści szkoły z realizacji przez jej uczniów staży u pracodawców należą:

 

- wzrost prestiżu szkoły, a tym samym promocja na rynku edukacyjnym poprzez oferowanie dodatkowych staży, będących rozszerzeniem kształcenia zawodowego,
- rozszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez możliwości uczestnictwa uczniów w płatnych stażach u pracodawców w ramach projektu,
- wsparcie w wypełnianiu zadań szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego,
- zwiększenie szansy absolwentów szkoły na zatrudnienie przez pracodawców,
- pogłębianie współpracy z pracodawcami, która dotychczas opierała się głównie na organizacji zgodnych z programem kształcenia praktyk i innych obowiązkowych działań realizowanych przez szkołę,
- możliwość nawiązania współpracy z nowymi pracodawcami,
- możliwość przedstawienia uczniom lepszej oferty kształcenia zawodowego z uwzględnieniem potrzeb pracodawców

 

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży u pracodawców należą:

- ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
- możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu, wykraczającego poza zakres kształcenia zawodowego,

- sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
- pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
- nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia,
- wynagrodzenie w postaci stypendium stażowego,
- udokumentowany przebieg realizacji stażu, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.


Do głównych korzyści pracodawcy przyjmujących uczniów na staż należą:

- pozyskanie stażysty zgodnego z wymaganiami pracodawcy – uzgodnienia dotyczące umiejętności i kompetencji,
- kształcenie potencjalnych nowych pracowników w sposób zgodny z zapotrzebowaniem firmy,
- niższe koszty związane z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników,
- refundacja dodatku do wynagrodzenia w związku z pełnieniem funkcji opiekuna stażysty,
- podjęcie współpracy ze szkołami w zakresie opracowywania i wdrażania zmian w kształceniu zawodowym,
- budowanie dobrego wizerunku firmy jako organizacji odpowiedzialnej społecznie (współpracującej z sektorem edukacji),
- odciążenie innych pracowników w okresie letnim dzięki zaangażowaniu dopasowanego do oczekiwań pracodawcy stażysty.


Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa - po wypełnieniu karty zgłoszeniowej dostarczyć do pokoju nr 18 ( do p. Agnieszki Wetoszki).

 

Dokumenty z którymi proszę się zapoznać (do wypełnienia po zakwalifikowaniu przez komisję rekrutacyjną na staż).

Zaświadczenie o posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

Zaświadczenie o nie posiadaniu rachunku bankowego (dla ucznia)

REGULAMIN STAŻY RCEZ - Projekt 12.4

Umowa Trójstronna (szkoła, pracodawca, uczeń o odbywaniu stażu).

Załącznik 1 - Karta zgłoszeniowa

Załącznik 2 - Umowa o powierzeniu danych osobowych

Załącznik 3 - Lista obecności

Załącznik 4 - Dziennik stażu

Załącznik 5 - Regulamin zwrotu kosztów dojazdu

Załącznik 6 - Zaświadczenie o ukończeniu stażu

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję wykorzystywanie plików tymczasowych przez naszą stronę.