Komunikat dla rodziców i uczniów – konsultacje od 1 czerwca

Email Drukuj PDF

Od 1 czerwca br. uczniowie mają możliwość korzystania z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach ze wszystkich przedmiotów. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów.  Uczniowie mają możliwość wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem, a także mają możliwość poprawy oceny na koniec roku szkolnego.

Uczniowie, którzy zgłosili do wychowawcy klasy chęć udziału w konsultacjach z poszczególnych przedmiotów przychodzą zgodnie z harmonogramem, o którym poinformuje uczniów wychowawca klasy.

Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wytycznych GIS, MZ oraz MEN. Uczniowie zostali podzieleni na mniejsze grupy.  Na konsultacje przychodzą tylko uczniowie zdrowi.

Przypominamy, że obowiązują środki bezpieczeństwa: dezynfekcja rąk, maseczki, dystans społeczny. Na konsultacje uczniowie przynoszą własne podręczniki, przybory do pisania i inne pomoce np. długopis, cyrkiel, kalkulator lub zadania zlecone przez nauczyciela. W czasie konsultacji nie można korzystać z telefonu, spożywać posiłków. Uczniowie przebywający na terenie szkoły powinni unikać skupisk i zachowywać dystans.

Równocześnie w dalszym ciągu obowiązuje nauczanie zdalne.