Komunikat dla uczniów klas maturalnych

Email Drukuj PDF

 

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość prowadzonego przez szkołę oraz przesunięciem terminu egzaminu maturalnego zostanie zmieniony harmonogram przeprowadzenia tego egzaminu.
Komunikat w tej sprawie będzie ogłoszony nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania egzaminu maturalnego.