Informacja dla Rodziców!

Email Drukuj PDF

Szanowni Rodzice!

W związku z zawieszeniem zajęć w szkole mającym na celu powstrzymanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce prowadzimy nauczanie zdalne dla naszych uczniów i słuchaczy.

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów systematyczne opracowują i przekazują uczniom drogą elektroniczną zagadnienia i karty pracy dotyczące tematów lekcji. Uczniowie powinni stosować się do wskazówek i instrukcji, jakie otrzymują od wychowawcy i nauczycieli oraz kontaktować się z nimi w wypracowanej w ostatnich dniach formie. Wykonane przez uczniów zadania, karty pracy,  powinny być przez nich odesłane drogą elektroniczną do nauczycieli jako potwierdzenie realizacji materiału przedmiotowego.

Zachęcamy abyście Państwo w tym trudnym czasie motywowali i wspierali swoje dzieci do systematycznej nauki poza szkołą.

 

Jak zorganizować młodzieży warunki do nauki w domu

1. Wspierać młodzież w utrzymaniu „szkolnego” trybu dnia, czyli wstawania o tej samej porze i nauki w godzinach odbywania zajęć w szkole (wykonywania zalecanych zadań i kart pracy).

2. W miarę możliwości zapewnić miejsce do nauki sprzyjające skupieniu się i efektywnej pracy.

3. Zachęcać młodzież do higienicznego trybu nauki (poranna higiena, śniadanie, krótkie przerwy w czasie nauki, najlepiej ruchowe).

4. Ograniczać czynniki zakłócające naukę (tj. gry komputerowe, You Tube, portale społecznościowe).

5. Nie obciążać młodzieży w czasie przeznaczonym na naukę innymi obowiązkami.

 

Jak motywować i wspierać młodzież do systematycznego uczenia się poza szkołą

1. Okazywać zainteresowanie nauką swoich dzieci, ich sukcesami i trudnościami.

2. Chwalić swoje dzieci za wytrwałość i systematyczność.

3. Uświadamiać uczniom wartość i znaczenie odbywania nauki w domu dla ich wiedzy i umiejętności.

 

Jak zadbać o bezpieczeństwo w sieci.

1. Monitorować cel i czas korzystania przez młodzież z sieci internetowej.

2. Zachęcać do odpowiedzialnego, bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z Internetu.