XXXI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych - zawody szkolne

Email Drukuj PDF

W dniu 17 listopada 2017 roku w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie odbyły się zawody szkolne XXXI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Budowlanych, organizowanej przez Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. W Olimpiadzie uczestniczyli uczniowie z klasy trzeciej i czwartej Technikum Zawodowego w zawodzie technik budownictwa.

Celem Olimpiady jest:

- rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania budownictwem oraz pogłębianie wiedzy i    umiejętności budowlanych,

- kształtowanie nawyku doskonalenia zawodowego uczniów i absolwentów szkół budowlanych,

- lepsze przygotowanie uczniów do podejmowania dalszego kształcenia na kierunkach budowlanych szkół wyższych,

- wyrobienie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy,

- zapoznanie młodzieży z najnowszymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i technologicznymi w dziedzinie budownictwa,

- zachęcanie młodzieży do rozwijania swoich uzdolnień i stworzenie jej warunków do szlachetnego współzawodnictwa,

- doskonalenie form i metod twórczej pracy nauczycieli z młodzieżą,

- stworzenie płaszczyzny współzawodnictwa między szkołami.

Eliminacje są trzystopniowe: I stopień – zawody szkolne, II stopień – zawody okręgowe, III stopień – zawody centralne. W zawodach I stopnia wymagany jest poziom wystarczający do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotów zawodowych, w zawodach II stopnia – niezbędny do uzyskania oceny celującej na zakończenia nauki przedmiotów zawodowych a w zawodach III stopnia – wykraczający poza treści podstaw programowych przedmiotów z dziedziny wiedzy budowlanej w zakresie wskazanym w Regulaminie Olimpiady.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady tematyka zawodów szkolnych została opracowana przez Komitet Szkolny. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w zawodach okręgowych, które odbędą się w dniu 3 marca 2018 roku.

Wszystkim uczniom dziękujemy za udział w zawodach oraz życzymy sukcesów na kolejnych etapach Olimpiady.

Jadwiga Gębal, Joanna Wojciechewicz

Galeria>>