Nowoczesne Szkolnictwo Zawodowe w Powiecie Lubartowskim

Email Drukuj PDF

6 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Nowoczesne kształcenie zawodowe w Powiecie Lubartowskim” realizowanego w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Projekt skierowany jest do uczniów oraz nauczycieli dwóch szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubartowski: Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej oraz Zespołu Szkół nr 2 w Lubartowie. Jego głównym celem jest poprawa jakości i atrakcyjności szkolenia zawodowego w tych placówkach i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy, poprzez wzmocnienie potencjału kadry dydaktycznej oraz wsparcie uczniów w zakresie uzupełniania wiedzy i zdobywania umiejętności. Realizacja projektu ruszy w drugim kwartale 2018 r. i potrwa do końca października 2020 r. W ramach projektu wsparciem w postaci specjalistycznych zajęć i kursów oraz staży zawodowych objętych będzie 510 osób, w tym 20 nauczycieli oraz 490 uczniów.

Całkowita wartość projektu wynosi niemal 3 mln zł , w tym dofinansowanie ze środków UE ponad 2,4 mln zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dnia 12 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Nowoczesne centra edukacji zawodowej Powiatu Lubartowskiego” realizowanego w ramach działania 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną prace modernizacyjno-remontowe w dwóch szkołach: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej i Zespole Szkół Nr 2 w Lubartowie. Zakupiony zostanie również nowoczesny sprzęt i wyposażenie pracowni zawodowych tych szkół. W rezultacie poprawie ulegną warunki nauki i pracy, umożliwiające wprowadzenie nowoczesnych metod nauczania.

Projekt przewiduje zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia zajęć w poniższych salach edukacyjnych: Pracownie i warsztaty Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej Sala 11w - Pracownia rysunku technicznego: Zestaw komputerowy - Serwer x 1, Zestaw komputerowy uczniowski - stacja robocza (w tym dla nauczyciela) x 16, Zestaw multimedialny (projektor z ekranem) x 1Ploter x 1, Sala 13w - Warsztaty szkolne, pracownia mechaniczna obróbki ręcznej: Prasa hydrauliczna x 1, Stół ślusarski x 10, Wiertarka kadłubowa x 1,Wiertarka stołowa x 1, Nożyce dźwigniowe x 1, Piła x 1 Sala 18w - Warsztaty szkolne, pracownia mechaniczna obróbki mechanicznej: Tokarka uniwersalna z cyfrowym wyświetlaczem x 2, Tokarka uniwersalna z cyfrowym wyświetlaczem x 2, Frezarka uniwersalna z cyfrowym wyświetlaczem x 1 Sala 19wa - Warsztaty szkolne, pracownia mechaniczna obróbki CNC: Zestaw komputerowy uczniowski - stacja robocza x 6, Zestaw obrabiarek do metalu x 1 (tokarka CNC, frezarka CNC) Sala 26w -Pracownia technologii Zestaw komputerowy uczniowski - stacja robocza x 1, Twardościomierz Rockwella x 1, Mikroskop warsztatowy x 1 Sala 5w -Pracownia komunikacji w języku obcym Tablica interaktywna z oprogramowaniem x 1, Projektor multimedialny x 1 Sala 20w - Pracownia ekonomiczno-rachunkowa Zestaw komputerowy - Serwer x 1, Zestaw komputerowy uczniowski - stacja robocza ( w tym dla nauczyciela) x 16, Projektor multimedialny x 1 Sala 12w - Pracownia instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych Stoły laboratoryjne x 6, Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio video (telewizja satelitarna) x 6, Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio video (telewizja kablowa) x 6, Zestaw komputerowy x 1, Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką x 1, Projektor multimedialny x 1, Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio video (stanowisko domofonowe) x 6 Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzeń audio video(stanowisko monitoringu) x 6, Stanowisko do instalacji, uruchamiania i eksploatacji układów techniki komputerowej i sieci komputerowej x 6.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 631 782,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków UE 2 983 248,40 zł. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.