XLIV Olimpiada Wiedzy Technicznej – zawody szkolne

Email Drukuj PDF

Ruszyła XLIV edycja Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest organizowana przez Naczelną Organizację Techniczną na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w oparciu o Rozporządzenie MENiS z 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. Patronem OWT jest Minister Gospodarki.

Olimpiada jest adresowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych: techników i liceów ogólnokształcących.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest:

  • stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
  • budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
  • rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
  • rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
  • rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
  • stworzenie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
  • podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną,
  • współdziałanie w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy etap – szkolny odbył się 20 października 2017 roku w naszej szkole. Do eliminacji przystąpiło 11 uczniów z Technikum Zawodowego w zawodzie: technik elektronik, technik mechanik i technik budownictwa. Zawody polegały na wskazaniu poprawnych odpowiedzi na 15 pytań testowych i na rozwiązaniu trzech spośród sześciu zadań otwartych. Czas przeznaczony na wykonanie tego zadania wynosił 90 minut. Każdy uczestnik określił grupę tematyczną w której będzie startował, jeżeli zakwalifikuje się do zawodów II stopni (okręgowych). W drugim etapie uczniowie mogą startować w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno – budowlanej lub elektryczno – elektronicznej.

Jadwiga Gębal

Galeria>>