Z wizytą w Muzeum Niepodległości w Warszawie

Email Drukuj PDF

W zabytkowym Pałacu Przebendowskich - Radziwiłłów w Warszawie, w którym mieści się siedziba Muzeum Niepodległości odbyło się w dniu 9 czerwca 2017r. uroczyste podsumowanie dwóch, historycznych konkursów: "Kresowe Portrety" oraz "Tadeusz Kościuszko - niezłomny bojownik w walkach o niepodległość". Galę Finałową konkursu poprowadzili pan Krzysztof Bąkała Kierownik Działu Edukacji i pan Michał Rybak pracownik Muzeum. W atmosferę uroczystości wprowadził wszystkich przybyłych na uroczystość Chór dziecięcy, który wykonał pieśni patriotyczne tj: Bogurodzica, Rota, Pałacyk Michla, czy Warszawo ma.

Pan Michał Rybak dokonał podsumowania pierwszego konkursu o polskim bohaterze narodowym Tadeuszu Kościuszce. Na konkurs napłynęły 152 prace ze wszystkich typów szkół, w tym 60 prac plastycznych, 51 multimedialnych i 41 literackich. Oceny prac konkursowych dokonało jury złożone z nauczycieli polonistów, historyków, informatyków oraz pracowników muzeum, w tym historyków sztuki. Jury miało trudny wybór w wyłonieniu najlepszych, gdyż prace konkursowe miały wysoki poziom. Nasza uczennica z klasy 1TEk Magdalena Podleśna zajęła wysokie 2 miejsce za pracę w kategorii multimedialnej. W konkursie tym, z naszej szkoły wzięli również udział: Bartosz Bodzak 1TEk, Ilona Misiarz 1TEk i Izabela Krzyżanowska 3TH.

Podsumowania drugiego konkursu o losach polskich rodzin z Kresów Wschodnich dokonał Pan Krzysztof Bąkała, który zaznaczył na wstępie, że jest to już 3 edycja konkursu, w którym ocena prac jest zawsze trudna z powodu braku dostępności do źródeł historycznych. Prace na ten konkurs napłynęły z wielu miast Polski np: z Krakowa, Gdańska, Bytomia. Prace nie były porównywane pomiędzy sobą, lecz jury oceniało zasób treści merytorycznej, wkład pracy i inne spojrzenie na tematykę kresową. Jury było pod wrażeniem dokładności i obszerności prac konkursowych, oceniając prace literackie laureatów jako "małe prace magisterskie". Konkurs pozwolił wyłonić najlepszych w kraju, w tym pracę literacką napisaną przez Eryka Symbora, dziś już absolwenta 4TB, który zajął w konkursie 1 miejsce.

Było nam niezwykle miło uczestniczyć w uroczystej Gali Finałowej, w zawsze gościnnych progach Muzeum Niepodległości w Warszawie, którego pracownicy pamiętają prace wszystkich uczniów RCEZ, którzy do tej pory brali udział w konkursach przez nich organizowanych.

 

Dorota Bułgajewska- Muzyka

Galeria>>