Informacja dla rodziców uczniów o prowadzeniu nauki zdalnej

Drukuj

Uprzejmie informujemy, że w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizujemy zadania zespołu szkół z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość - tzw. zdalne nauczanie.

2.    Szczegółowe zasady zdalnego nauczania określone zostały w Wewnętrznym regulaminie funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS - CoV - 2 oraz Zasadach bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach zdalnych z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnych w Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, które dostępne sąt na stronie www.rcez.lubartow.pl/, a także do wglądu w sekretariacie szkoły.

3.    Zdalne nauczanie odbywa się przemiennie w formie lekcji on-line oraz przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu.

4.    Zdalne nauczanie odbywa się z zachowaniem bezpieczeństwa i higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych - niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera.

5.    Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.

6.    Zajęcia on-line mają odbywać się z wykorzystaniem funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej - epodreczniki oraz platform umożliwiających zdalne nauczanie poprzez możliwość prowadzenia lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach w postaci: dziennik elektroniczny Vulcan oraz Google G Suite dla Szkół i Uczelni.

7.    Biorąc pod uwagę wykorzystywanie w celu zdalnego nauczania platform  umożliwiających prowadzenie lekcji on-line, a także komunikację na odległość w innych formach, uprzejmie informujemy, że:

a)    administratorem danych osobowych uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców (opiekunów prawnych) nadal pozostaje szkoła, adres siedziby: Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Lubartowie, ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów.

b)    w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem: ul. 1 Maja 82, 21-100 Lubartów oraz pod numerem telefonu 81 855 22 14 lub e-mailem adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

c)    dane osobowe uczniów, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych szkoły oraz w niezbędnym zakresie jego rodziców są przetwarzane w celu prowadzenia zajęć w ramach zdalnego nauczania oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji, w tym do założenia konta w systemie zdalnego nauczania, a przetwarzanie to odbywa się na podstawie w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej na podstawie art. 35 ustawy - Prawa oświatowego, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych (RODO),

d)    dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej, a gdyby miało się to odbywać, pozostanie zgodne z zasadami wynikającymi z RODO;

e)    dane osobowe zgromadzone w związku ze zdalnym nauczaniem będą przechowywane przez okres nauki w szkole. Potem oddamy je do własnej składnicy akt i przechowamy przez okresy wymagane przez przepisy archiwalne. Po tych okresach zniszczymy je zachowując zasady bezpieczeństwa danych. Pozostałe dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu przetwarzania.;

f)    uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom szkoły przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO;

g)    uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym), pracownikom szkoły przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu, którego realizacja uzależniona jest od spełnienia kryteriów wynikających z art. 21 RODO, osobom tym przysługuje również prawo do przenoszenia danych, ale jego realizacja zależy od spełnienia warunków określonych w art. 20 RODO;

h)    w związku ze zdalnym nauczaniem nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, co oznacza, że żadne decyzje dotyczące ucznia, jego rodziców (opiekunów prawnych), pracowników szkoły nie zapadają wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili tych osób;

i)     jeśli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa możliwe jest wniesienie skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

j)     podanie danych ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) oraz nauczycieli i pracowników niepedagogicznych szkoły jest obowiązkowe w celu w celu realizacji obowiązku nauki w formie zdalnej - na podstawie art. 35 ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe, w związku z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Podpis Administratora

Dyrektor

Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej

w Lubartowie

mgr Dorota Bułgajewska - Muzyka

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.

Akceptuję wykorzystywanie plików tymczasowych przez naszą stronę.